Forth

Версія від 07:38, 3 березня 2011, створена Іванко1 (обговорення | внесок) (оформлення, стильові правлення, правопис)

FORTH — мова програмування та середовище для програмування, розроблена Чаком Муром на початку 1970-х у Національній Радіообсерваторії США.

FORTH є процедурною, стековою, рефлективною та безтиповою мовою програмування. Нові програми створюються шляхом розширення мови новими словами (позначення для підпрограм в FORTH).

Найбільшого поширення FORTH зазнав в застосуваннях вбудованих систем керування, в якості мови програмування інтелектуальних контролерів. Особливо ранні версії FORTH мали малий розмір, генерували ефективний код.


Особливості

У FORTH використовується стек для зберігання даних. Для запису операцій використовується зворотня польська нотація. Наприклад, для обчислення виразу   в FORTH необхідно записати:

5 6 * 7 + .

в цьому разі, 5 та 7 буде покладено в стек, операція * замість двох верхніх чисел в стеку покладе їхній добуток, операція + замість двох верхніх чисел із стеку покладе їхню суму, операція . виведе і видалить верхнє число із стеку.

У FORTH для цієї операції можна визначити підпрограму (або, створити нове слово):

: MULTANDSUM * + .

Використовуючи нове слово, вираз можна переписати так:

7 5 6 MULTANDSUM

Посилання

Шаблон:Link GA