Аксіоматика Колмогорова (геометрія)

Аксіоматика Колмогорова — аксіоматика евклідової геометрії (планіметрії), запропонована академіком Андрієм Колмогоровим.

Неозначувані поняттяРедагувати

Неозначуваними поняттями в системі аксіом Колмогорова є: точка, пряма та відстань між двома точками. Множина всіх розглядуваних точок називається площиною. Крім основних понять планіметрії, використовуються поняття числа, множини і величини.

Зауважимо також, що при побудові планіметрії вважаються відомими правила логіки і загальні властивості чисел, множин і величин.

АксіомиРедагувати

Аксіоми планіметрії розбиваються на п'ять груп:

Перша група — аксіоми належності.

 • І1. Кожна пряма є множиною точок.
 • І2. Для будь-яких двох різних точок існує одна і тільки одна пряма, що їх містить.
 • І3. Існує принаймні одна пряма і кожній прямій належить хоча б одна точка.

Друга група — аксіоми відстані.

 • ІІ1. Для будь-яких двох точок   і   існує невід'ємна величина, яка називається відстанню від   до  . Відстань дорівнює нулю тоді і тільки тоді, якщо точки   і   збігаються. Відстань від   до   позначається  .
 • ІІ2. Для будь-яких точок   і   відстань від   до   дорівнює відстані від   до  .
 • ІІ3. Для довільних трьох точок  ,  ,   відстань від   до   не більша за суму відстаней від   до   і від   до  :  .

Третя групааксіоми порядку.

 • ІІІ1. Будь-яка точка   прямої   розбиває множину всіх відмінних від   точок прямої   на дві непорожні множини так, що:
  • а) для будь-яких двох точок   і  , що належать різним множинам, точка   лежить між   і  ;
  • б) коли точки   і   належать одній і тій самій множині, то одна з них лежить між другою точкою і точкою  .
 • ІІІ2. Для будь-якої відстані   на заданому промені з початком   існує одна і тільки одна точка  , відстань якої від точки   дорівнює  .
 • ІІІ3. Якщо точка   лежить між точками   і  , то точки  ,  ,   належать одній прямій.
 • ІІІ4. Будь-яка пряма   розбиває множину точок площини, які не належать їй, на дві непорожні множини так, що:
  • а) будь-які дві точки, що належать різним множинам, розділені прямою  ;
  • б) будь-які дві точки, що належать одній і тій самій множині, не розділені прямою  .

Четверта групааксіома руху.

 • ІV1. Якщо відстань   додатна і дорівнює відстані  , то існує два і тільки два рухи, кожен з яких відображає точку   на точку  , а точку   — на точку  . Якщо   — півплощина з межею  , то вона цими переміщеннями відображається на дві різні півплощини   і   з межею  .

П'ята група — аксіома паралельності.

 • V1. Через точку   проходить не більш як одна пряма, паралельна даній прямій.

Див. такожРедагувати

ПосиланняРедагувати