Єреванський навчально-науковий інститут Західноукраїнського національного університету

Єреванський навчально-науковий інститут Західноукраїнського національного університету — структурний підрозділ Західноукраїнського національного університету.

Єреванський навчально-науковий інститут Західноукраїнського національного університету
ЄННІ ЗУНУ
Лого ТНЕУ.png
?координати: 364087 ·R (Єреван)
Тип академічна установа[d]
Країна Flag of Armenia.svg Вірменія
Розташування м. ЄреванЄреван
Засновано 2001
Директор Гудратян Саак Меружанович
Сайт eftneu.am
Відкриття Єреванської філії ТАНГ, 2001 р.

Інститут розташований у місті Єреван, Респу́бліка Вірме́нія.

ІсторіяРедагувати

Західноукраїнський національний університет — єдиний український Вищий навчальний заклад, який має свій інститут у Південному Кавказькому регіоні — в Єревані — столиці Вірменії.

 
Будівля Єреванського навчально-наукового інституту

Єреванський навчально-науковий інститут (до 2013 р. — Єреванська філія ТНЕУ) перейменовано в Єреванський навчально-науковий інститут згідно з наказом ректор № 462 від 10.10.2013 р., ТНЕУ на виконання рішення вченої ради університету від 29 травня 2013 р. (протокол № 8) та з урахуванням листа Міністерства освіти і науки України № 1/11-12423 від 01.08.2013 р.), заснований згідно з угодою Міністерства освіти і науки України та Вірменії, за рішенням вченої ради і наказом ректора Тернопільської академії народного господарства О. А. Устенка № 191 від 18.04.2001 р., і проводить діяльність на основі Положення про Єреванський навчально-науковий інститут ТНЕУ. Відкриття інституту відбулося 20 жовтня 2001 р., на якому були присутні багато почесних гостей з України та Вірменії. Традиційно червону стрічку перерізав міністр закордонних справ України Анатолій Зленко і виконувач обов'язків міністра освіти і науки РА Ара Аветісян.

 
Директор інституту С. М. Гудратян

Згідно з рішенням вченої ради університету № 7 від 03.04.2001 р. директором інституту був призначений випускник Тернопільської Альма-матер, канд. екон. наук, доц. Саак Меружанович Гудратян.

СучасністьРедагувати

У 2008 р. було відкрито відділення підготовки молодшого спеціаліста, яке в 2014 р. було перейменовано в Єреванський коледж при Єреванському навчально-науковому інституті Тернопільського національного економічного університету. Відповідно до ліцензії МОН України Єреванський навчально-науковий інститут здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» зі спеціальностей «Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит», «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж», а також «бакалавр» і «магістр» з напрямів підготовки і спеціальностей: «Комп'ютерна інженерія», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит» за денною та заочною формами навчання.

 
Візит міністра освіти і науки України С.М. Квіта до інституту, 2015 р.

У травні 2015 р. інститут відвідала делегація Міністерства освіти і науки України на чолі з міністром освіти і науки України С. М. Квітом та його заступниками І. Р. Совсун, А. Є. Гевком та ін. Єреванському навчально-науковому інститутові ТНЕУ міністр вручив подяку «За активну роботу по впровадженню нових освітніх стандартів, виховання майбутніх науковців та вагомий внесок у зміцнення міжнародної науково-технічної співпраці в галузі освіти і науки», а директорові С. М. Гудратяну і викладачеві української мови та літератури Надії Панфілівні Мірзоян (нині покійна), родом з містечка Кременець Тернопільської області, були вручені подяки «За вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного науково-технічного співробітництва та розвиток освіти і науки України».

 
Урочистості з нагоди відзначення 200-ї річниці з дня народження Т. Г. Шевченка

ПідрозділиРедагувати

Кафедра фінансів, обліку та аудитуРедагувати

Завідувач кафедри — канд. екон. наук, доцент Саак Меружанович Гудратян. За останні роки опублікував 14 наукових праць у різних наукових виданнях. С. М. Гудратян — голова вченої ради Єреванського навчально-наукового інституту ТНЕУ. Кафедра є випусковою і готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» — за спеціальністю «Облік і аудит», «Фінанси та кредит», «магістр» — за спеціальністю «Облік і аудит». Мета навчального процесу кафедри — формування у майбутніх фахівців сучасних фундаментальних знань у сфері теорії управління фінансами організації (підприємства), сучасного ведення бухгалтерського обліку, розкриття основ взаємодії теорії і практики управління фінансами, змісту їх традиційних і спеціальних функцій, ролі і значення в сучасних ринкових відносинах. На кафедрі працює 10 викладачів, з них 6 кандидатів наук, доцентів. Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує навчальний процес новітніми підручниками, навчальними та навчально-практичними посібниками. За останніх п'ять років викладачі опублікували 15 наукових праць, крім того, беруть активну участь у науково-практичних конференціях, залучаючи і студентів. Виробничу практику студенти проходять у Міністерстві економіки, фінансів та в інших організаціях і банках.

