Відкрити головне меню

Інститут біології тварин НААН — провідна науково-дослідна установа з питань біохімії, фізіології, біотехнології тварин та ветеринарної медицини, що входить у структуру Національної академії аграрних наук, м.Львів.

Інститут біології тварин НААН
BUD IBT
Основні дані
Засновано 1960 р.
Приналежність НААН України
Контакт
Ключові особи директор - Влізло Василь Васильович.
Адреса Вулиця Василя Стуса, 38, 79034, Львів
тел. +380-32-270-23-89,
Веб-сторінка inenbiol.com
E-mail inenbiol@mail.lviv.ua

Зміст

ДіяльністьРедагувати

Напрями діяльності інституту:

 • вивчення фундаментальних проблем фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин, птиці, риб;
 • розроблення біотехнологічних методів підвищення відтворювальної здатності тварин;
 • дослідження молекулярних механізмів формування імунного потенціалу у тварин і розробка способів його підвищення;
 • вивчення етіологічних факторів і морфогенетичних чинників виникнення пріонних інфекцій та розробка нових методів їх діагностики і профілактики;
 • дослідження впливу екологічних чинників на фізіолого-біохімічний статус організму тварин і розроблення способів одержання екологічно чистої продукції тваринництва;
 • розробка генетико-біохімічних тестів для інтенсифікації селекційного процесу у тваринництві.

Інститут є науково-методичним центром у якому функціонують координаційно- методичні ради з виконання програм наукових досліджень:

ПНД 28 «Створення і використання нано- і біотехнологічних матеріалів та засобів у тваринництві»;

ПНД 35 «Фізіологія і біохімія живлення, високої резистентності та продуктивності тварин».

Наукові дослідження виконують 82 наукових працівників, з них 17 докторів наук та 57 кандидатів наук, 1академік, 8 професорів.

Інститут є засновником і видавцем наукових журналів — «Біологія тварин» та «Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок».

В інституті проводиться підготовка наукових кадрів через аспірантуру («Біохімія», «Фізіологія людини і тварин») та докторантуру («Біохімія», «Фізіологія людини і тварин»).

При інституті працює Спеціалізована вчена рада Д 35.368.01  із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю ― 03.00.04 біохімія

СтруктураРедагувати

ІсторіяРедагувати

3 листопада 1960 р. був створений Український науково-дослідний інститут фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин. До 1962 р. інститут був у системі Української академії сільськогосподарських наук у 1962 р. перейшов у підпорядкування Академії наук УРСР, а з 1963 р. — у відання Міністерства сільського господарства УРСР. З січня 1970 р. інститут підпорядкований Південному відділенню Всесоюзної академії сільськогосподарських наук.

Після створення в Україні у 1990 р. Української академії аграрних наук у 1992 р. інститут отримав нову назву — Інститут фізіології і біохімії тварин УААН.

У 1997 р. відбулося об’єднання Інституту фізіології і біохімії тварин УААН з Інститутом землеробства і тваринництва західного регіону УААН і створення на їх базі Інституту землеробства і біології тварин УААН.

Під такою назвою Інститут землеробства і біології тварин УААН функціонував до 10 квітня 2000 року, коли було знову його розділено і утворено Інститут біології тварин УААН та Інститут землеробства і тваринництва західного регіону. З 2010 р інститут має назву Інститут біології тварин НААН.

Головним ідеологом заснування і першим директором Українського науково-дослідного інституту фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин (УНДІФБСГТ) був член-кореспондент Академії наук УРСР, академік Української академії сільськогосподарських наук, доктор біологічних наук, професор Степан Зенонович Ґжицький.

Впродовж існування Інституту його директорами були:

 • 1960–1961 рр. — академік Української академії сільськогосподарських наук С. З. Ґжицький;
 • 1961–1962 рр. —  к. б. н. М. Т. Балашов;
 • 1962–1972 рр. —  д. б. н., професор З. П. Скородинський;
 • 1972–1993 рр. —  академік УААН П. З. Лагодюк;
 • 1993–1998 рр. — академік НААН В. В. Снітинський;
 • 1998–2001 рр. — член-кореспондент НААН І. Б. Ратич;
 • З 2001 р. — академік НААН В. В. Влізло.

У першому штаті інституту нараховувалося 8 наукових співробітників і 32 науково-технічні працівники.

Основні завдання, які були поставлені перед створеним Інститутом, це розробка теоретичних питань фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин, координація наукових досліджень з фізіології, біохімії і живлення сільськогосподарських тварин. У процесі становлення Інституту тематика науково-дослідних робіт удосконалювалась, виникали нові та розширювались існуючі напрями досліджень.

Дослідження Інституту були спрямовані на з’ясування біохімічних механізмів, що лежать в основі прояву основних фізіологічних функцій, а саме: травлення, відтворення, резистентності, адаптації, а також на вивчення біологічних основ росту і розвитку тварин, одержання екологічно безпечних продуктів тваринництва, біохімічних і молекулярно-біологічних основ виробництва і використання нових кормових добавок, вітамінів, лікувально-діагностичних препаратів.

З часу заснування Український науково-дослідний інститут фізіології і біохімії с.-г. тварин був головною організацією наукових програм і виконував науково-дослідні роботи та їх координацію з питань фізіології і біохімії в межах України з проблеми «Розробка фізіолого-біохімічних основ підвищення продуктивності с.-г. тварин». До координаційно-методичної ради наукових програм у різні періоди їх виконання входили провідні вчені науково-дослідних інститутів і навчальних установ УРСР. Робота координаційно-методичної ради з проблеми «Розробка фізіолого-біохімічних основ підвищення продуктивності с.-г. тварин» отримала належну оцінку обраної в 1990 р. Президії УААН, яка зберегла за інститутом статус координатора досліджень з питань фізіології та біохімії тварин. Інститут фізіології і біохімії тварин УААН був призначений головною установою науково-методичного центру «Фізіологія тварин».

За період існування Інституту біології тварин НААН зроблено великий внесок у теорію і практику тваринництва та ветеринарної медицини. Науковцями Інституту підготовлено і видано 54 монографії, 25 підручників, 12 книг, 13 довідників і 8 брошур, десятки інструкцій, настанов, ТУ, а також розроблено корми, кормові добавки, премікси, ветеринарні препарати, які мають широке використання та застосування. В Інституті одержано 52 авторських свідоцтва, 160 патентів, видано понад 88 методичних рекомендацій та вказівок, запропоновано 58 методик, що використовуються як у виробництві, так і в лабораторній і науковій роботі. (станом на 1.01.2016 р).

У 1961 р. в Інституті було відкрито аспірантуру з біохімії і розмноження сільськогосподарських тварин. за спеціальностями: 03.00.04 — «біохімія», 03.00.13 — «фізіологія людини і тварин». За період існування Інституту в його лабораторіях підготовлено понад 50 докторів і понад 300 кандидатів наук.

ПосиланняРедагувати