Ізолі́нії (рос. изолинии, англ. isolines, isometric lines, нім. Isolinien f pl, Isorithmen f pl, Aquipotentiallinien f pl) — лінії на картах, планах, проєкціях або інших графіках, які з'єднують точки з однаковим значенням будь-якої величини. Ізолінії використовуються для зображення на картах або маркшейдерсько-геологічних графічних документах ліній з однаковими значеннями абсолютних висот (ізогіпси), температур порід (ізотерми), магнітних схилень (ізогони), атмосферного тиску (ізобари), глибин і потужності покладу, вмісту в гірських породах хімічних елементів, сполук або мінералів, геоморфологічних та геофізичних величин тощо.

Найпоширеніші ізолінії: ізобари, ізобати, ізогаліни, ізогієти, ізогіпси, ізогони, ізодинами, ізосейсти, ізотерми.

 • ізобата — лінія глибин океану, моря, озера;
 • ізобронта — лінія однакової кількості днів із грозою;
 • ізогама — лінія однакової величини напруженості сили тяжіння.
 • ізохазма — лінія повторюваності полярних сяйв;
 • ізотерма — лінія однакових температур води чи повітря;
 • ізогаліни — лінії однакової солоності води. Лінія (чи поверхня), яка з'єднує точки з однаковим вмістом солей в підземних водах чи поверхневих водних об'єктах;
 • ізопікни — лінії однакової густини води; лінії однакових значень густини речовини
 • ізогони — лінії з однаковим магнітним схиленням;
 • Ізоволи — лінії однакового вмісту летких речовин у вугіллі.
 • ізобара — лінії однакових атмосферних тисків;
 • ізокліни — лінії рівних магнітних нахилень;
 • ізоплети — лінії однакових значень довільної метеорологічної, чи океанологіної, величини (зазвичай на графіку);
 • ізостери — лінії однакових питомих об'ємів на діаграмах морських гідрологічних розрізів;
 • ізогієти — лінії, які на карті з'єднують точки з однаковими показниками атмосферних опадів;
 • ізоанемони — ізолінії середньорічної швидкості вітру;
 • ізоаномали — лінії, які з'єднують на гравіметричних картах точки з рівними значеннями аномалій прискорення сили тяжіння;
 • ізовмісти — лінії, що з'єднують точки з однаковими величинами вмісту того чи іншого компонента корисної копалини;
 • ізоглибини — лінії, які з'єднують точки з однаковими глибинами залягання корисних копалин;
 • ізоградієнти — лінії, які з'єднують точки з однаковими градієнтами поверхні;
 • ізокореляти — лінії, які з'єднують точки з однаковими величинами коефіцієнта кореляції;
 • ізорахії — ізолінії висоти морських припливів;
 • ізорезистиви — лінії однакових електричних опорів гірських порід при електророзвідці методом опорів.
 • гідроізотерми — лінії однакових температур підземних вод у водоносному горизонті або комплексі

Сукупність ізоліній дає наочне уявлення про розподіл досліджуваної величини на поверхні, в горизонтальній чи вертикальній площині.

Приклади Редагувати

 
Ізолінії на топографічній мапі у цьому випадку показують рельєф

Розподіл освітленості на площині може бути представлений ізолініями освітленості (лініями ізолюкс). Для отримання ізолюкс сполучають точки з однаковою освітленістю.

Відстань між ізолініями вибирається так, щоб найбільш точно відобразити розподіл освітленості. В зонах з нерівномірним розподілом ізолінії будуються частіше, в зонах з рівномірним — рідше.

Література Редагувати