Інвалідність

стан людини з фізичними, розумовими, сенсорними або психічними відхиленнями
(Перенаправлено з Інвалід)
Знак, що використовується для позначення об'єктів, адаптованих для людей з інвалідністю.
Американський військовий, що отримав інвалідність під час війни в Іраку, та його син.

Інвалі́дність — соціальна недостатність внаслідок обмеження життєдіяльності людини, яка викликана порушенням здоров'я зі стійким розладом функцій організму, що призводить до необхідності соціального захисту і допомоги.

ТермінологіяРедагувати

Прийнято розрізняти такі ключові поняття[1]:

 • Дефект або порушення: будь-яка втрата психічної, фізіологічної або анатомічної структури або функції, або відхилення від неї;
 • Інвалідність: обмеженість конкретного індивідуума, що випливає з дефекту, що перешкоджає, або позбавляє його можливості виконувати дії, які вважають для цього індивідуума нормальними в залежності від вікових, статевих, соціальних і культурних факторів;
 • Непрацездатність: обмеженість конкретного індивідуума, яку спричинює дефект, або інвалідність.

Слово «інвалід» (означає «непридатний») в наш час [коли?] все частіше замінюють на термін «людина з обмеженими можливостями». Тим не менш, цей усталений термін часто використовують в пресі та публікаціях, а також в нормативних і законодавчих актах, у тому числі в офіційних матеріалах ООН.

Громадські організації людей з інвалідністю вважають,[2] що важливо використовувати коректну відносно осіб з інвалідністю термінологію: «людина із затримкою в розвитку» (а не «недоумкуватий», «розумово неповноцінний»), «переніс поліомієліт» (а не «жертва поліомієліту»), «використовує інвалідний візок» (а не «прикутий до інвалідного візка»), «має ДЦП» (а не «страждає на ДЦП»), «зі слабким слухом» (а не «глухонімий»). Ці терміни коректніші, тому що послаблюють поділ на «здорових» і «хворих» і не викликають жалості, або негативних емоцій. Пізніше, у рамках «створення ефективної системи запобігання та протидії дискримінації» та плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року слова «інвалід», «особа з обмеженими фізичними можливостями», «інвалід війни» та «дитина-інвалід» в усіх відмінках і числах замінили в 44 законах відповідно словами «особа з інвалідністю».[3][4]

ПричиниРедагувати

У залежності від тяжкості в Україні розрізняють три групи інвалідності: I, II і III. І групу поділяють на ІА і ІБ підгрупи. При настанні інвалідності призначають пенсії, встановлюють інші види соціального захисту й пільги. Законодавство розрізняє причини інвалідності, які тягнуть за собою різні правові наслідки:

 • Загальне захворювання;
 • Каліцтво, трудове або професійне захворювання;
 • Поранення (контузії), каліцтво, яке одержано при захисті Вітчизни або при виконанні інших обов'язків військової служби, або захворювання пов'язані з перебуванням на фронті;
 • Каліцтво, одержане в результаті нещасного випадку, не зв'язаного з виконанням обов'язків військової служби або захворювання.

Причинами інвалідності є загальне захворювання, трудове каліцтво, професійне захворювання, інвалідність з дитинства; для військовослужбовців — поранення, контузія, одержані при захисті Батьківщини чи при виконанні інших обов'язків військової служби, або захворювання, пов'язане з перебуванням на фронті, або каліцтво внаслідок нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби, чи захворювання, не пов'язане з перебуванням на фронті, а в спеціально передбачених законодавством випадках — захворювання, набуте при виконанні обов'язків військової служби. Ступінь обмеження життєдіяльності людини, причину, час настання, групу інвалідності визначає медико-соціальна експертиза (ст. 2 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Постанова Кабінету міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317 — «Питання медико-соціальної експертизи»).

Групи інвалідностіРедагувати

Група інвалідності — ступінь постійної чи продовжуваної втрати працездатності. Встановлює групу інвалідності медико-соціальна експертна комісія. Встановлюють три групи інвалідності — I, II, III. Основою для встановлення групи інвалідності є медичні показники стану здоров'я.

