Відкрити головне меню

Безперебійне енергопостачання — забезпечення виробництв, цехів, об'єктів цивільного призначення та інших безперервною подачею електроенергії та іншими енергоресурсами в будь-яких режимах роботи, за винятком аварій агрегатів безперебійного живлення й струморозподільчої мережі.

Зміст

Джерела живленняРедагувати

Для забезпечення споживачів гарантованим живленням використовуються резервні джерела живлення (резервна мережа або резервна електростанція).

Джерела електроживлення поділяються на первинні й вторинні[1].

Первинні джерела електроживлення (ПДЕЖ) — це пристрої, що перетворюють теплову, механічну або хімічну енергію на електричну. До них належать генератори з приводом від парової, газової або гідравлічної турбіни, електроагрегати й електростанції з двигунами внутрішнього згоряння, акумулятори, паливні елементи та ін.

Джерела вторинного електроживлення (ВДЕЖ) — це пристрої, що перетворюють електричну енергію первинних джерел за частотою, величиною напруги й іншими параметрами, що забезпечує живлення електрокористувачів. До них належать випрямлячі, інвертори, трансформатори, стабілізатори, фільтри й ін.
Сукупність функціонально пов'язаних первинних і вторинних джерел електроживлення, пристроїв керування, комунікацій розподілу, захисту, контролю й сигналізації утворюють систему електроживлення споживача електричної енергії.

Категорії електропостачанняРедагувати

Споживачі електричної енергії за надійністю електропостачання поділяються на перші, другу й третю категорії[2].

До першої категорії належать споживачі, перерва в електропостачанні яких може викликати розрив зв'язків, порушення передачі найважливішої інформації й, як наслідок, привести до зриву виконання завдання.

До другої категорії належать споживачі, перерви в електропостачанні яких допускаються на час, необхідний для включення резервного (автономного) джерела живлення діями особового складу чергової зміни (вручну). Це, як правило, електрокористувачі, що забезпечують експлуатацію різних систем робочого освітлення, вентиляції, водопостачання та ін.

До третьої категорії належать усі інші електрокористувачі, зовнішнє освітлення, зарядні пристрої та ін.

ПриміткиРедагувати

  1. Класифікація вторинних джерел електроживлення
  2. Правила улаштування електроустановок, вид. 3-тє, перероб. і доп. - 736 с. - Глава 1.2

ЛітератураРедагувати

  1. Правила улаштування електроустановок, вид. 3-тє, перероб. і доп. — 736 с.
  2. М. О. Шульга, І. Л. Деркач, О. О. Алексахін. Інженерне обладнання населених місць: Підручник. — Харків: ХНАМГ, 2007. — 259 с.
  3. Довідник сільського електрика / За редакцією кандидата технічних наук В. С. Олійника. — 3-тє видання, перероблене і доповнене. — Київ, Вид-во «Урожай», 1989. — 264 с.
  4. ДСТУ 2843-94. Електротехніка. Основні поняття. Терміни та визначення. Чинний від 1995-01-01. — Київ: Держспоживстандарт України, 1995. — 65 с.

Див. такожРедагувати