Автоматизована інформаційно-пошукова система

Автоматизо́вана інформаці́йно-пошуко́ва систе́ма (АІПС) — інформаційна система у вигляді сукупності мовних, алгоритмічних і технічних засобів, призначених для автоматичного зберігання, пошуку, видачі необхідної інформації. Складається з двох компонентів: абстрактної АІПС (сукупність інформаційно-пошукової мови, правил індексування і критерію семантичної відповідності) та інформаційно-пошукового обладнання (технічних засобів пошуку і видачі інформації).

Основні операції АІПСРедагувати

  • ввід у систему пошукових образів документів чи пошукових образів разом із самими документами;
  • зберігання інформації в системі;
  • формування запитів, опис пошукових розпоряджень та введення їх у систему;
  • пошук, тобто порівняння пошукових образів документів з пошуковими розпорядженнями, прийняття рішення про видачу відповідної інформації;
  • видача інформації, що відповідає інформаційному запиту.

Пошуковий образРедагувати

Пошуковий образ (ПОБ) — це виражений у термінах інформаційно-пошукової мови основний зміст документа, який підлягає зберіганню в АІПС.

Процедура визначення пошукового образу називається індексуванням і полягає в семантичному аналізі основного змісту документа та перекладі його інформаційно-пошуковою мовою (ІПМ).

Процес індексування виконується людиною, тобто вручну. Досі не знайдено більш чи менш ефективного формального методу, за допомогою якого можна було б цілком автоматизувати процес семантичного аналізу та визначення основного змісту документів.

Виконуючи індексування, людина вивчає документ, його зміст, виокремлює центральну тему цього документа та описує її термінами інформаційно-пошукової мови. Іноді центральна тема і предмет документа виражені в його назві, але за назвою не завжди можна ідентифікувати документ.

Пошукове розпорядженняРедагувати

Пошукове розпорядження — інформаційний запит, перекладений ІПМ і доповнений допоміжною інформацією для пошуку (рік видання, серія і т.ін.).

Прийняття рішення про успішне завершення пошуку може бути прийняте не обов'язково при повному (стовідсотковому) збігу пошукового образу і пошукового розпорядження. Для прийняття рішення про успішне завершення пошуку збіг пошукового розпорядження і пошукового образу може бути на 70 і навіть на 50%. Це залежить від критерію пошуку, який може змінюватися за бажанням користувача. Тобто результатом пошуку текстової інформації може бути не один якийсь документ, а ціла їх підмножина, із якої користувач може відібрати ті документи, що найбільш відповідають його інформаційній потребі.

Переваги та недоліки АІПСРедагувати

Переваги Недоліки
Простота у використанні Пошук за ключовими словами дає занадто багато посилань і багато з них марні
Висока швидкість роботи Величезна кількість пошукових машин з різними інтерфейсами користувача породжує проблему когнітивного перевантаження
Висвітлення сторінок, що вже були відкриті Методи індексування баз даних, як правило, не пов'язані з інформаційним змістом
Можливість уточнення запиту Часто видаються посилання на інформацію, якої в Інтернеті вже давно немає
Велика база даних Машини ще не настільки досконалі, щоб розуміти природну мову

ДжерелаРедагувати

  • Автоматизовані інформаційні системи і технології : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Є. Юринець, Р. В. Юринець ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. — 697 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 689—697 (193 назви). — 300 пр. — ISBN 978-966-613-900-2
  • Гайдамакин Н. А. Автоматизированные системы, базы и банки данных. Вводный курс [Текст]: Учебное пособие. — М.:Гелиос АРВ, 2002. — 368с.
  • Избачков Ю. С. Информационные системы: учебник [Текст] : — 2-е изд. — СПб: Питер, 2008. — 656 с.

ПосиланняРедагувати