I група інвалідностіРедагувати

Нездатність до самообслуговування, нездатність самостійно пересуватися та повна залежність від інших осіб, нездатність до навчання, нездатність до трудової діяльності, нездатність до орієнтації (дезорієнтація), нездатність до спілкування, нездатність контролювати свою поведінку.

II група інвалідностіРедагувати

Здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів та за допомогою інших осіб, здатність самостійно пересуватися з використанням допоміжних засобів та (чи) за допомогою інших осіб, здатність до навчання тільки у спеціальних навчальних закладах або за спеціальними програмами в домашніх умовах, здатність до виконання трудової діяльності у спеціально створених умовах з використанням допоміжних засобів та (чи) спеціально обладнаного робочого місця, за допомогою інших осіб, здатність до орієнтації, що потребує допомоги інших осіб, здатність до спілкування з використанням допоміжних засобів та (чи) за допомогою інших осіб, здатність частково чи повністю контролювати свою поведінку тільки за допомогою сторонніх осіб.

III група інвалідностіРедагувати

Здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів, здатність самостійно пересуватися з тривалішою витратою часу, пересування з зупинками і скорочення відстані, здатність до навчання в навчальних закладах загального типу при дотриманні спеціального режиму навчального процесу та (чи) з використанням допоміжних засобів, за допомогою інших осіб (крім персоналу, який навчає), здатність до виконання трудової діяльності за іншою спеціальністю при відсутності зниження кваліфікації чи зменшенні обсягу виробничої діяльності та неможливості виконання роботи за своєю попередньою професією, здатність до орієнтації за умови використання допоміжних засобів, здатність до спілкування, що характеризується зниженням швидкості, зменшенням обсягу засвоєння, отримання та передання інформації, часткове зниження здатності самостійно контролювати свою поведінку.

Статистика інвалідностіРедагувати

За оцінками ВООЗ, понад мільярд людей, близько 15% світового населення, мають певну форму інвалідності. Від 110 до 190 мільйонів дорослих людей мають значні труднощі у щоденному функціонуванні. Рівень інвалідності збільшується через старіння населення та збільшується при хронічних станах здоров’я, серед інших причин.

Люди з інвалідністю мають менший доступ до медичних послуг і тому відчувають незадовільні потреби в охороні здоров'я.

Стаття 25 Конвенції ООН про права людей з інвалідністю (CRPD) посилює право осіб з інвалідністю на досягнення найвищого рівня медичної допомоги без дискримінації.[5]

Статистика інвалідності в УкраїніРедагувати

За даними Державного комітету статистики України, на початок 1999 року в Україні налічувалося понад 2,5 мільйони осіб, офіційно визнаних людьми з інвалідністю, тобто близько 5 % усього населення країни. На початку 1990-х років загальна кількість людей з інвалідністю у країні становила трохи менше 3 % населення (близько 1,5 мільйони осіб). Станом на 1 січня 2002 року вона становила 2 мільйони 659 тисяч, що дорівнювало 5,5 % від населення України.[6] Станом на 2008 рік в Україні працювало понад 500 тис. осіб з обмеженими можливостями, що становить 20 % загальної чисельності інвалідів або 38 % чисельності інвалідів працездатного віку.[7]

Права людей з інвалідністю та інтеграція в суспільствоРедагувати

Інвалідність — не властивість людини, а перешкоди, які виникають через неї у суспільстві. На причини цих перешкод існують різні точки зору, з яких дві найпоширеніші[8]:

