Відкрити головне меню

Михайло Юрійович Антомонов (рос. Михаил Юрьевич Антомонов; 3 травня 1948, м. Ростов-на-Дону, РФ  — вчений-гігієніст, український науковець в галузі біокібернетики, медичної інформатики, екології, гігієни, соціальної медицини, доктор біологічних наук (1993), професор (2003).

Михайло Юрійович Антомонов
Антомонов Михайло Юрійович.jpg
Народився 3 травня 1948(1948-05-03) (71 рік)
Ростов-на-Дону, РРФСР, СРСР
Громадянство Україна Україна
Діяльність біолог
Alma mater Ростовський державний університет (нині Південний федеральний університет)
Сфера інтересів біокібернетика, медична інформатика, гігієна, екологія
Заклад Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України
Науковий ступінь доктор біологічних наук

БіографіяРедагувати

Народився 3 травня 1948 у м. Ростов-на-Дону, РФ. У 1971 році закінчив Ростовський державний університет. В 19741977 роках працював в Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України. З 1977 року працює в Інституті гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України. В 19852000 роках завідував лабораторією математичних методів досліджень у гігієні (з 1994 лабораторія математичних та інформаційних методів у гігієні). З 2000 очолює відділ медичної інформатики. Член Спеціалізованої Вченої ради Д 26.604.01 при ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва НАМН України».[1][2] М.Ю. Антомонов є віце-президентом Всеукраїнської «Асоціації спеціалістів з медичної інформатики, статистики та біомедичної техніки», членом Вченої ради Української асоціації «Комп’ютерна медицина» та членом редакційних колегій багатьох наукових періодичних видань.[3][4][5][6][7][8][9]

Сім’яРедагувати

Дружина — Людмила Михайлівна Козак, доктор біологічних наук.
Донька: Анастасія Михайлівна Павліченико (1977 р.н.).

Наукові напрямиРедагувати

Основні наукові напрями:

Наукова діяльністьРедагувати

Розробка нових та модифікація існуючих математичних методів обробки та аналізу медичних, біологічних, екологічних та гігієнічних даних. Впровадження в практику гігієнічних досліджень сучасних математичних, інформаційних методів дослідження та програмного забезпечення. Виявлення та математичне моделювання закономірностей реагування біосистем різного рівня ієрархії на дію екзо- та ендогенних факторів.

Ним вперше

 • Розроблено інформаційну технологію комплексного математичного аналізу впливу шкідливих факторів оточуючого середовища на стан здоров’я населення, що дозволяє: розрахувати територіально-вікову “норму” захворюваності, врахувати комплексний характер дії шкідливих чинників, розрахувати прогноз змін здоров’я, формувати інтегральні медико-екологічні оцінки стану територій, розрахувати порогові та підпорогові рівні дії чинників з урахуванням їх сумісної дії.
 • Розроблено технологію розрахунку інтегральних показників стану біосистем за кількісними та якісними характеристиками.
 • Створено алгоритми вибору адекватних математичних методів обробки даних з урахуванням їх типу, завдання дослідження та інших атрибутів.
 • Сформульовано формалізовані критерії визначення типу та ступеня виразності спектра пристосувальних процесів (від норми до патології), базуючись на математичних моделях їхньої динаміки.
 • Виявлено загальні закономірності реагування біосистем на зовнішній вплив незалежно від рівня ієрархії біосистем, природи впливаючих факторів, їх кількості, шляхів і режиму впливу.[8][10][11]

Основні наукові праціРедагувати

М.Ю. Антомонов є автором понад 450 наукових праць [12][13][14][15], зокрема:

 • Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. – Киев: Изд-во „Малий друк”, 2006. – 558с.
 • Методы математической биологии / Алеев Л.С., Амосов Н.М., Антомонов М.Ю. и др. // Методы анализа и синтеза биологических систем управления. – Киев: “Вища школа”, 1983. – Кн.7. – 273 с.
 • Методы математической биологии / Агаян Г.Ц., Антомонов М.Ю., Антомонов Ю.Г., и др. // Методы решения задач биологии и медицины ЭВМ. - Киев: “Вища школа”, 1984.- Кн.8. 344 C.
 • Антомонов М.Ю. Экспериментальное исследование центральных механизмов экстрополяции: Автореф. дис. канд. биол. наук: - Киев, 1980. – 23 с.
 • Антомонов М.Ю. Анализ общих закономерностей реакций биосистем на действие вредных факторов окружающей и производственной среды методами математического моделирования: Автореф. дисс. ... д. б. н.: / Киевс. и-тут мед. труда. - К., 1993. - 38 с.
 • Антомонов М.Ю. Нейрофизиологическая модель экстраполяции // Нейрокибернетика и проблемы биоэлектрического управления. - Киев: Изд-во ИК АН УССР, 1975. - С. 10 - 18.
 • Антомонов М.Ю. Определение параметров математической модели экстраполирующей сети // Нейрокибернетика и математическое моделирование жизненных процессов. - Киев: Изд-во ИК АН УССР, 1977 - С. 3 - 10.
 • Shandala M.G., Rudnev M.I., Navakatikan M.A., Antomonov M.Yu., Chernenki N.N. Biological significance of behavioral effects, coused by electromagnetic waves of SHF-range // Abstracts of scientific papers open symposium of electromagnetic waves 19-th General assambly of URSI. - Helsinki, Finland, 1978. - P. 82.
 • Методические рекомендации по оценке биологического действия малоинтенсивной микроволновой радиации для гигиенической регламентации в условиях окружающей среды / М.Г. Шандала, М.И. Руднев, Ю.Д. Думанский, М.Ю. Антомонов и др. - Киев, 1981. - 26 с.
 • Антомонов М.Ю., Гончар Н.М. Исследование адаптационных процессов в периферической крови с использованием методов математического моделирования // Радиобиология. 1982. - Т. XXII, Вып.6, - С. 805 - 810.
 • Шандала М.Г., Антомонов М.Ю. Использование статистических оценок при построении дозоэффективных зависимостей и определении порогов действия факторов // Гигиена и санитария. - 1986. - №7. - С. 26 - 28.
 • Антомонов М.Ю., Русакова Л.Т. Построение зависимостей “доза (уровень фактора) – время - эффект” с использованием экспоненциальных функций // Гигиена и санитария. - 1988. - №6. - С. 42 - 44.
 • Шандала М.Г., Антомонов М.Ю. Формализованная оценка типов биопроцессов при действии факторов окружающей среды // Гигиена и санитария. - 1988. - №12. - С. 10 - 13.
 • Антомонов М.Ю., Русакова Л.Т., Чудова И.Г. Интегральная оценка качества воды // Гигиена населенных мест: Респ. межвед. сб. - Киев: “Здоров’я”, 1990. - Вып.29. - С. 73 - 77.
 • Экспериментально-гигиенические основы установления предельно допустимой концентрации бенз(а)пирена в атмосферном воздухе / Н.Я Янышева, И.С. Киреева, И.А. Черниченко, М.Ю. Антомонов, Л.Т. Русакова // Эпидемиология рака легкого. - Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского у-тета, 1990. - С. 198 - 208.
 • Антомонов М.Ю. Аппроксимация распределения Стьюдента // Гигиена и санитария. - 1990. - №11. - С. 88 - 89.
 • Шандала М.Г., Антомонов М.Ю. Определение безопасных уровней факторов окружающей среды по динамике ответных реакций биосистемы // Гигиена и санитария. - 1991. - №2. - С. 90 - 93.
 • Антомонов М.Ю., Русакова Л.Т. Методика расчета пороговых и подпороговых уровней по экспоненциальным моделям “доза (уровень фактора) - эффект” // Гигиена и санитария. - 1991. - №3. - С. 89 - 90.
 • Антомонов М.Ю. Вероятностный подход к описанию зависимости “доза (уровень фактора) - эффект // Гигиена и санитария. - 1991. - №8. - С. 76 - 79.
 • Антомонов М.Ю., Пригода Ю.Г. Подходы к ориентировочной оценке экономического ущерба при действии на население вредных факторов окружающей среды // Гигиена населенных мест: Респ. медв.сб. - Киев: Здоров’я. 1991 - Вып.30. - С. 29 - 33
 • Антомонов М.Ю., Русакова Л.Т. Методика обработки результатов натурных исследований с целью расчета пороговых и подпороговых уровней факторов окружающей среды // Гигиена и санитария. - 1991. - №12. - С. 87 - 89.
 • Антомонов М.Ю., Русакова Л.Т. Методика математической обработки данных. В сб.: Гигиена окружающей среды. - Киев: Изд-во МЗ Украины, 1993 - С. 115 - 117.
 • Антомонов М.Ю. Метагигиена - синоним диалектического развития гигиены: тенденции и закономерности. // В сб. тезисов докладов II Украинской научно-практической конференции “Применение математических методов техники в медико-гигиенических исследованиях - Метагигиена - 94”, К. 1994. - С. 1 - 6.
 • Сердюк А.М., Антомонов М.Ю. Проект концепции информатизации здравоохранения Украины // Укр. журн. медичної техніки і технології. - 1995. - №1 - 2. - С. 43 - 47.
