Агломерація

сторінка значень у проєкті Вікімедіа

Агломерація (від лат. agglomero — приєдную, нагромаджую).


  • Агломерація матеріалу — спікання дрібнозернистих або пилуватих матеріалів, які є складовою частиною шахти, у відносно великі грудки.
  • Агломерація корисних копалин — творення агрегатів у різних технологічних процесах.
  • Агломерація (біологія) — утворення мікроорганізмами скупчень у рідинах або тканинах внаслідок зміни фізичних чи хімічних властивостей мікробних клітин.
  • Агломерація (хімія) — утворення та ріст агрегатів, що неодмінно ведуть до поділу фаз шляхом осідання частинок, більших за колоїдні.

Посилання

ред.