Бондарихинська культура

Бондарихинська культура — археологічна культура бронзової доби, що існувала у XI—VII сторіччях до н. е.

Відкрита на початку 1950-х років співробітниками Інституту археології АН УРСР і археологами Харківського держуніверситету поблизу поселення Бондариха.

Поширення ред.

Охолювала горішню й середню Сіверодонеччину, Поорілля, Поворскілля, Попсілля, Посулля, Посем'я й середнє Подесіння. Основні знахідки сконцетровані у Харківській, Сумській й Луганській[1] області. Найсхідніші знахідки культури виявлені в Липецькій області[2].

Генетичні зв'язки ред.

Попередниками бондарихинської культури є пізняківська культура й мар'янівська культура.

З поширенням з правобережного лісостепу чорноліської культури на лівобережний лісостеп иа Сіверодонеччину бондарихинці просуваються на північ, де на основі бондарихинської культури формується юхнівська культура.

Деякі дослідники вважають, що бондарихинська культура також стала основою формування лебедівської культури Середньої Наддніпрянщини.

Етнічна приналежність та антропологія ред.

Більшість дослідників схильні відносити носіїв даної культури до племен балтської групи[3]. Антропологічно характеризувалися округлою (мезобрахікранною) формою мозкової коробки, високим і широким обличчям[4].

Житла ред.

Основний тип житла — землянки.

Примітки ред.

Джерела ред.

 • Ковпаненко Г. Т., Племена скіфського часу на Ворсклі, К., 1967.
 • Давня історія України. Київ, 2000.
 • Горбов В. Н., Усачук А. Н., Бондарихинское поселение на Северском Донце // Охорона і дослідження пам'яток археологіЇ Полтавщини: Третій обласний науково-практичний семінар: ТД. — Полтава. — 1990. — С.120-122.
 • Супрун А. В., Новое погребение бондарихинского времени с территории Среднего Подонечья // Етнічна історія та культура населення Степу та Лісостепу ЄвразіЇ (від кам'яної доби по раннє середньовіччя: Матеріали міжнародноЇ археологічноЇ конференціЇ. — Дніпропетровськ. — 1999. — С.83-86.
 • Ильинская В. А., Бондарихинская культура бронзового века, «Советская археология», 1961, № 1. (рос.)
 • Воловик Сергей Иванович, Бондарихинская культура // автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.06 М., 1996 г. (рос.)
 • Татаринов С. И., Железоделательный горн бондарихинской культуры // СА. — 1980. — № 3. — С.280-283. (рос.)
 • Буйнов Ю. В., К вопросу о взаимоотношении памятников малобудковского типа и бондарихинской культуры // Проблемы эпохи бронзы Юга Восточной Европы: ТД конференции. — Донецк. — 1979. — С.99-100. (рос.)
 • Буйнов Ю. В., О происхождении бондарихинской культуры позднего бронзового века // Проблемы археологии Сумщины. Сумы. — 1989. ТД областной НПК. (рос.)
 • Воловик С. И., К вопросу о сложении бондарихинской культуры // Проблемы археологии, древней и средневековой истории Украины: ТД. — Харьков. — 1995. — С.23-24. (рос.)
 • Бондарихинская культура // Большая советская энциклопедия : в 30 т. / главн. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : «Советская энциклопедия», 1969—1978. (рос.)
 • Вальчак С. Б., Бондарихинская культура // Большая российская энциклопедия (рос.)

Посилання ред.