Бейлівік (англ. bailiwick) — у Великій Британії — область юрисдикції бейліфа. Термін також застосовують до територій, які не є бейлівіками, на яких функції шерифа виконуються призначеним королівською владою Бейліфа. Останнім часом термін використовується переважно в церемоніальному сенсі.

Термін має походження від старофранцузького слова бальї (baili). Бальї в середньовічної Франції був королівським представником в бальяже, наділеним судовою владою, і виконував функції контролю за місцевою адміністрацією. У Південній Франції аналогом бальї був сенешаль. Адміністративна мережа бальяжей була створена в XIII столітті на основі середньовічних фіскальних (судових) або податкових (baillie, звідси та назва) районів.

Бейлівік (нім. ballei) був також територіальною одиницею Тевтонського ордена.

В англійській мові до французької основі був доданий англо-саксонський суфікс -wic, що позначав поселення (ср. вікарій). Новий термін був покликаний позначати буквально бейліфа сільської округи — фактичної території відповідальності бейліфа. В XIX столітті це слово в Америці стало використовуватися як метафора сфери діяльності, відповідальності, знань.

Сьогодні термін застосовують щодо Нормандських островів, які в адміністративних цілях згруповані в два бейлівіка:

Кожний бейлівік управляється власним бейліфом.