Белзький каштелян — урядник (посадовець) у Белзі часів Королівства Польського (1385—1569), Речі Посполитої, якого призначав король або князь для управління «гродом» (замком) та навколишньою місцевістю.

Особи ред.

Примітки ред.

 1. Swieżawski A. Paweł z Tarnoszyna (także z Radzanowa i z Niszczyc) h. Prawdzic (zm. między r. 1448 a r. 1450) // Polski Słownik Biograficzny. — Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1984. — T. XXV/2, zeszyt 105. — S. 397. (пол.)
 2. Red. Niszycki (poczatkowo Radzanowski) Andrzej z Niszyc h. Prawdzic (zm. 1542) // Polski Słownik Biograficzny. — Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1978. — T. XXIII/1, zeszyt 96. — S. 134. (пол.)
 3. Sypayłłówna M. Boratyński Piotr, h. Korczak (1509—1558) // Polski Słownik Biograficzny. — Kraków: Polska Akademia Umiejętności, Skład Główny w Księgarniach Gebethnera i Wolffa, 1936. — T. II/1, zeszyt 1. — Beyzym Jan — Brownsford Marja. — S. 310—311. (пол.)
 4. Dzibułki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego. — Warszawa : Druk «Wieku», 1881. — Т. II. — S. 268. (пол.) — S. 268. (пол.)
 5. Dzięgielewski J. Niszycki Piotr h. Prawdzic // Polski Słownik Biograficzny. — Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1978. — T. XXIII/1, zeszyt 96. — S. 138—139. (пол.)
 6. Грушевський М. Історія України-Руси [Архівовано 29 липня 2014 у Wayback Machine.]. — Т. VII. Розділ VIII. Кампанїя 1625 p.: похід Конецпольського, неприготованість козаччини, переговори під Каневом, переговори під Криловим, склад війська польського і козацького.] — С. 9.
 7. Szumsk // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego. — Warszawa : Druk «Wieku», 1892. — Т. XII. — S. 77. (пол.) — S. 77. (пол.)
 8. Majewski W., Przyboś A. Niezabitowski Aleksander Ludwik h. Lubicz (zm. 1675) // Polski Słownik Biograficzny. — Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1978. — T. XXIII/1, zeszyt 96. — S. 96.
 9. Majewski W., Przyboś Adam. Niezabitowski Aleksander Ludwik h. Lubicz (zm. 1675)… — S. 94—97.
 10. Majewski W. Ostroróg Mikołaj h. Nałęcz (1593—1651) // Polski Słownik Biograficzny. — Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979. — T. XXIV/3, zeszyt 102. — 193 — S. 518. (пол.)
 11. Przyboś K. (opracował). Urzędnicy województwa ruskiego XIV—XVIII wieków. — Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk — Łódź, 1987. — S. 307. — ISBN 83-04-0251213-4 całość, ISBN 83-04-01814-4. (пол.)
 12. Niesiecki K. Korona Polska przy Złotey Wolności Starożytnemi Wszystkich Kathedr… [Архівовано 15 квітня 2015 у Wayback Machine.] — T. 1. — S. 391.
 13. Koniecpolscy (01) [Архівовано 25 вересня 2013 у Wayback Machine.] (пол.)
 14. Gruczyńki St. J. Kuropatnicki Ewaryst Andrzej herbu Nieczuja (1734—1788) // Polski Słownik Biograficzny. — Wrocław — Warszawa — Kraków : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1970. — T. XVI/1. — Zeszyt 68. — S. 251—252. (пол.)

Джерела ред.