Безлюдівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця Харківського повіту Харківської губернії.

Безлюдівська волость
Центр Безлюдівка
Площа 10 725 (1885)
Населення 5544 осіб (1885)
Густота 47.3 осіб / км²

На 1862 рік до складу волості входили[1]:

Станом на 1885 рік складалася з 8 поселень, 4 сільських громад. Населення — 5544 особи (2625 осіб чоловічої статі та 2919 — жіночої), 908 дворових господарств[2].

Земля волості
Площа, десятин У тому числі орної, дес.
Сільських громад 8872 8282
Приватної власності 1769 959
Іншої власності 84 14
Загалом 10725 9255

Найбільші поселення волості станом на 1885:

  • Стара і Нова Безлюдівка — колишні державні слободи при річках Уди й Студенок за 12 верст від повітового міста, 2016 осіб, 354 двори, православна церква, школа. За 6 верст — сукновальня.
  • Васищеве — колишнє державне село при річці Уди, 1037 осіб, 203 двори, православна церква, поштова станція.
  • Хорошів — колишнє державне село при річці Уди, 780 осіб, 137 дворів, православна церква.
  • Хорошівська (Підмонастирська) — колишня державна слобода при річці Уди, 96 осіб, 15 дворів, 2 православні церкви, 2 лавки, подорожній будинок, щорічний ярмарок.
  • Шубіне — колишнє державне село при річці Уди, 398 осіб, 62 двори, православна церква.

Найбільші поселення волості станом на 1914 рік[3]:

Старшиною волості був Передільський Іван Михайлович, волосним писарем — Лукірін Микола Васильович, головою волосного суду — Каращавцев Михайло Архипович.

Джерела ред.

Примітки ред.

  1. рос. дореф. Памятная Книжка Харьковской губерніи. Издана Харьковскимъ Губернскимъ Статистическимъ Комитетомъ. Харьковъ. Въ Университетской типографіи. 1862. IV + 234 с.
  2. Волости и важнѣйшія селенія Европейской Россіи. По даннымъ обслѣдованія, произведеннаго статистическими учрежденіями Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, по порученію Статистическаго Совѣта. Изданіе Центральнаго Статистическаго Комитета. Выпускъ III. Губерніи Малороссійскія и Юго-Западныя / Составилъ старшій редактор В. В. Зверинскій — СанктПетербургъ, 1885. (рос. дореф.)
  3. Харьковскій календарь на 1914 годѣ. Изданіе Харьковскаго Губернскаго Статистическаго Комитета. Харьковъ. Типографія Губернскаго Правленія. 1914. VI+86+84+86+26+116+140+44 с.(рос. дореф.)