Інститут біології тварин НААН України

Інститут біології тварин НААН — провідна науково-дослідна установа з питань біохімії, фізіології, біотехнології тварин та ветеринарної медицини, що входить у структуру Національної академії аграрних наук, м. Львів.

Інститут біології тварин НААН
BUD IBT
Основні дані
Засновано 1960
Приналежність НААН України
Контакт
Ключові особи директор Салига Юрій Тарасович
Країна  Україна
Адреса Вулиця Василя Стуса, 38, 79034, Львів
Тип науково-дослідний інститут
Вебсторінка inenbiol.com

Історія ред.

3 листопада 1960 року був створений Український науково-дослідний інститут фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин. До 1962 році інститут був у системі Української академії сільськогосподарських наук, у 1962 році перейшов у підпорядкування Академії наук УРСР, а з 1963 року — у підпорядкуванні Міністерства сільського господарства УРСР. З січня 1970 року інститут підпорядкований Південному відділенню Всесоюзної академії сільськогосподарських наук.

Після створення в Україні у 1990 році Української академії аграрних наук у 1992 році інститут отримав нову назву — Інститут фізіології і біохімії тварин УААН.

У 1997 році відбулося об'єднання Інституту фізіології і біохімії тварин УААН з Інститутом землеробства і тваринництва західного регіону УААН і створення на їх базі Інституту землеробства і біології тварин УААН.

Під такою назвою Інститут землеробства і біології тварин УААН функціонував до 10 квітня 2000 року, коли було знову його розділено і утворено Інститут біології тварин УААН та Інститут землеробства і тваринництва західного регіону. З 2010 року інститут має назву Інститут біології тварин НААН.

Головним ідеологом заснування і першим директором Українського науково-дослідного інституту фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин (УНДІФБСГТ) був член-кореспондент Академії наук УРСР, академік Української академії сільськогосподарських наук, доктор біологічних наук, професор Степан Зенонович Ґжицький.

Впродовж існування Інституту його директорами були:

У першому штаті інституту нараховувалося 8 наукових співробітників і 32 науково-технічні працівники.

Основні завдання, які були поставлені перед створеним Інститутом, це розробка теоретичних питань фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин, координація наукових досліджень з фізіології, біохімії і живлення сільськогосподарських тварин. У процесі становлення Інституту тематика науково-дослідних робіт удосконалювалась, виникали нові та розширювались існуючі напрями досліджень.

Дослідження Інституту були спрямовані на з'ясування біохімічних механізмів, що лежать в основі прояву основних фізіологічних функцій, а саме: травлення, відтворення, резистентності, адаптації, а також на вивчення біологічних основ росту і розвитку тварин, одержання екологічно безпечних продуктів тваринництва, біохімічних і молекулярно-біологічних основ виробництва і використання нових кормових добавок, вітамінів, лікувально-діагностичних препаратів.

З часу заснування Український науково-дослідний інститут фізіології і біохімії с.-г. тварин був головною організацією наукових програм і виконував науково-дослідні роботи та їх координацію з питань фізіології і біохімії в межах України з проблеми «Розробка фізіолого-біохімічних основ підвищення продуктивності с.-г. тварин». До координаційно-методичної ради наукових програм у різні періоди їх виконання входили провідні вчені науково-дослідних інститутів і навчальних установ УРСР. Робота координаційно-методичної ради з проблеми «Розробка фізіолого-біохімічних основ підвищення продуктивності с.-г. тварин» отримала належну оцінку обраної у 1990 році Президії УААН, яка зберегла за інститутом статус координатора досліджень з питань фізіології та біохімії тварин. Інститут фізіології і біохімії тварин УААН був призначений головною установою науково-методичного центру «Фізіологія тварин».

За період існування Інституту біології тварин НААН зроблено великий внесок у теорію і практику тваринництва та ветеринарної медицини. Науковцями Інституту підготовлено і видано 54 монографії, 25 підручників, 12 книг, 13 довідників і 8 брошур, десятки інструкцій, настанов, ТУ, а також розроблено корми, кормові добавки, премікси, ветеринарні препарати, які мають широке використання та застосування. В Інституті одержано 52 авторських свідоцтва, 160 патентів, видано понад 88 методичних рекомендацій та вказівок, запропоновано 58 методик, що використовуються як у виробництві, так і в лабораторній і науковій роботі. (станом на 1.01.2016 р).

У 1961 році в Інституті було відкрито аспірантуру з біохімії і розмноження сільськогосподарських тварин за спеціальностями: 03.00.04 — «біохімія», 03.00.13 — «фізіологія людини і тварин». За період існування Інституту в його лабораторіях підготовлено понад 50 докторів і понад 300 кандидатів наук.

Діяльність ред.

Напрями діяльності інституту:

  • вивчення фундаментальних проблем фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин, птиці, риб;
  • розроблення біотехнологічних методів підвищення відтворювальної здатності тварин;
  • дослідження молекулярних механізмів формування імунного потенціалу у тварин і розробка способів його підвищення;
  • вивчення етіологічних факторів і морфогенетичних чинників виникнення пріонних інфекцій та розробка нових методів їх діагностики і профілактики;
  • дослідження впливу екологічних чинників на фізіолого-біохімічний статус організму тварин і розроблення способів одержання екологічно чистої продукції тваринництва;
  • розробка генетико-біохімічних тестів для інтенсифікації селекційного процесу у тваринництві.

Інститут є науково-методичним центром у якому функціонує координаційно-методична рада з виконання Програми наукових досліджень № 43 «Адаптаційні процеси у високопродуктивних сільськогосподарських тварин за впливу екологічних та кліматичних чинників» («Фізіологія і біохімія тварин») [Архівовано 4 січня 2022 у Wayback Machine.]

Наукові дослідження виконують 82 наукових працівників, з них 17 докторів наук та 57 кандидатів наук, 1академік, 8 професорів.

Інститут є засновником і видавцем наукових журналів — «Біологія тварин [Архівовано 15 січня 2018 у Wayback Machine.]» та «Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок».

В інституті проводиться підготовка наукових кадрів через аспірантуру [Архівовано 17 січня 2018 у Wayback Machine.] («Біохімія», «Фізіологія людини і тварин») та докторантуру [Архівовано 17 січня 2018 у Wayback Machine.] («Біохімія», «Фізіологія людини і тварин»).

При інституті працює Спеціалізована вчена рада К 35.368.01 [Архівовано 15 січня 2018 у Wayback Machine.]  із захисту кандидатських дисертацій за науковою спеціальністю 03.00.04 «Біохімія» (сільськогосподарські, біологічні, ветеринарні науки)

Структура ред.

Директором Інституту біології тварин НААН з 2019 року є доктор біологічних наук Юрій Салига.

У інституті функціонує 10 лабораторій.

Джерела ред.

  • Вчені Інституту біології тварин і їх вклад у розвиток фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин в Україні = Scientists of the Institute of animal biology and their contribution to the development of physiology and biochemistry of farm animals in Ukraine / голов. ред. акад. НААН Влізло В. В.; упоряд. і наук. ред. чл.-кор. НААН Ратич І. Б.; Ін-т біології тварин НААН. — Львів: Посвіт, 2019. — 293 с. — ISBN 978-617-7624-98-0.
  • Історія Інституту біології тварин НААН України (1960—2010) / В. В. Влізло та ін.; за ред. акад. НААН України В. В. Влізла та чл. кор. НААН України Р. С. Федорука4 НААН України та ін. — Львів; Дрогобич: Посвіт, 2010. — 324 с. — ISBN 978-966-2248-52-4.

Посилання ред.