Інститут вищої освіти НАПН України

Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України створено Постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 року № 988.[1]

Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
Основні дані
Засновано 7 червня 1999 року
Приналежність Національна академія педагогічних наук України
Контакт
Ключові особи

Калашнікова Світлана Андріївна (директор)

Драч Ірина Іванівна (перший заступник директора Інституту)

Слюсаренко Олена Миколаївна (заступник директора з наукової роботи )

Чорнойван Ганна Петрівна (вчений секретар)
Адреса вул. Бастіонна, 9, Київ, 01014, Україна
Веб-сторінка ihed.org.ua

Місія Інституту  — сприяння розвитку вищої освіти України відповідно до національних пріоритетів і світових стандартів шляхом здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, надання консультаційної та науково-експертної підтримки, а також забезпечення професійної підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для органів державної влади та інституцій вищої освіти.
Візія – національний освітній та науково-експертний центр у галузі вищої освіти, колектив якого формують фахівці міжнародного рівня, об’єднані цінностями відкритості, чесності та толерантності.
Профіль Інституту вищої освіти НАПН України у Google Scholar [2]

Станом на 1 червня 2012 р. у структурі Інституту функціонували 6 наукових відділів, а в його штаті працювали 105 осіб, у тому числі 34 доктори та 30 кандидатів наук, 2 академіки та 6 члени-кореспонденти НАПН України, 1 член-кореспондент НАН України, сформовані й розвивалися 12 наукових шкіл, діють дві докторські спеціалізовані вчені ради, здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру.
Інститут творчо розвивається як одна з провідних національних установ, що визначає перспективи вищої школи в Україні, шляхи інтеграції в європейський і світовий простори вищої освіти та досліджень.

Основні завданняРедагувати

Основними завданнями Інституту є:

 • проведення наукових досліджень з актуальних проблем вищої школи;
 • створення, впровадження і використання нових педагогічних технологій;
 • оновлення змісту вищої освіти відповідно до найновіших національних та світових наукових, загальнокультурних і педагогічних здобутків;
 • науковий, методичний та методологічний супровід реформування вищої освіти;
 • підготовка рекомендацій щодо формування державної політики в галузі вищої освіти;
 • проведення порівняльних досліджень системи вищої освіти інших країн та визначення можливостей їх використання в реформуванні вищої освіти України;
 • наукова експертиза та участь у розробці проектів документів, що стосуються законодавчо-нормативної бази та перспектив розвитку вищої освіти.

СтруктураРедагувати

Відділ інтернаціоналізації вищої освітиРедагувати

Завідувач відділу – Зінченко Віктор, доктор філософських наук, старший науковий співробітник.
Індекси цитування відділу у Google Scholar[3]
Наукове дослідження – Стратегії вищої освіти в умовах інтернаціоналізації для стійкого розвитку суспільства (2018–2020 рр.)[4]

Відділ інтеграції вищої освіти і наукиРедагувати

Завідувач відділу – Ярошенко Ольга, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України
Індекси цитування відділу у Google Scholar[5]
Наукове дослідження – Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки (2017–2019 рр.)[6]

Відділ політики і врядування у вищій освітіРедагувати

Завідувач відділу – Оржель Олена Юріївна, доктор наук з державного управління, доцент.
Індекси цитування відділу у Google Scholar[7] Наукове дослідження – Механізми оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції (2018–2020 рр.) (керівник НДР Луговий Володимир, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України) [8]

Відділ лідерства та інституційного розвитку вищої освітиРедагувати

Завідувач відділу – Рябченко Володимир, доктор філософських наук, старший науковий співробітник.
Індекси цитування відділу у Google Scholar[9]
Наукове дослідження – Механізми реалізації ефективного врядування в університетах України в умовах євроінтеграції (2018–2020 рр.)[10]

Відділ економіки вищої освітиРедагувати

Завідувач відділу – Жиляєв Ігор, доктор економічних наук, старший науковий співробітник.
Індекси цитування відділу у Google Scholar[11]
Наукове дослідження – Механізми розширення фінансової автономії закладів вищої освіти України (2018–2020 рр.) (керівник НДР Вітренко Ю.М., кандидат економічних наук, доцент) [12]

Наукові журналиРедагувати

Інститут є засновником і випускає авторитетні в Україні та за її межами два наукових фахових журнали.

Університети і лідерство. International Scientific Journal of Universities and LeadershipРедагувати

Університети і лідерство. International Scientific Journal of Universities and Leadership (ISSN 2520-6702) – міжнародний рецензований науковий журнал, присвячений проблемам розвитку лідерського потенціалу у вищій освіті, процесам реформування вищої освіти, провідному досвіду управління університетами на національному, європейському та міжнародному рівнях. Журнал публікує повні тексти статей в Інтернеті з відкритим доступом. Журнал створений у рамках проекту Програми Європейського Союзу TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» (Education for Leadership, Innovations and Talent Encouraging, ELITE) (544343-TEMPUS-1-2013-1-LTTEMPUS-SMHES). Рік заснування: 2015. Засновники: Інститут вищої освіти НАПН України та Національний авіаційний університет. Наказом Міністерства освіти і науки України № 820 від 11.07.2016 журнал внесено до "Переліку наукових фахових видань України" (Педагогічні науки). Галузь знань : 01 Освіта – 011 Науки про освіту.[13]

Філософія освіти. Philosophy of EducationРедагувати

Філософія освіти. Philosophy of Education (ISSN 2309-1606 (print), ISSN 2616-7662 (online) ) — науковий часопис, що видається Інститутом вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України у співпраці з Українським товариством філософії освіти. Це рецензований журнал з відкритим доступом, який зорієнтований на теоретичні, методологічні і праксеологічні проблеми філософії освіти. Журнал засновано у 2005. Виходить двічі на рік. Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515 (Додаток 12) включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі «філософські науки».[14]

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 № 988 «Про створення Інституту вищої освіти та Інституту засобів навчання в м. Києві»
 2. Інститут вищої освіти НАПН України Institute of Higher Education of the NAPS of Ukraine
 3. Індекси цитування у Google Scholar відділу інтернаціоналізації вищої освіти ІВО НАПН України
 4. Стратегії вищої освіти в умовах інтернаціоналізації для стійкого розвитку суспільства
 5. Індекси цитування у Google Scholar відділу інтеграції вищої освіти і науки ІВО НАПН України
 6. Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки (2017–2019 рр.)
 7. Індекси цитування у Google Scholar відділу політики і врядування у вищій освіті ІВО НАПН України
 8. Механізми оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції (2018–2020 рр.)
 9. Індекси цитування у Google Scholar відділу лідерства та інституційного розвитку вищої освіти ІВО НАПН України
 10. Механізми реалізації ефективного врядування в університетах України в умовах євроінтеграції (2018–2020 рр.)
 11. Індекси цитування у Google Scholar відділу економіки вищої освіти ІВО НАПН України
 12. Механізми розширення фінансової автономії закладів вищої освіти України (2018–2020 рр.)
 13. Університети і лідерство. International Scientific Journal of Universities and Leadership
 14. Філософія освіти. Philosophy of Education

ДжерелаРедагувати