Інгулецький технікум Криворізького технічного університету

Інгуле́цький коледж Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» (ІК ДВНЗ КНУ) — вищий навчальний заклад І рівня акредитації. Розташований в м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область, Україна). Готує спеціалістів для гірничорудної промисловості.

Інгулецький технікум

Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» (ІТ ДВНЗ КНУ)

Логотип ІТ ДВНЗ КНУ
Основні дані
Приналежність Міністерство освіти і науки України
Контакт
Ключові особи директор Шолох А. М.
Адреса 50064
м. Кривий Ріг
вул. Каткова, 8
тел. +380 (564) 22-12-22
факс. +380 (564) 22-47-07
Веб-сторінка http://itdvnzknu.com.ua
E-mail [mailto:itktu@i.ua
itktu@mail.ru itktu@i.ua
itktu@mail.ru]

Загальна інформаціяРедагувати

Ліцензія АА № 234158 — видана Міністерством освіти і науки України на надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог молодшого спеціаліста.

За постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 року Інгулецький технікум є структурним підрозділом Криворізького технічного університету і входить до його складу. Випускники технікуму можуть вступити до КТУ на ІІІ курс та продовжити навчання за інтегрованими навчальними програмами.

Технікум готує спеціалістів для гірничо-видобувної та гірничо-збагачувальної промисловості. Підготовка за спеціальностями відповідає встановленим стандартам освіти. В Інгулецькому технікумі Криворізького технічного університету працюють 58 викладачів: із них один кандидат наук, більшість викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію.

Інгулецький технікум підтримує тісні зв'язки з науковими установами та найбільшими промисловими підприємствами регіону, а саме: з Інститутом проблем природокористування та екології НАНУ, Українським державним науково-дослідницьким інститутом безпеки праці в гірничорудній промисловості, Криворізьким ботанічним садом, ВАТ ІнГЗК, ВАТ ПівдГЗК, ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг», Криворізькою комплексною геологічною партією казенного підприємства Південукргеологія державної геологічної служби. Технікум та його студенти беруть участь у численних науково-дослідницьких конкурсах, та пошукових роботах.

Головним пріоритетом подальшого розвитку навчального закладу є входження до Європейського простору вищої освіти (Болонський процес) та створення на базі технікуму інституту.

Напрями та спеціальностіРедагувати

ІТКТУ готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за денною та заочною формою навчання (держзамовлення та контракт):

0903 «Гірництво»

  • 5.090308 «Технологія відкритої розробки корисних копалин»
  • 5.090302 «Збагачення корисних копалин»
  • 5.090310 «Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв»

0708 «Екологія»

  • 5.070803 «Прикладна екологія»