Істинне значення

Істинне значення (фізичної величини) (англ. true value (of a quantity)) — значення фізичної величини, яке ідеально відображало б певну властивість об'єкта[1].

Істинне значення фізичної величини – значення фізичної величини, яке ідеальним чином характеризує в якісному та кількісному відношенні відповідну фізичну величину[2].

Дане поняття використовується для визначення похибки вимірювання відповідно до теорії похибок вимірювання. В теорії невизначеності вимірювань така характеристика фізичної величини відсутня, що являє собою одну з головних ознак відмінності підходів теорії похибки вимірювань та теорії невизначеності вимірювань.

Істинне значення вимірюваної величини скоріше теоретичне поняття і не може бути відомим. Тому замість нього на практиці для оцінювання похибки результату вимірювання використовують умовно-істинне значення фізичної величини або дійсне значення фізичної величини.

ПриміткиРедагувати

  1. ДСТУ 2681-94 Державний стандарт України. Метрологія. Терміни та визначення. альний стандарт України.
  2. РМГ 29-99 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения.