Нітрогеновмісні органічні сполуки

(Перенаправлено з Азотовмісні сполуки)

Нітроге́новмíсні органі́чні сполýки — один з найважливіших типів органічних сполук. До їх складу входить азот. Вони містять у молекулі зв'язок вуглецьводень та вуглецьазот.

В нафті поміж інших дещо в більшій кількості міститься азотовмісний гетероцикл: піридин. Азот входить до складу білків, нуклеїнових кислот, гему та деяких ліпідів.

Класифікація ред.

Загальна формула Назва класу сполуки
R-NH2, R-NH-R', R-N(-R')-R" Аміни
R-CONH2 Аміди
R-CN Нітрили
NH2-CHR-COOH Амінокислоти
R(C=O)(NH)R' Пептиди

Джерела ред.

  • Ластухін Ю. О., Воронов С. А. Органічна хімія : підручник. — Вид. 3-тє, стереотипне. — Львів : Центр Європи, 2006. — С. 864. — ISBN 966-7022-19-6.