Інтегральний закон швидкості

Інтегральний закон швидкості (рос. интегральный закон скорости, англ. integrated rate law) — кінетичний закон, що описує зміну концентрації певного реагенту з часом. Його знаходять шляхом інтегрування відповідних диференційних рівнянь, записаних для конкретної реакції.

Наприклад, для реакції першого порядку

для швидкості витрати А маємо диференційне рівняння

Інтегрування цього рівняння від нульового часу до заданого t, дає інтегральний закон швидкості:

де [A]0 початкова концентрація А, k — константа швидкості.

ЛітератураРедагувати