Онлайн-енциклопедія

енциклопедія, яка доступна в Інтернеті
(Перенаправлено з Інтернет-енциклопедія)

Онлайн-енциклопедія (також інтернет-енциклопедія або мережева енциклопедія)[1] — енциклопедія, яка доступна через мережу Інтернет. Такі енциклопедії стали популярними довідковими ресурсами в умовах швидкого збільшення обсягу інформації. Віртуальна форма подання енциклопедичної інформації відкрила нові перспективи в розвитку видань даного жанру, дозволила зміну формату (пошук по запиту без гортання сторінок, пошук за зображеннями, більший обсяг тексту, посилання) та збільшила доступність для широкого загалу, як в частині вільного доступу до інформації, так і в частині участі загалу у формуванні контенту.

В електронну енциклопедію, як і в традиційну, входять: статті-огляди, статті-довідки, статті-тлумачення і статті-відсилання (адресують до іншого терміну). Перші два типи статей відрізняються лише об'ємом, до їх складу входить інформація по суті питання і відомості про шляхи отримання більш глибоких і повних знань (за посиланнями на літературу в кінці статті або в спеціальному бібліографічному блоці енциклопедії).

Диференціація

ред.
 • за структурою: алфавітні, систематичні;
 • за змістом інформації: універсальні (з усіх предметів), предметні (загально-предметні, спеціалізовані або тематичні);
 • за формами представлення інформації: електронні копії традиційних енциклопедичних видань, мультимедійні енциклопедичні видання;
 • за виконанням: як різновид локальних інформаційних ресурсів (на носіях інформації), як різновид ресурсів мережі Інтернет;
 • за ступенем активності віртуального середовища: пасивні (орієнтовані тільки на пред'явлення інформації); інтерактивні (спираються на використання «зворотного зв'язку»).

Диференціація за М. Железняком:

 • паперово-електронні (онлайн-енциклопедії, що є електронними версіями друкованих видань);
 • власне електронні (онлайн-енциклопедії, що не мають аналогів серед друкованих видань).[2]

Види подання інформації

ред.

Віртуальне середовище дозволяє принципово змінити подання інформації. До способів її подання в електронній енциклопедії відносяться:

 • гіпертекст як засіб нелінійної архітектури викладу навчального матеріалу;
 • анімації — динамічні малюнки, графіки, таблиці, схеми, діаграми;
 • демонстраційні і маніпулятивні динамічні моделі об'єктів і процесів;
 • аудіоінформація;
 • відеосюжети;
 • елементи «віртуальної реальності».

При цьому у віртуальному енциклопедичному середовищі збережені і традиційні статичні способи представлення предмета навчання (тексти, символіка, малюнки, фотознімки тощо).

Спосіб подачі інформації може задаватися самим користувачем, ним же за рахунок просування по гіпертекстовому інформаційному «дереву» варіюється її повнота і складність. У віртуальній енциклопедії може бути організований самостійний вибір виду та методу роботи з інформацією:

 • пасивне сприйняття інформації,
 • цільовий пошук і обробка необхідної інформації;
 • редагування відібраних блоків інформації у формі тематичних презентацій, тощо.

Велике значення в енциклопедії надається його бібліографічному оснащенню. В електронній енциклопедії бібліографічні посилання можуть включати інтернет-адреси відповідних електронних видань і бібліотек.

Значне місце займають ілюстрації: фотознімки, малюнки, карти, плани, схеми, креслення. Вони можуть носити анімаційний характер і включати елементи інтерактивності і гіперграфіки.

Принципово важливим для електронної енциклопедії є апарат орієнтування. Це можуть бути традиційні способи орієнтування користувача в енциклопедичному матеріалі: тематичний план (покажчик розподіл статей за типами і видами), словник (повний перелік термінів, яким присвячені статті). При цьому ясно, що можливості ЕОМ для відображення структури інформації в енциклопедії, системи зв'язків між її основними елементами непорівнянні з можливостями традиційної книги. Електронна енциклопедія може включати різні види «навігаторів». У неї може бути закладена ціла система покажчиків (алфавітних, систематичних, бібліографічних), яка може бути доповнена пошуковою системою на конкретний термін, на ключове слово та ін.

Особливістю навчальної електронної енциклопедії є наявність у ній яскраво вираженого апарату засвоєння навчального матеріалу. Даний апарат представлений різноманітними способами систематизації навчальної інформації і особливо способами візуального відображення структури наукового знання (схемами, таблицями, діаграмами, класифікаціями, опорними сигналами та ін.)

Див. також

ред.

Примітки

ред.
 1. Електронною енциклопедією вважають енциклопедію, видану або існуючу на електронному носії інформації, у електронному виді, на компакт-диску, флешці, вінчестері тощо
 2. Zhelezniak, Mykola (17 грудня 2017). Ukrainian online encyclopedias: development trends and place in the information space of our state. Entsykpopedychnyi Visnyk Ukrainy [The Encyclopedia Herald of Ukraine] (англ.). Т. 8—9. с. 7—21. doi:10.37068/evu.8-9.1. ISSN 2707-000X. Процитовано 1 листопада 2021.

Посилання

ред.
 
Логотип Вікітеки
У Вікіджерелах є оригінали текстів

Джерела

ред.