Відкрити головне меню

Інститут вищої освіти НАПН України створено Постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 року № 988.[1]

Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
Основні дані
Засновано 7 червня 1999 року
Приналежність Національна академія педагогічних наук України
Контакт
Ключові особи

Калашнікова Світлана Андріївна (директор)

Драч Ірина Іванівна (перший заступник директора Інституту)

Слюсаренко Олена Миколаївна (заступник директора з наукової роботи )

Чорнойван Ганна Петрівна (вчений секретар)
Адреса вул. Бастіонна, 9, Київ, 01014, Україна
Веб-сторінка ihed.org.ua
E-mail ihed@ihed.org.ua

Місія Інституту  — сприяння розвитку вищої освіти України відповідно до національних пріоритетів і світових стандартів шляхом здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, надання консультаційної та науково-експертної підтримки, а також забезпечення професійної підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для органів державної влади та інституцій вищої освіти.

Станом на 1 червня 2012 р. у структурі Інституту функціонують 6 наукових відділів, а в його штаті працюють105 осіб, у тому числі 34 доктори та 30 кандидатів наук, 2 академіки та 6 члени-кореспонденти НАПН України, 1 член-кореспондент НАН України. В Інституті сформовані й розвиваються 12 наукових шкіл, діють дві докторські спеціалізовані вчені ради, здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. Інститут творчо розвивається як одна з провідних національних установ, що визначає перспективи вищої школи в Україні, шляхи інтеграції в європейський і світовий простори вищої освіти та досліджень.

Основні завданняРедагувати

Основними завданнями Інституту є:

  • проведення наукових досліджень з актуальних проблем вищої школи;
  • створення, впровадження і використання нових педагогічних технологій;
  • оновлення змісту вищої освіти відповідно до найновіших національних та світових наукових, загальнокультурних і педагогічних здобутків;
  • науковий, методичний та методологічний супровід реформування вищої освіти;
  • підготовка рекомендацій щодо формування державної політики в галузі вищої освіти;
  • проведення порівняльних досліджень системи вищої освіти інших країн та визначення можливостей їх використання в реформуванні вищої освіти України;
  • наукова експертиза та участь у розробці проектів документів, що стосуються законодавчо-нормативної бази та перспектив розвитку вищої освіти.

Наукові журналиРедагувати

Інститут є засновником і випускає авторитетні в Україні та за її межами два наукових фахових журнали.

Університети і лідерство. International Scientific Journal of Universities and LeadershipРедагувати

Університети і лідерство. International Scientific Journal of Universities and Leadership (ISSN 2520-6702) – міжнародний рецензований науковий журнал, присвячений проблемам розвитку лідерського потенціалу у вищій освіті, процесам реформування вищої освіти, провідному досвіду управління університетами на національному, європейському та міжнародному рівнях. Журнал публікує повні тексти статей в Інтернеті з відкритим доступом. Журнал створений у рамках проекту Програми Європейського Союзу TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» (Education for Leadership, Innovations and Talent Encouraging, ELITE) (544343-TEMPUS-1-2013-1-LTTEMPUS-SMHES). Рік заснування: 2015. Засновники: Інститут вищої освіти НАПН України та Національний авіаційний університет. Наказом Міністерства освіти і науки України № 820 від 11.07.2016 журнал внесено до "Переліку наукових фахових видань України" (Педагогічні науки). Галузь знань : 01 Освіта – 011 Науки про освіту.[2]

Філософія освіти. Philosophy of EducationРедагувати

Філософія освіти. Philosophy of Education (ISSN 2309-1606 (print), ISSN 2616-7662 (online) ) — науковий часопис, що видається Інститутом вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України у співпраці з Українським товариством філософії освіти. Це рецензований журнал з відкритим доступом, який зорієнтований на теоретичні, методологічні і праксеологічні проблеми філософії освіти. Журнал засновано у 2005. Виходить двічі на рік. Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515 (Додаток 12) включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі «філософські науки».[3]

ПриміткиРедагувати

ДжерелаРедагувати