 • Медична модель вбачає причини труднощів людей з інвалідністю в їхніх обмежених можливостях.
Відповідно до неї, люди з інвалідністю не можуть робити щось, що характерно для звичайної людини, і тому змушені долати труднощі інтеграції в суспільстві. Відповідно до цієї моделі, потрібно їм допомагати, створюючи для них особливі установи, де вони могли б на доступному їм рівні працювати, спілкуватися і отримувати різноманітні послуги. Таким чином, медична модель виступає за ізоляцію людей з інвалідністю від решти суспільства, сприяє дотаційному підходу до економіки людей з інвалідністю.
Медична модель довгий час переважала в поглядах суспільства, тому люди з інвалідністю здебільшого виявлялися ізольованими і дискримінованими.[9]
 • Соціальна модель припускає, що труднощі створюються суспільством, що не передбачають участі в загальній діяльності, в тому числі, й людей з різними обмеженнями.
Така модель закликає до інтеграції людей з інвалідністю у суспільство, пристосування умов для їхнього життя в суспільстві. Це включає створення так званого доступного середовища (пандусів і спеціальних підйомників, для сліпих дублювання візуальної і текстової інформації за Брайлем, дублювання звукової інформації для глухих мовою жестів), а також підтримка заходів, що сприяють працевлаштуванню у звичайні організації, навчання суспільства навичкам спілкування з людьми з інвалідністю.

Зазвичай виділяють дві головні концептуальні моделі інвалідності. Медична модель розглядає інвалідність як властивість, притаманну людині в результаті хвороби, травми, або іншого впливу на стан здоров'я, що вимагає медичної допомоги у вигляді безпосереднього лікування у фахівців. Інвалідність за цією моделлю вимагає медичного чи іншого лікування. З іншого боку, соціальна модель розглядає інвалідність як соціальну проблему, а не як властивість людини. Відповідно до соціальної моделі, інвалідність вимагає політичного втручання, оскільки проблема виникає через непристосованість соціального середовища, спричиненого ставленням та іншими властивостями соціального оточення.

Самі по собі, ці моделі недостатні, хоча обидві вони частково обґрунтовані. Інвалідність — це складний феномен, який є проблемою як на рівні організму людини, так і на соціальному рівні. Інвалідність завжди є взаємодією між властивостями людини і властивостями оточення, в якому ця людина проживає. Деякі аспекти інвалідності є повністю внутрішніми для людини, інші ж, навпаки, лише зовнішніми. Іншими словами, медична та соціальна концепції підходять для вирішення проблем, пов'язаних з інвалідністю, і ми не можемо відмовлятися від жодної з них. Найкраща модель інвалідності, таким чином, буде представляти собою синтез усього найкращого з медичної та соціальної моделей, не здійснюючи притаманних їм помилок у звуженні цілісного, комплексного поняття інвалідності до того чи іншого аспекту. Міжнародна класифікація функціювання, обмежень життєдіяльності та здоров'я (МКФ) ґрунтується на такій моделі, що поєднує медичний і соціальний аспекти.

Міжнародні документи про права людей з інвалідністюРедагувати

 • ООН:
 • ВООЗ:
  • Всесвітня доповідь про інвалідність[14], 2011.
 • МОП:
  • Конвенція про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів[15]
 • Рада Європи:
  • Рекомендація щодо правового захисту недобровільно госпіталізованих осіб з психічними розладами[16] , 1983 рік.
  • Інші рекомендації та резолюції[17]

Соціальний та економічний захист людей з інвалідністю в УкраїніРедагувати

ПенсіяРедагувати

В Україні людям з інвалідністю передбачені пенсії, які нараховують у двох випадках:

 • Трудове каліцтво або професійне захворювання;
 • Загальне захворювання.

Пенсію з інвалідності в залежності від групи інвалідності призначують у таких розмірах:

 • Людям з інвалідністю I групи — 100 відсотків пенсії за віком;
 • Людям з інвалідністю II групи — 90 відсотків пенсії за віком;
 • Людям з інвалідністю III групи — 50 відсотків пенсії за віком.

На відміну від пенсій за віком, пенсії з інвалідності призначають не безстроково на час інвалідності, встановленої органами медично-соціальної експертизи. Лише чоловікам старшим за 60 років та жінкам старшим за 55 років пенсію з інвалідності призначають безстроково.[18]

ПільгиРедагувати

На підставі Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» особи з інвалідністю можуть мати наступні пільги:

 • Житлові приміщення, займані особами з інвалідністю або сім'ями, у складі яких вони є, під'їзди, сходи будинків, в яких мешкають люди з інвалідністю, мають бути обладнані спеціальними засобами і пристосуваннями відповідно до індивідуальної програми реабілітації, а також телефонним зв'язком.
 • Обладнання зазначених жилих приміщень здійснюється органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, у віданні яких знаходиться житловий фонд.
 • Обладнання індивідуальних жилих будинків, в яких проживають люди з інвалідністю, здійснюється підприємствами, установами і організаціями, з вини яких настала інвалідність, а в інших випадках — відповідними органами місцевого самоврядування. У разі невідповідності житла вимогам, визначеним висновком медико-соціальної експертизи, і неможливості його пристосування до потреб людини з інвалідністю, може провадитись заміна жилої площі.
 • Органи місцевого самоврядування забезпечують виділення земельних ділянок особам з інвалідністю із захворюваннями опорно-рухового апарату під будівництво гаражів для автомобілів з ручним керуванням поблизу місця їх проживання.[19]
 • Місцеві органи державної влади зобов'язані забезпечувати людям з інвалідністю необхідні умови для вільного доступу і користування культурно-видовищними закладами і спортивними спорудами, для занять фізкультурою і спортом, а також забезпечувати надання спеціального спортивного інвентарю.

Люди з інвалідністю користуються переліченими послугами безкоштовно або на пільгових умовах згідно з рішеннями органів місцевого самоврядування за участю громадських організацій людей з інвалідністю.[20]

 • Людям з інвалідністю забезпечують засоби спілкування, що полегшують їхню взаємодію між собою та з іншими категоріями населення. Порядок і умови такого забезпечення передбачаються місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування за участю громадських організацій людей з інвалідністю.
 • Люди з інвалідністю першої та другої груп мають право на позачергове і пільгове встановлення квартирних телефонів за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів. Порядок і умови встановлення телефонів інвалідам визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій інвалідів. Інвалідам першої, другої груп і сім'ям, у складі яких є два або більше інвалідів, оплата послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів за погодинним (щохвилинним, щосекундним) обліком їх тривалості встановлюється тільки за їх згодою.
 • Люди з інвалідністю першої, другої груп і сім'ям, у складі яких є два або більше інвалідів, оплата послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів за погодинним (щохвилинним, щосекундним) обліком їх тривалості встановлюється тільки за їх згодою.
 • Люди з інвалідністю першої, другої груп по зору надається право безплатного користування радіотрансляційною точкою.[21]
 • Людям і дітям з інвалідністю надаються безоплатно або на пільгових умовах послуги з соціально-побутового і медичного обслуговування, технічні та інші засоби реабілітації (засоби для пересування, протезні вироби, сурдотехнічні засоби, мобільні телефони для письмового спілкування тощо), вироби медичного призначення (індивідуальні пристрої, протези очей, зубів, щелеп, окуляри, слухові та голосоутворювальні апарати, ендопротези, сечо- та калоприймачі тощо) на підставі індивідуальної програми реабілітації, автомобілі — за наявності відповідного медичного висновку.
 • Люди з інвалідністю, які отримують пенсію, що не перевищує мінімального розміру пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії, діти з інвалідністю мають право на безплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування.
 • Люди з інвалідністю першої і другої груп мають право при амбулаторному лікуванні на придбання лікарських засобів за рецептами лікарів з оплатою 50 відсотків їхньої вартості.
 • Люди і діти з інвалідністю за наявності медичних показань мають право на безкоштовне забезпечення санаторно-курортними путівками.

Порядок та умови забезпечення людей і дітей з інвалідністю лікарськими, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, санаторно-курортними путівками, автомобілями, а також переліки технічних та інших засобів реабілітації і виробів медичного призначення визначає Кабінет Міністрів України.

