SCADA скорочення від англ. Supervisory Control And Data Acquisition — цим терміном позначаються великі, розподілені системи спостереження та керування. Системи SCADA використовуються для спостереження та керування хімічними, фізичними, або транспортними процесами.

Файл:Scada std anim.gif
Приклад візуалізації технологічного процесу у SCADA

Основні компоненти системи

SCADA-система зазвичай містить наступні підсистеми:

 • Людино-машинний інтерфейс (HMI англ. Human Machine Interface) - інструмент, який подає дані про хід процесу людині операторові, що дозволяє операторові контролювати процес і управляти ним.
 • Диспетчерська система (головний термінал) (MTU англ. Master Terminal Unit) - збирає дані про процес і відправляє команди процесору (керування).
 • Абонентський кінцевий блок (віддалений термінал) (RTU англ. Remote Terminal Unit), що під'єднується до датчиків процесу, перетворює сигнал з датчика в цифровий код і відправляє дані в диспетчерську систему.
 • Програмований логічний контролер (PLC англ. Programmable Logic Controller) використовується як польовий пристрій у зв'язку з вищою ніж у RTU спеціального призначення економічнісю, універсальністю і гнучкістю.
 • Комунікаційна інфраструктура (CS англ. Communication System) для реалізації промислової мережі.

Функції SCADA

Загальними для усіх систем SCADA функціями являються:

 • збір поточної інформації про роботу устаткування з датчиків і контролерів;
 • первинне перетворення зібраної інформації;
 • збереження поточної інформації;
 • представлення поточної інформації у вигляді гістограм, таблиць, графіків;
 • друк звітів і протоколів про роботу одиниць устаткування;
 • передача і введення в пристрої керування команд диспетчера;
 • використання поточної інформації для вирішення завдань управління виробництвом;
 • організація зв'язку з пристроями, підключеними до інформаційної мережі.

Розробники

У 90-х роках з'явилися сиcтеми SCADA, що працюють в середовищі Windows. Найвідоміші пакети Genesis 32 ("Iconics", USA), Factory Suite («Wonder-ware», USA), Modicon Factory Link («US Data», USA), Genie («Advantech», USA), Cimplicity HMI («GE Fanuc Automation», Японія), WinCC («Siemens», Німеччина). У Росії розроблена система Trace Mode («AdAstra»). Такі системи забезпечують: наочну інформацію про хід виробництва, відображення стану приводів і технологічного устаткування, деталізацію вибраних диспетчером частин процесу, розрахунок показників процесу в динаміці і виведення узагальненої інформації у вигляді графіків, таблиць або малюнків, розпізнавання передаварійних і аналіз аварійних ситуацій з рекомендаціями послідовності дій диспетчера, можливість управління виконавчими пристроями об'єкту з пульта диспетчера, створення архіву аварій, подій і поведінки процесу в часі, захист від недозволеного доступу до збору інформації і управління.

Дивіться також

Ресурси інтернет