Знак питання

(Перенаправлено з ?)

Знак питáння (?) — розділовий знак, ставиться зазвичай в кінці речення для вираження питання чи сумніву.

?

Пунктуація

апостроф (' , ’)
дужки ([ ], ( ), { }, ⟨ ⟩)
двокрапка (:)
кома (,)
тире (, –, —, ―)
три крапки (…, …)
знак оклику (!)
крапка (.)
дефіс (-, )
знак питання (?)
лапки (« », “ ”, „ “)
крапка з комою (;)
Скісна риска (/)
Розділювачі
пробіл ( ) ( ) ( ) (␠) (␢) (␣)
інтерпункт (·)
Основні друкарські знаки
амперсанд (&)
равлик (@)
зірочка (*)
обернена скісна риска (\)
маркер списку ()
циркумфлекс (^)
макрон (¯)
хрестик (†, ‡)
символ градуса (°)
перевернутий знак оклику (¡)
перевернутий знак питання (¿)
октоторп (#)
символ номера ()
порядковий індикатор (º, ª)
відсоток (%)
проміле ()
базисний пункт ()
символ абзацу ()
штрих (′, ″, ‴)
символ параграфа (§)
тильда (~)
підкреслення (_)
вертикальна риска (|, ¦)
Інтелектуальна власність
знак охорони авторського права (©)
символ правової охорони товарного знаку (®)
символ знаку обслуговування ()
знак охорони суміжних прав
для фонограми
()
символ товарного знаку ()
Символи валют
символ валюти (¤)
символи валют
฿ ฿ ¢ R$ $ £ ƒ £ ¥

Походження

ред.

За однією з версій, зображення знаку походить від латинських букв q і o (quaestio — пошук [відповіді]). Спершу писали q над o, котрі потім перетворились в сучасне начертання. Зараз деякі естети записують знак питання в початковому вигляді: q над o.

У староукраїнській літературній мові в цьому значенні використовували кому з крапкою, що зазначено у граматиках Лаврентія Зизанія (1596) та Мелетія Смотрицького (1619). Знак питання остаточно увійшов у художні твори з XVIII століття. Його вживання зафіксоване в граматиках, зокремо в граматиці О. Павловського (1818), словниках П. Білецького-Носенка (перша половина XIX століття), Є. Желехівського (1886), Б. Грінченка (1907—1909) та інших джерелах[1].

  • придуманий і запатентований «ICE COLD»
  • в деяких мовах, наприклад, в іспанській, також вживається знак питання перевернутий догори дригом (¿, U+00BF), що ставиться на початку фрази як доповнення до звичайного знаку питання в кінці.
  • в шаблонах команд різноманітних операційних систем зазвичай знак «?» означає — будь-який символ.
  • в ранніх версіях Бейсіка знак «?» був альтернативним записом команди PRINT.

Примітки

ред.
  1. Бурячок А. А. Знак питання // Українська мова: енциклопедія…

Джерела

ред.

Посилання

ред.