 • Після смерті людини, дитини з інвалідністю автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових умовах, у тому числі визнаний гуманітарною допомогою, за бажанням членів його сім'ї може бути переданий у їхню власність у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Технічні та інші засоби реабілітації можуть бути залишені у власності членів сім'ї померлої людини з інвалідністю, дитини з інвалідністю в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.[22]
 • Транспортне обслуговування людей з інвалідністю здійснюється на пільгових умовах.
 • Люди, діти з інвалідністю та особи, які супроводжують людей з інвалідістю першої групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого), мають право на безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім метрополітену і таксі), а також всіма видами приміського транспорту. Діти з інвалідністю та люди з інвалідністю першої, другої груп по зору і з ураженням опорно-рухового апарату та особи, які супроводжують людей з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю зазначених категорій (не більше одного супроводжуючого), мають право на безплатний проїзд також у метро.
 • Люди, діти з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує людину або дитину з інвалідністю), мають право на 50-відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.
 • Пільгове перевезення людей з інвалідністю здійснюють усі підприємства транспорту незалежно від форми власності та підпорядкування відповідно до Закону України «Про транспорт».
 • Категорії людей та дітей з інвалідністю і порядок їхнього транспортного обслуговування на пільгових умовах визначає Кабінет Міністрів України.
 • Пільговий проїзд надається за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, збільшену на коефіцієнт 1,1 у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.[23]

Пільги зберігаються за людьми та дітьми з інвалідністю незалежно від виду виплачуваної пенсії або допомоги, призначеної замість пенсії. У випадках, коли іншими нормативно-правовими актами передбачені норми, що підвищують встановлений цим Законом рівень соціального захисту людей з інвалідністю, застосовуються положення тих нормативно-правових актів, які визначають найбільший рівень соціального захисту людей з інвалідністю.

Якщо людина з інвалідністю має право на одну і ту саму пільгу за Законом «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» і одночасно за іншим нормативно-правовим актом, пільга йому надається лише за одним з них за його вибором (незалежно від підстави встановлення пільги).[24]

ПрацевлаштуванняРедагувати

Конституція України гарантує право на працю осіб із інвалідністю. Також Україна ратифікувала низку міжнародних актів, що мають запобігати дискримінації осіб у сфері праці, зокрема, Конвенції МОП № 159 «Про професійну реабілітацію інвалідів», № 173 «Про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця»; Декларації ООН «Про права розумово відсталих осіб», «Про права інвалідів», «Про стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів», Конвенцію про права інвалідів та ін. Попри це, роботодавці в Україні часто ігнорують ці норми[25].

Соціальний статусРедагувати

Людина з інвалідністю. — особа із стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, травмою, або з уродженими дефектами, які обмежують її життєдіяльність. Залежно від ступеня втрати здоров'я встановлюють одну з трьох груп інвалідності: перша, друга, третя. Повторний огляд із стійкими, оборотними морфологічними змінами, порушеннями функцій органів і систем організму з метою визначення ефективності відповідного лікування та реабілітаційних заходів, стану здоров'я і ступеня соціальної адаптації проводять через 1 рік.

Соціальна адаптаціяРедагувати

Група інвалідності без зазначення терміну повторного огляду встановлюють громадянам при анатомічних дефектах, стійких, необоротних морфологічних змінах та порушеннях функцій органів і систем організму, неефективності реабілітаційних заходів, неможливості відновлення соціальної адаптації, несприятливому прогнозі динаміки працездатності з урахуванням реальних соціально-економічних обставин у районі проживання людини з інвалідністю, а також людям інвалідам, у яких термін огляду настає для чоловіків після досягнення шістдесяти років, жінок — п'ятдесяти п'яти років.

Професійна реабілітація людей з інвалідністюРедагувати

Люди з інвалідністю мають законодавчу можливість пройти професійно-медичну реабілітацію та набути корисну соціально-значиму професію у Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів, а також у Вінницькому міжрегіональному центрі професійної реабілітації інвалідів Поділля.

Програмне забезпечення для людей з інвалідністюРедагувати

Порушення слухуРедагувати

Порушення зоруРедагувати

Різні озвучувачі тексту, або просто програми, що мають голосовий інтерфейс. Використовують як платні, так і безкоштовні голосові рушії.

За джерела тексту:

За форматом файлів:

Порушення опорно-рухового апаратуРедагувати

Різне електронне устаткування і програмне забезпечення для роботи з комп'ютерною технікою.

