Атмосферне вікно

Атмосфéрне вíкно (англ. Atmospheric window) — Хвильові діапазони, в яких атмосфера легко пропускає електромагнітну енергію без загасання сигналу. В діапазоні цих хвиль детектори дистанційного зондування можуть отримувати дані з поверхні Землі.