 • Информатизация санитарно-эпидемиологической службы / М.Ю. Антомонов, Л.Т. Русакова, О.В. Бердник, В.Ю. Зайковская и др. // Укр. журн. медичної техніки і технології. - 1995. - №4. - С. 45 - 49.
 • Сердюк А.М., Бердник О.В., Антомонов М.Ю. // Методические вопросы создания мониторинга “окружающая среда - здоровье населения Украины” / Довкілля та здоров’я. - 1997. - №2. - С. 54 - 55.
 • Антомонов М.Ю. Моделирование закономерностей реагирования биосистем на внешнее воздействие // Кибернетика и вычислительная техника.- 1997. Вып. 114.-Киев, с. 3-8.
 • Анализ процесса информатизации санэпидслужбы Украины / Л.С. Некрасова, М.Ю. Антомонов, Л.Т. Русакова, В.А. Елизаров, Н.В. Останина // Гигиена населенных мест: Сб. науч. тр. - Киев, 1998. - Вып. 33. - С. 345 - 350.
 • Антомонов М.Ю. Поливариантность подходов к расчету пороговых уровней действия вредных факторов окружающей среды / Гигиена населенных мест: Сб. науч. тр. - Киев, 1998. - Вып. 33. - С. 354 - 358.
 • Антомонов М.Ю. Использование математических методов в гигиенических исследованиях (критический анализ). Проблемы медицины труда: Сб. тр. - Киев, 1998. - С. 107-112.
 • Lebedev E.A., Antomonov M.Yu. Expansion of the probabilistic description of mortality functions // Cybernetics and Computing Technology. Medical Cybernetics. №110 p.p. 1-6. Allerton Press. Inc. 1998.
 • Antomonov M.Yu. Procedure for formation of complex indices in ecological - hugienic investigation // Cybernetics and Computing Technology. Medical Cybernetics. №110. p. 39-44. Allerton Press. Inc. 1998.
 • Антомонов М.Ю. Формирование и использование интегральных характеристик функций, получаемых в медико-экологических исследованиях // Український журнал медичної техніки і технології. - 1998. - №4. - С. 122 - 127.
 • Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення. Державні санітарні правила та норми. ДсанПін 2.27.029-99. //Волощенко О.Г., Вашкулат М.П., Галюга В.А., Никула Р.Г., Антомонов М.Ю., Русакова Л.Т./Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань. Т.V. Ч. 3.-Київ , 1999.- С. 118-158.
 • Антомонов М. Ю. Альтернативный подход к классификации опасности промышленных отходов // Гигиена и санитария.- 1999.- №4.- С.62-65.
 • Антомонов М.Ю. Особенности математического описания зависимостей в медико-экологических исследованиях. Гигиена населенных мест: Респ. межвед. сб. Вып. 37. - Киев, 2000, С. 588- 591.
 • Антомонов М.Ю. Зависимость методов математической обработки от задач исследования и типа данных // Гигиена труда: Сб. тр. - К., 2000. Вып. 31. - С. 241-247.
 • Антомонов М.Ю. Эволюция математического обеспечения гигиенических исследований // Гигиена населенных мест. – Вып. 38, Т II. – Киев, 2001. – С. 498-504.
 • Антомонов М.Ю. Методика бальной оценки объектов и субъектов гигиенического исследования // Гигиена труда. – №33. – 2002 г. АМН Украины. – С.263-268.
 • Антомонов М.Ю. Методика формирования оценочных шкал для различных типов медико-биологических данных // Гігієна населених місць: Зб. наук. пр. – Вип. 41. – Київ, 2003. – С. 460-462.
 • Антомонов М.Ю. Оценка эффектов совместного действия вредных факторов // Гигиена труда: Сб. науч. тр. – Вып. 34. – Т. 1. – К., 2003. – С. 328-336.
 • Антомонов М.Ю. Задачи гигиены и математические методы: проблема адекватности // Гігієнічна наука та практика на рубежі століть: Матеріали XIV з’їзду гігієністів України (19-21 червня 2004 р., Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ, 2004. – Т. І. – С. 448-451.
 • Антомонов М.Ю. Математичні аспекти інформаційних технологій при аналізі системи “навколишнє середовище – здоров’я населення” // «Клиническая информатика и Телемедицина». – 2004. – №1 – С. 90-95.
 • Антомонов М.Ю. Расчет пороговых (критических) уровней действующих факторов для разного типа данных, получаемых в гигиенических исследованиях // Гігієна населених місць: Зб. наук. пр. – Вип. 43. – Київ, 2004. – С. 573-579.
 • Антомонов М.Ю. Математическая обработка медико-экологических данных: адекватность, алгоритмы, программы // Итоги и перспективы научных исследований по проблеме экологии человека и гигиены окружающей среды. – Москва, 2006. – С. 210-215.
 • Антомонов М.Ю. Алгоритмизация выбора адекватных математических методов при анализе медико-биологических данных // Кибернетика и вычислительная техника. – Киев, 2007. – Вып. 153. – С. 12-23.
 • Сердюк А.М., Антомонов М.Ю., Бардов В.Г., Лехан В.М., Прилуцький О.С. Подання результатів математичної та статистичної обробки даних медичних і біологічних досліджень у дисертаційних роботах // Бюлетень Вищої Атестаційної Комісії України. – Вип. 6. - Київ-2010. – С. 31 – 33.

ПосиланняРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Нариси з історії гігієни довкілля в Україні / АМН України. Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва ; За ред. А.М. Сердюка та ін. - К. : Деркул, 2006. - С. 303-322
 2. N 3-09/3, 30.03.2011. Вища атестаційна комісія України. Постанова. Про створення спеціалізованих вчених рад[недоступне посилання з червень 2019]
 3. Довкілля та здоров'я
 4. Гігієна населених місць
 5. Медична інформатика та інженерія. Архів оригіналу за 23 вересень 2013. Процитовано 15 серпень 2013. 
 6. Клінічна інформатика і Телемедицина[недоступне посилання з червень 2019]
 7. Український журнал з проблем медицини праці. Архів оригіналу за 1 червень 2013. Процитовано 15 серпень 2013. 
 8. а б Нариси з історії гігієни довкілля в Україні / АМН України. Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва ; За ред. А.М. Сердюка та ін. - К. : Деркул, 2006. - С. 303-322.
 9. Общественная организация «Украинская ассоциация «Компьютерная Медицина» (УАКМ)
 10. Савіна Р.В. Антомонов Михайло Юрійович / Р.В. Савіна // Енциклопедія Сучасної України. – Т.1.- К. 2004. - С. 567
 11. Антомонов М.Ю. Анализ общих закономерностей реакций биосистем на действие вредных факторов окружающей и производственной среды методами математического моделирования: Автореф. дисс. ... д. б. н.: / Киевс. и-тут мед. труда. - К., 1993. - 38 с.
 12. Список друкованих робіт д.б.н. Антомонова М.Ю.
 13. Библиографический указатель научных трудов Киевского НИИ общей и коммунальной гигиены им. А.Н. Марзеева за 50 лет (1931-1980 гг.). Часть 1. - К., 1981. – 244 с.
 14. Библиографический указатель научных трудов Киевского НИИ общей и коммунальной гигиены им. А.Н. Марзеева за 50 лет (1931-1980 гг.). Часть 2. - К., 1981. –180 с.
 15. Бібліографічний покажчик наукових праць Інституту гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзеєва за 20 років (1981 - 2000 рр.). - К., 2001. - 338с.

ДжерелаРедагувати

 • Савіна Р.В. Антомонов Михайло Юрійович / Р.В. Савіна // Енциклопедія Сучасної України. – Т.1.- К. 2004. – С. 567
 • Нариси з історії гігієни довкілля в Україні] / АМН України. Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва ; За ред. А.М. Сердюка та ін. - К. : Деркул, 2006. - С. 303-322
 • Библиографический указатель научных трудов Киевского НИИ общей и коммунальной гигиены им. А.Н. Марзеева за 50 лет (1931-1980 гг.). Часть 1. - К., 1981. – 244 с.
 • Библиографический указатель научных трудов Киевского НИИ общей и коммунальной гигиены им. А.Н. Марзеева за 50 лет (1931-1980 гг.). Часть 2. - К., 1981. –180 с.
 • Бібліографічний покажчик наукових праць Інституту гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзєєва за 20 років (1981 - 2000 рр.). - К., 2001. – 338 с.