Інститут водних проблем і меліорації НААН України

Інститут водних проблем і меліорації (до 22 липня 2011 Інститут гідротехніки і меліорації) є науковою установою Відділення землеробства, меліорації та механізації Національної академії аграрних наук України.

Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України
Основні дані
Приналежність Національна академія аграрних наук
Контакт
Ключові особи Михайло Іванович Ромащенко
Шатковський Андрій Петрович
Яцюк Михайло Васильович
Адреса 37, Васильківська, Київ, 03022, Україна
Тип академічна установа[d]
Вебсторінка iwpim.org.ua

Напрямки досліджень ред.

Інститут виконує фундаментальні та прикладні дослідження за напрямами:

  • зрошення і осушення земель;
  • водне господарство;
  • сільськогосподарське водопостачання і водовідведення;
  • гідротехніка;
  • використання агрометеорологічних ресурсів;
  • екологічні проблеми меліорації

Розробки ред.

  • конструкції меліоративних систем
  • автоматизовані системи управління водокористуванням
  • технології, технічні засоби механізації поливу та меліоративних робіт
  • експлуатації меліоративних систем і використання меліорованих земель

Міжнародне співробітництво інституту ред.

Інститут підтримує науково-технічні зв'язки з країнами СНД, рядом фірм та наукових центрів США, Німеччини, Італії, Нідерландів; є базовою оганізацією національного комітету Міжнародної комісії з іригації і дренажу, членом Міжнародної асоціації з гідравлічних досліджень; веде секретаріат Технічного комітету стандартизації ТК145 «Меліорація і водне господарство».

Дослідна мережа Інституту водних проблем і меліорації НААН включає дослідні станції та підприємства

До мережі Інституту відносяться юридично самостійні дослідні станції, які виконують частину науково-дослідних робіт, забезпечують виробництво елітного та гібридного насіння овочевих і баштанних культур (Південна державна сільськогосподарська дослідна станція, Кам'янсько-Дніпровська дослідна станція, Сарненська дослідна станція ), ведуть впровадження і пропаганду досягнень НТП.

На дослідних станціях виконується частина наукової проблематики, яка є складовою державних науково-технічних програм. При цьому напрями науково-дослідних робіт носять спеціалізований характер залежно від зональних умов, наукових традицій і матеріального забезпечення кожної станції.

У зв'язку з великою різноманітністю природно-господарських умов України наукові установи дослідної мережі інституту виконують роль регіональних осередків меліоративної науки, ведуть наукові дослідження і виконують доопрацювання, адаптацію і впровадження нових технологій і технічних рішень з урахуванням місцевих умов, здійснюють пропаганду досягнень науки і техніки, надають науково-консультативні послуги тощо.

Основні напрями наукової і господарської діяльності дослідної мережі інституту:

Південна державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України — проведення наукових досліджень, апробації і впровадження наукових розробок з питань зрошення просапних в багаторічних культур; вирішення проблем ефективного використання зрошувальних земель, проведення селекційних досліджень та розробка технологій вирощування овочевих, баштанних, плодових, ягідних культур та винограду; виконання науково-дослідних робіт з фундаментальних та прикладних проблем сільськогосподарських меліорацій, селекції овочевих і баштанних культур, апробації та впровадження закінчених наукових розробок; проведення виробничої перевірки, вдосконалення, освоєння прогресивних технологій, розробка прогнозів і програм за основними проблемами і напрямами розвитку питань зрошення просапних багаторічних культур, науково-консультативні послуги, дорадництво, маркетинг виробництва овочевих і баштанних культур.

Кам'янсько-Дніпровська дослідна станція Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України — наукове обґрунтування розвитку зрошення у південних областях України, дослідної перевірки в зональних умовах та широкого впровадження у практику передового досвіду ефективного використання зрошувальних земель та нових досягнень меліоративної науки;

Сарненська дослідна станція Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України — виконання наукових досліджень в галузі інженерних меліорацій та меліоративного землеробства, як осередок впровадження і розповсюдження наукових розробок Інституту, Станції та інших наукових установ Академії, поширення передового досвіду, збереження, відтворення та ефективного використання земельних і водних ресурсів Полісся, проведення агроекологічних та радіоекологічних досліджень і моніторингу меліорованих земель.

Державне підприємство "Дослідне господарство «Великі Клини» Південної державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України — організаційно-господарське забезпечення Південної ДСГДС ІВПіМ НААН умовами для своєчасного і високоякісного проведення наукових досліджень, випробувань і доопрацювання наукових розробок, їх апробації, проведення виробничої перевірки та впровадження їх у виробництво та іншої господарської діяльності.

Державне підприємство "Дослідне господарство «Брилівське» [Архівовано 20 лютого 2018 у Wayback Machine.] Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України — організаційно-господарське забезпечення науково-дослідним установам Академії умов для проведення досліджень, випробувань і доопрацювання наукових розробок, їх апробації, проведення виробничої перевірки та впровадження їх у виробництво та іншої господарської діяльності; наукове обґрунтування розвитку зрошення у південних областях України, дослідної перевірки в зональних умовах та широкого впровадження у практику передового досвіду ефективного використання зрошуваних земель та нових досягнень меліоративної науки.

Державне підприємство «Центральна лабораторія якості води та ґрунтів» [Архівовано 17 листопада 2018 у Wayback Machine.] Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України — підвищення наукового та методичного рівня досліджень якості води і ґрунтів для раціонального їх використання, а також досліджень з розробки технологій утилізації стічних вод та стоків тваринницьких комплексів у сільському господарстві;

Державне підприємство «Проектно-технологічне бюро» [Архівовано 9 квітня 2022 у Wayback Machine.] Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України — посилення інноваційної діяльності шляхом залучення позабюджетних і бюджетних коштів для комплексного вирішення питань з проектування, реконструкції та модернізації меліоративних систем; розробка проектів з будівництва, реконструкції та модернізації меліоративних систем, а також гідротехнічних споруд та водних об'єктів; розробка проектно-кошторисної документації зі створення та зрошення багаторічних насаджень, овочевих та інших просапних культур; розробка комплексних систем захисту території і населених пунктів від затоплення і підтоплення; проекти зрошення газонів, спортивних арен, декоративних насаджень, квітників тощо; господарська діяльність у галузі водного господарства та сільськогосподарських меліорацій

Інститутом водних проблем і меліорації з 1965 року видається Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Меліорація і водне господарство» [Архівовано 21 лютого 2018 у Wayback Machine.], з 2015 року вебсегмент якого входить до наукометричної  бази даних Google Академія (англ. Google Scholar) та індексується відповідною пошуковою системою.

Станом на 2017 рік на сайті Міжвідомчого тематичного наукового збірника «Меліорація і водне господарство» за адресою http://mivg.iwpim.com.ua  доступно для ознайомлення 10 випусків (96-105) Збірника. Починаючи з 2016 року збірник виходить 2 рази на рік.

Посилання ред.