Інструкція перемикач (англ. Switch statement), також знана як інструкція вибору та оператор перемикач (switch, case, select або inspect) — це спеціального виду інструкція мови програмування, що забезпечує багатонаправлене (множинне) розгалуження в програмі. Назва інструкції в різних мовах може різнитися, переважно — це інструкції switch, case, select або inspect. Цей механізм вибору існує в більшості імперативних мовах програмування таких як Pascal, Ada, C/C++, C#, Java тощо. Інструкція перемикач дозволяє робити вибір однієї з множини альтернатив[1].

Загальний принцип ред.

Вона працює наступним чином[1]:

 • Значення виразу послідовно порівнюється з константами із заданого списку.
 • У разі виявлення збігу для однієї з умов порівняння виконується послідовність інструкцій, пов'язана з цією умовою.

Хоча багатонаправлене тестування можна реалізувати з допомогою послідовності вкладених інструкцій if, для багатьох ситуацій інструкція switch виявляється ефективнішим рішенням.

Приклади ред.

Далі наведені прості приклади написані на деяких мовах програмування, що використовують перемикач, які друкують рядок тексту, зміст якого залежить від значення введеного користувачем.

C, C++, D, Java, PHP, ActionScript, JavaScript ред.

switch (n) {
 case 0:
  printf("Ви ввели нуль.");
  break;
 case 1:
 case 4:
 case 9:
  printf("n є повним квадратом.");
  break; 
 case 2:
  printf("n парне число.");
 case 3:
 case 5:
 case 7:
  printf("n є простим числом.");
  break;
 case 6:
 case 8:
  printf("n парне число.");
  break;
 default:
  printf("Only single-digit numbers are allowed.");
  break;
}

C# ред.

switch (n)
{
 case 0:
  Console.WriteLine("Ви ввели нуль.");
  break;
 case 1:
 case 4:
 case 9:
  Console.WriteLine("n є повним квадратом.");
  break;
 case 2:
  Console.WriteLine("n парне число.");
  goto case 3;
 case 3:
 case 5:
 case 7:
  Console.WriteLine("n є простим числом.");
  break;
 case 6:
 case 8:
  Console.WriteLine("n парне число.");
  break;
 default:
  Console.WriteLine("Only single-digit numbers are allowed.");
  break;
}

Fortran ред.

select case (n)
  case (:-1)
  write(*,*) "ви ввели від'ємне число"
  case (0)
  write(*,*) "ви ввели нуль."
  case (1,4,9)
  write(*,*) "n є повним квадратом."
  case (2)
  write(*,*) "n парне число і дорівнює 2"
  case (3,5,7)
  write(*,*) "n є простим числом."
  case (6,8)
  write(*,*) "n парне число."   
  case (10:)
  write(*,*) "тільки числа з [0:9]!"   
  case default
  write(*,*) "яким чином ви сюди потрапили?"   
end select

Pascal ред.

 case age of
  0,1: writeln('baby');
  2,3,4: writeln('toddler');
  5..12: writeln('kid'); 
  13..19: writeln('teenager'); 
  20..25: writeln('young'); 
  else writeln('old ;)'); 
 end;

Perl ред.

use feature 'switch';
given ($foo) {
  when (undef) {
    say '$foo is undefined';
  }
  when ("foo") {
    say '$foo is the string "foo"';
  }
  when ([1,3,5,7,9]) {
    say '$foo is an odd digit';
    continue; # Fall through
  }
  when ($_ < 100) {
    say '$foo is numerically less than 100';
  }
  when (\&complicated_check) {
    say 'a complicated check for $foo is true';
  }
  default {
    die "I don't know what to do with $foo";
  }
}

Джерела ред.

 1. а б Тема 5. Оператори розгалуження та цикли у C#. Архів оригіналу за 9 червня 2011. Процитовано 5 липня 2011.