Інститут технічної теплофізики НАН України

Інститут технічної теплофізики НАН України

Інститут технічної теплофізики НАН України
Основні дані
Засновано 1947
Приналежність НАН України
Контакт
Ключові особи Снєжкін Юрій Федорович
Адреса Київ, вул. Марії Капніст, 2а
Веб-сторінка ittf.kiev.ua
E-mail admin@ittf.kiev.ua

Створено в 1947 р. під початковою назвою «Інститут теплоенергетики» шляхом виділення від Інституту енергетики АН УРСР. Після реорганізації (1964) його перейменовано в Інститут технічної теплофізики. Інститут очолювали академік І. Т. Швець (1947–1952), академік В. І. Толубінський (1953–1954 і 1964–1972), канд. техн. наук Г. М. Щоголєв (1955–1963), д-р техн. наук Г. Л. Бабуха (1972–1973), член-кореспондент О. А. Геращенко (1973–1982). З 1982 р. Інститут очолює академік НАН України Анатолій Андрійович Долінський.

Напрями діяльностіРедагувати

Основні напрями наукової діяльності Інституту

  • теплофізичні дослідження процесів у теплоенергетичному устаткуванні при використанні традиційних та відновлюваних джерел енергії та розробка методів підвищення його ефективності, надійності та екологічної безпеки;
  • розвиток теорії теплообміну та її застосування для підвищення ефективності процесів передачі та використання теплоти в машинах і апаратах нової техніки;
  • розвиток теорії переносу теплоти та речовини для підвищення ефективності дійсних та розроблення принципово нових енергоощадних і ресурсозберігальних теплотехнологій;
  • розвиток теорії вимірювання теплових величин та її застосування при розробці нових теплофізичних приладів і систем для підвищення метрологічного забезпечення експлуатації енергетичного та іншого теплотехнічного обладнання.

Наукові школиРедагувати

В Інституті створені наукові школи:

  • академіків Швеця І. Т. і Дибана Є. П. «Високофорсовані процеси конвективного теплообміну та гідродинаміки в умовах, типових для теплоенергетичного обладнання»;
  • академіка Толубінського В. І. «Теплообмін та гідродинаміка при пароутворенні в процесах і апаратах енергетики та нової техніки»;
  • академіка Щербаня О. Н. «Гірнича теплофізика»;
  • академіків Кремньова О. О. і Долінського А. А. «Наукові основи керування процесами тепломасопереносу та створення енергоощадних технологій і обладнання для різних галузей народного господарства»;
  • члена-кореспондента Геращенка О. А. «Наукові основи теплофізичних вимірювань».

Видавнича діяльністьРедагувати

Інститут видає міжнародний науково-прикладний журнал «Промышленная теплотехника».

СтруктураРедагувати

В структурі установи — 13 наукових відділів, дослідницьке конструкторсько-технологічне бюро з інтенсифікації тепломасообмінних технологічних процесів, дослідне конструкторсько-технологічне бюро з експериментальним виробництвом теплофізичного приладобудування, експериментальний механічний завод тепломасообмінних апаратів. За участю Інституту створено ДП "Інженерний Центр «Сушка», ДП «Екотерм», ТОВ «Енергія-Інвест» та два спільних українсько-в'єтнамських підприємства.

Наразі в установі працюють більше 570 співробітників, у тому числі 1 академік НАН України (А. А. Долінський), 5 членів-кореспондентів НАН України (В. П. Бабак, Б. І. Басок, Ю. Ф. Снєжкін, Н. М. Фіалко, А. А. Халатов), понад 20 докторів і 70 кандидатів наук. Функціонує спеціалізована рада по присудженню вченого ступеня доктора (кандидата) наук.

ПосиланняРедагувати