Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків — провідний науковий центр в галузі буряківництва. Створений 1922 у Києві.

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
Основні дані
Засновано 1922
Приналежність Україна Україна
Розташування Київ, вул. Клінічна, 25
Країна  Україна
Тип науково-дослідний інститут
Материнська
організація
Національна академія аграрних наук України
Вебсторінка bio.gov.ua

Напрямки наукової діяльності ред.

 • науково-технологічне забезпечення галузі буряківництва України та підготовка наукових кадрів;
 • розробка генетичних, біотехнологічних та фізіолого-біохімічних методів створення нових вихідних матеріалів для селекції цукрових буряків на гетерозис;
 • створення конкурентоспроможних, високопродуктив-них, стійких до комплексу несприятливих факторів зовніш-нього середовища гібридів цукрових буряків, придатних для механізованих технологій виробництва, що забезпечують збір цукру 8,5-9,0 т/га;
 • розробка принципово нових ресурсо- і енергозберігаю-чих технологічних процесів та технологій вирощування і збирання цукрових буряків та їх насінників, адаптованих до ґрунтово-кліматичних зон бурякосіяння, з метою досягнен-ня максимального генетичного потенціалу продуктивності культури та високого коефіцієнту розмноження насіння;
 • розробка технологій підготовки насіння цукрових буряків до сівби (шліфування, калібрування, інкрустація, дражування, обробка захисно-стимулюючими речовинами), доведення його якісних показників до міжнародного рівня та реалізація;
 • наукове обґрунтування побудови бурякових сівозмін у нових умовах господарювання та земельних відносин, роз-робка систем обробітку ґрунту та удобрення з розрахунку на запланований урожай, застосування інтегрованої системи захисту посівів від бур'янів, шкідників та хвороб на основі прогнозування їх появи;
 • створення нових конкурентоспроможних, високопроду-ктивних сортів та гібридів кормових буряків, зернових, зернобобових, круп'яних культур та трав, цикорію кореневого, стевії

медової, розробка технологій їх механізованого вирощування та насінництва, реалізація насіння високих репродукцій та розсади стевії;

 • визначення патентоспроможності та науково-технічного рівня науково-дослідних робіт
 • обґрунтування організаційно-економічної моделі опти мального функціонування буряко-цукрового підкомплексу АПК України за ринкових умов, розробки проектів короткострокових та довгострокових програм його розвитку;
 • наукове консультування та наукова експертиза з питань ведення буряківництва

Історія ред.

 
Пам'ятник цукровому біряку. Встановлено на території інституту у березні 2008 року на честь 40-річчя захисту посівів цукрових буряків «Бетаналом».

Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук організовано в 1922 році. Це була одна з перших після революції великих сільськогосподарських наукових установ, створених для розробки наукових і практичних питань селекції.

В залежності від напрямку науково-дослідної роботи і відомчої підпорядкованості Інститут міняв і свою назву:

 • 1922—1930 — НІС (Науковий інститут селекції);
 • 1930—1934 — УНІС (Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості);
 • 1934—1945 — ВНДІЦП (Всесоюзний науково-дослідний інститут цукрової промисловості);
 • 1945—1992 — ВНІЦ (Всесоюзний науково-дослідний інститут цукрових буряків);
 • 1992—2011 — ІЦБ (Інститут цукрових буряків);
 • 2011 і досі— ІБКЦБ (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків).

Біля витоків організації і становлення Інституту стояли начальник Сортоводно-насінницького управління А. К. Запорожець, відомі вчені проф. В. В. Колкунов, який і був першим директором, академік Євген Вотчал, проф. Микола Малюшицький, проф. Олександр Табенцький, проф. Григорій Левитський, вчений секретар Вченого сільгоспкомітету України П. Є. Ярошевський.

Інститут з часу свого заснування став провідним науково-дослідним центром в галузі буряківництва.

З Інститутом і науково-дослідними установами його мережі в різні роки була пов'язана наукова діяльність видних вчених, зокрема таких як:

Інститут очолювали Володимир Колкунов (1922—1930), М. М. Панасюк, А. С. Міщенко, Іван Бузанов (1941—1970), Володимир Зубенко (1970—1993), а з 1993 року — Микола Роїк.

Контакти ред.

03141, м. Київ, вул. Клінічна, 25

Посилання ред.

 • Офіційний сайт [Архівовано 20 вересня 2015 у Wayback Machine.]
 • Научный Институт Селекции. Отчет о деятельности за период 1922—1926 г. и программа работ 1927 г. — Киев: изд. С. С. У. Сахаротреста, 1927. — 1928