Кафедра спеціальних дисциплінРедагувати

Кафедра спеціальних дисциплін заснована у 2005 р. Відтоді завідувачем кафедри є кандидат економічних наук, професор Ішхан Єремович Хлгатян. У 1954 р. закінчив Єреванський державний університет за спеціальністю «Економіка торгівлі», у 1967 р. отримав науковий ступінь кандидата економічних наук, у 2002 р. йому присвоєно вчене звання професора. За останні роки опублікував 15 наукових праць у різних наукових виданнях, у 2015 р. видав навчальний посібник «Економічна теорія». Кафедра здійснює підготовку економістів, які здобувають глибокі знання з економічної теорії і практики економічного аналізу діяльності суб'єктів господарювання, з побудови довгострокової і короткострокової фінансової політики на підприємстві, з навичок формування і управління інвестиційним портфелем, а також фахівців, спроможних за результатами аналізу приймати аргументовані управлінські рішення, давати оцінку щодо підприємницьких, інвестиційних, фінансових і кредитних ризиків. Навчальний процес забезпечують 7 викладачів, серед яких 1 професор, 3 кандидати наук, доценти. Кафедра проводить плідну наукову роботу, що має широкий діапазон актуальних економічних проблем. За час існування кафедри викладачі підготували і видали понад 30 наукових праць, статей, брошур і монографій.

Кафедра гуманітарних дисциплінРедагувати

Завідувач кафедри — канд. філос. наук, доц. Размік Аракелович Саакян. У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1985 р. йому присвоєно вчене звання доцента. З 2002 р. працює в Єреванському навчально-науковому інституті, а з 2005 р. очолює кафедру гуманітарних дисциплін. Упродовж останніх п'яти років опублікував понад 10 наукових праць у різних наукових виданнях. Навчальну та науково-методичну роботу на кафедрі забезпечують 8 фахівців, з них 4 кандидати наук, доценти. У процесі викладання гуманітарних і соціальних дисциплін, зокрема філософії, історії, соціології, політології, культурології, професорсько-викладацький склад кафедри приділяє значну увагу формуванню у студентів гуманістично орієнтованого світогляду, патріотичної свідомості, національної гідності духовних потреб, ідеалів добра, справедливості, краси і культури поведінки. Для досягнення цього викладачі кафедри спільно зі студентами відвідують історичні пам'ятки культури й архітектури. У нових соціально-політичних умовах зростають вимоги до правового виховання студентів, для цього проводяться лекції, семінари, що сприяють формуванню правової культури студентів. Колектив кафедри активно займається науковою роботою, за останніх 5 років було опубліковано 12 наукових праць, монографій і статей. При кафедрі гуманітарних дисциплін працює секція з вивчення давньоекономічних та історико-культурних зв'язків України і Вірменії. Секція має бібліотеку з численною історичною літературою.

Кафедра фундаментальних дисциплінРедагувати

Кафедра фундаментальних дисциплін. Завідувач кафедри — д-р техн. наук, проф. Торгом Агабекович Налчаджян, який у 1986 р. захистив докторську дисертацію, з 2002 р. працював на посаді професора, а з 2013 р. очолює кафедру фундаментальних дисциплін. За останніх 5 років опублікував 6 наукових праць у різних наукових виданнях, одну монографію. Навчальну та науково-методичну роботу на кафедрі забезпечують 11 фахівців, з них 2 доктори технічних наук, 1 професор, 6 кандидатів наук, доцентів. Колектив кафедри займається науковою роботою, за останніх 5 років було опубліковано 8 наукових робіт, 1 монографія. При кафедрі функціонує 3 комп'ютерні лабораторії. Для забезпечення наукової діяльності кафедри та практичної підготовки студентів створена лабораторія спеціалізованих комп'ютерних систем.

ДжерелаРедагувати

  • Єреванський навчально-науковий інститут Тернопільського національного економічного університету добирає студентів [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/41054-jerevansykij-navchalyno-naukovij-institut-ternopilysykogo-nacionalynogo-jekonomichnogo-universitetu-dobiraje-studentiv [Архівовано 1 жовтня 2016 у Wayback Machine.].
  • Мармаш, Я. Дорога довжиною в життя [Текст] / Я. Мармаш. — Тернопіль: економічна думка, 2008. — С. 108.
  • Тернопільський національний економічний університет. Історія. Звершення. Особистості [Текст] / редкол. : С. І. Юрій, Г. П. Журавель, М. В. Лазарович [та ін.]. — Київ: Світ успіху, 2006. — С. 193.
  • Тернопільський національний економічний університет: професіоналізм, престиж, поступ: наукове видання [Текст]. — Львів: Українська академія друкарства, 2016. — 339—342.
  • Українські дипломати взяли участь в церемоніїврученнядипломіввипускникамЄреванськогонавчально-науковогоінститутуТернопільськогонаціональногоекономічногоуніверситету[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://narodnarada.info/news/ukrajinski-diplomati-vzyali-uchast-ceremoniji-news-67099.html[недоступне посилання].
  • ХІІІ Конференція міністрів освіти країн-учасників СНД: [члени делегації побували в Єреванській філії ТНЕУ ] [Текст] // Освіта. — 2007. — 24-31 жовт. (№ 44). — С. 1.

ПосиланняРедагувати

  Зовнішні відеофайли
  Տերնոպոլի ազգային տնտեսագիտական համալսարան Երևանի ինստիտուտ TERNOPOLI HAMALSARAN 2016 на YouTube
  ՏԵՐՆՈՊՈԼԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ TERNOPOL на YouTube