Анонімна функція

В комп'ютерному програмуванні, анонімною функцією (інші назви функціональний літерал або лямбда-вираз, лямбда-функція) називається така функція, яка визначена без вказання пов'язаного з нею ідентифікатора. Анонімні функція зазвичай:

 1. передаються у вигляді аргументу у функції вищого порядку, або
 2. використовуються для побудови результату функції вищого порядку, яка має повертати функцію.

Якщо функція використовується в програмі лише раз, або обмежену визначену кількість раз, використання анонімної функції може бути більш синтаксично простішим ніж використання іменованої функції. Анонімні функції широко застосовуються у функціональних мовах програмування і інших мовах програмування з функціями першого класу, де вони виконують ту саму роль для функціонального типу, що і літерали для інших типів даних.

Анонімні функції були представлені в роботі Алонзо Черча як винайдене ним лямбда числення у 1936 (до появи електронно-обчислюваних машин), в якому всі функції анонімні. В деяких мовах програмування, анонімні функції оголошуються з використанням ключового слова lambda, а самі анонімні функції часто називаються лямбда абстракціями або лямбда виразами. Анонімні функції почали використовуватись в мовах програмування починаючи з мови Lisp в 1958 і тепер дедалі більше сучасних мов програмування підтримують анонімні функції.

Анонімні функції є формою вкладених функцій, в тому плані, що вони дозволяють доступ до змінних в зоні видимості функції, в яку вони вкладені (не локальні змінні). Це означає, що анонімні функції повинні визначатися з використанням замикань. На відміну від іменованих вкладених функцій, вони не можуть бути рекурсивними без використання оператору фіксованої точки (також називається анонімною фіксованою точкою або анонімною рекурсією).

ПрикладиРедагувати

Багато мов програмування мають підтримку анонімних функцій, або чогось подібного.

C (не стандартне розширення)Редагувати

Анонімні функції не підтримуються стандартним C, але підтримуються деякими його діалектами, такими як gcc і clang.

GCCРедагувати

GCC має підтримку анонімних функцій, що є поєднанням вкладених функцій і операторних виразів. Вони мають таку форму:

( { return_type anonymous_functions_name (parameters) { function_body } anonymous_functions_name; } )

Даний приклад працює лише в проектах, що компілюються GCC. Слід відмітити, що завдяки роботі макросу, якщо ваша 'l_body' матиме коми за межами дужок, тоді цей код не скомпілюється оскільки gcc використовує кому як роздільник для наступного аргументу макросу. Аргумент 'l_ret_type' можна прибрати, якщо доступне використання '__typeof__'; в наведеному прикладі використання __typeof__ для масиву поверне 'testtype *', який можна розіменувати для отримання фактичного значення, якщо це необхідно.

#include <stdio.h>

//* це є визначення анонімної функції */
#define lambda(l_ret_type, l_arguments, l_body)    \
 ({                         \
  l_ret_type l_anonymous_functions_name l_arguments \
  l_body                       \
  &l_anonymous_functions_name;            \
  })

#define forEachInArray(fe_arrType, fe_arr, fe_fn_body)                  \
{                                             \
 int i=0;                                        \
 for(;i<sizeof(fe_arr)/sizeof(fe_arrType);i++) { fe_arr[i] = fe_fn_body(&fe_arr[i]); } \
}

typedef struct __test
{
 int a;
 int b;
} testtype;

void printout(const testtype * array)
{
 int i;
 for ( i = 0; i < 3; ++ i )
  printf("%d %d\n", array[i].a, array[i].b);
 printf("\n");
}

int main(void)
{
 testtype array[] = { {0,1}, {2,3}, {4,5} };

 printout(array);
 /* анонімна функція задається як функція для foreach */
 forEachInArray(testtype, array,
  lambda (testtype, (void *item),
  {
   int temp = (*( testtype *) item).a;
   (*( testtype *) item).a = (*( testtype *) item).b;
   (*( testtype *) item).b = temp;
   return (*( testtype *) item);
  }));
 printout(array);
 return 0;
}

Див. такожРедагувати