 • Можливе використання пристроїв телеприсутності, наприклад R.Bot 100[26], для взаємодії з людьми, які знаходяться в іншому місці.
 • Програма Radmin для віддаленого керування комп'ютером[27]
 • Програми для керування комп'ютером без рук Freetrack[28]

Комплексні підходиРедагувати

Microsoft Windows, «Спеціальні можливості»

Mac OS X, «Універсальний доступ»

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Що таке інвалідність? Сайт Організації Об'єднаних Націй (рос.)
 2. Інваліди — мова і етикет. Правила коректної мови. Архівовано 9 квітень 2009 у Wayback Machine. (рос.)
 3. В Україні набула чинності заміна у законах терміну "інвалід" на "особа з інвалідністю". unian.ua. 
 4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України №2249-19. zakon2.rada.gov.ua. 
 5. Disability and health. www.who.int (en). Процитовано 2020-03-27. 
 6. Інвалідність як соціальна проблема українського суспільства. Архів оригіналу за 23 лютий 2014. Процитовано 31 жовтень 2011. 
 7. Міністерство праці: Інвалідність не лише соціальна проблема
 8. Холопенко Н. А. Соціально-психологічні проблеми дітей-інвалідів різні підходи до розуміння інваліда Архівовано 10 січень 2006 у Wayback Machine. (рос.)
 9. Е. Іваницька. Що робить людину інвалідом? (рос.)
 10. Декларація про права розумово відсталих осіб Архівовано 1 травень 2011 у Wayback Machine. (рос.)
 11. Декларація про права інвалідів Архівовано 1 травень 2011 у Wayback Machine. (рос.)
 12. Стандартні правила щодо урівяння можливостей інвалідів. — Львів: Товариство «Надія», 1998
 13. Конвенція про права осіб з інвалідністю
 14. Доповідь про інвалідність Всесвітньої організації охорони здоров'я. 9 червня 2011 (рос.)
 15. Конвенція про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів Архівовано 16 травень 2012 у Wayback Machine. (рос.)
 16. Рекомендація щодо правового захисту недобровільно госпіталізованих осіб з психічними розладами Архівовано 1 травень 2011 у Wayback Machine. (рос.)
 17. Рекомендації і резолюції Ради Європи Архівовано 19 грудень 2012 у Wayback Machine. (англ.)
 18. Як обчислюється розмір пенсії з інвалідності?
 19. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», стаття 30
 20. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», стаття 34
 21. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», стаття 35
 22. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», стаття 38
 23. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», стаття 38-1
 24. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», стаття 38-2
 25. Олена Ткаліч. Працевлаштування людей із інвалідністю в Україні: формальність і реалії // Спільне. — 26.09.2016
 26. Дитина-інвалід відвідує школу за допомогою робота
 27. [1] (рос.)
 28. [2] Архівовано 29 лютий 2012 у Wayback Machine. (рос.)

ЛітератураРедагувати

 • Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами: історія та сучасність: моногр. / Н. Е. Кунанець. — Львів: Галицька вид. спілка, 2013. — 440 с.
 • Оздоровча і спортивна робота з неповносправними: Моногр. / ред.: Ю. Бріскін; Держ. ком. України з питань фіз. культури і спорту, Львів. держ. ін-т фіз. культури, Вроцлав. акад. фіз. виховання, Нац. ком. спорту інвалідів України. — Л. : Вид. Т.Сорока, 2004. — 127 c.
 • Скумин В. А. О социально-трудовой и психической адаптации больных с ревматическими пороками сердца, перенёсших кардиохирургическую операцию. — В кн.: Процессы адаптации и компенсации в кардиологии. — Львов, 1979, с. 75 — 77. (рос.)
 • Скумин В. А. Культура здоровья. Избранные лекции. — Чебоксары, 2002. — 264 с. ISBN 5-88167-019-1 (рос.)
 • Филатов А. Т., Скумин В. А. Психопрофилактика и психотерапия в кардиохирургии. — Киев: Здоров'я, 1985. — 72 с. (Б-ка практ. врача). (рос.)

ПосиланняРедагувати