Єдиний підхід побудови системи оподаткування

Єдиний підхід побудови системи оподаткування — стаття 3 Закону України «Про систему оподаткування» проголошує забезпечення єдиного підходу до розробки податкових законів з обов'язковим визначенням: платника податку і збору (обов'язкового платежу), об'єкта оподаткування, джерела сплати податку і збору (обов'язкового платежу), податкового періоду, ставок податку і збору (обов'язкового платежу), строків та порядку сплати податку, підстав для надання податкових пільг.

Вищеперечислені складові утворюють юридичну конструкцію податку. Юридична конструкція податку повинна бути однаковою для кожного виду податку, однак в законодавстві України цей принцип не завжди дотримується.

Наприклад,

юридична конструкція податку з прибутку підприємств складається з таких елементів:

 • платник податку;
 • об'єкт оподаткування;
 • ставка податку;
 • податковий період;
 • порядок нарахування та строки сплати податку;
 • відповідальність платника податку;
 • порядок повернення надміру сплаченої суми податку.


юридична конструкція податку на додану вартість містить такі елементи:

 • платник податку;
 • об'єкт оподаткування;
 • ставка податку;
 • податковий період;
 • база оподаткування;
 • податкові пільги;
 • порядок обчислення та сплати податку;
 • відповідальність платника податку.

Джерела

ред.