Апракос (від грец. άπραξία не-робочий, святковий) — різновид Євангелія або Апостола, інакше іменований «Тижневий Євангелієм (Апостолом)» або «Богослужбовим Євангелієм (Апостолом)», в якій текст організований не в природному порядку книг, а календарно, згідно з тижневими церковними читаннями, починаючи зі Святої (пасхальної) неділі. Зокрема, текст євангелій-апракосів починається першою главою Євангелія від Івана, а не Євангелія від Матвія, як прийнято в звичайних Чотириєвангеліях. Апракосами є багато найдавніших слов'янських євангельських рукописів: Зографське євангеліє, Остромирове євангеліє і деякі інші.

У сучасній практиці ані Православної Церкви, ані старообрядницьких церков апракоси не вживаються. Як у богослужбовому Євангелії, так і в Апостолі тексти слідують в природному порядку.

У новітній літературі іноді протиставляються православні та католицькі варіанти подібних книг; при цьому назва «євангеліє-апракос» зберігається за текстами православної традиції, а католицькі книги іменують «євангеліаріями» або «євангелістаріями (для євангельських текстів) і лекціонаріями (для збірників всіх біблійних читань).