Швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) показує, який об'єм сечі утворюється в нирках за одиницю часу. Він зазвичай виражається в мл/хв. Це дуже важливий показник, оскільки за його допомогою можна оцінити здатність нирок виконувати свою основну функцію – очищати плазму крові і утворювати сечу. ШКФ – чутливий показник, при захворюваннях нирок він змінюється першим, раніше ніж сечовинакреатинінаміак і т. д.

Швидкість клубочкової фільтрації залежить від стану базальної мембрани, яка складається з колагену і глікопротеїду. Цей суцільний шар товщиною 80-120 нм відділяє капілярний ендотелій від подоцитів. Пропускна здатність базальної мембрани визначається діаметром пор і величиною негативного заряду глікопротеїду.   

Крім того, показник ШКФ використовується для ретельного дозування нефротоксичних лікарських засобів, які виводяться в основному з сечею, а також для оцінки ступеня тяжкої дегідратації

Швидкість потоку рідини між капілярами клубочків і простором сечі капсули визначається за формулою:

[1][2]

де:

 • — швидкість клубочкової фільтрації.
 • — постійна фільтрація (визначається як добуток гідравлічної провідності і площі поверхні капілярів клубочків).
 • — гідростатичний тиск всередині капілярів клубочків.
 • — гідростатичний тиск всередині капсули Боумена.
 • — колоїдно-осмотичний тиск всередині капілярів клубочків.
 • — колоїдно-осмотичний тиск всередині капсули Боумена.

Регулювання швидкості клубочкової фільтрації

Менше 1% від фільтрованої плазми виводяться з організму. Отже, 99% реабсорбується. Зміни в ШКФ можуть мати великий вплив. ШКФ зміниться разом з середнім артеріальним тиском (САТ). Збільшення САТ призведе до збільшення ШКФ і навпаки. Нирки підтримують ШКФ в межах вузького діапазону трьома внутрішніми механізмами:

 1. Міогенний - коли САТ збільшує тиск в аферентних артеріолах, тягнуться гладкі м'язи афферентної артеріоли. Це викликає рефлекторне скорочення м'яза. Вазоконстрикції аферентних артеріол знижують тиск в капілярах клубочків. Падіння САТ має протилежний ефект.
 2. Клубочково-канальцевий зворотній зв’язок - 1)↑САТ 2)↑ Р гідростатичний капіляри;↑ нирковий кровоток 3)↑ШКФ 4)↑ швидкості руху рідини через проксимальний каналець та петлю 5)↑ швидкості руху рідини в macula densa 6)↑ концентрації Na і Cl в зоні macula densa 7)↑ продукції вазоконстриктора (аденозин) в ЮГА 8)Звуження аферентної артеріоли
 3. Мезангіальні клітини - тут видозмінюються гладкі м'язові клітини, які оточують клубочки капілярів. При підвищенні артеріального тиску це призводить до того, що мезангіальні клітини розтягуються і зменшують площу поверхні капілярів, доступних для фільтрації.

Межі норми ШКФ

Нормальний діапазон ШКФ, з поправкою на площу поверхні тіла:

 • чоловіки, молодщі від 40 років - від 100 мл/хв/1.73m2 до 130 мл/хв/1.73m2
 • жінки, молодщі від 40 років - від 90 мл/ хв/1.73m2 до 120 мл/хв/1.73m2.
 • діти до 2 років, обох статей - 110 мл/хв/1,73 м2 (вимірюється за кліренсом інуліну)

З віком ШКФ поступово зменшується, і після 40 років показник щорічно спадає приблизно на 0,4 мл/хв - 1,2 мл/хв.

Стадії хронічної хвороби нирок (ХХН):

I ШКФ ≥ 90 мл/хв/1,73 м² ураження нирок з нормальною або збільшеною ШКФ
II ШКФ 60-89 мл/хв/1,73 м² ураження нирок із ХНН з помірним зниженням ШКФ
III ШКФ 30-59 мл/хв/1,73 м² ураження нирок із ХНН з середнім ступенем зниження ШКФ
IV ШКФ 15-29 мл/хв/1,73 м² ураження нирок з ХНН зі значним ступенем зниження ШКФ
V ШКФ ≤ 15 мл/хв/1,73 м² ураження нирок з термінальню ХНН

Збільшення нормальних показників

Бувають такі випадки, коли швидкість клубочкової фільтрації перевищує нормальні показники. Існує ряд патологій і станів, коли відзначається дане відхилення:

Зменшення нормальних показників

Як правило, через зниження ниркового кровотоку падає швидкість клубочкової фільтрації. Норма, якщо зниження показників утворилося через:

Однак існує і ряд захворювань, коли кліренс креатиніну падає. Зазвичай це трапляється через:

Методи підрахунку ШКФ

Найбільш точним є визначення ШКФ за принципом кліренсу - "очищення" (з використанням інуліну, ендогенного креатиніну, сечовини - лабораторні та радіоізотопні методи), але більш зручними вважаються розрахункові методи оцінки фільтраційної функції нирок.

Величина кліренсу вказує на «долю» речовини в нирках: Якщо речовина вільно фільтрується (Ф), і не реабсорбується (Р) і не секретується (С) в канальцях, то кліренс такої речовини буде = ШКФ (інулін). Якщо речовина Ф і Р, тоді її кліренс буде меншим за ШКФ (сечовина). Якщо речовина Ф і С, тоді кліренс буде більший за ШКФ (ПАГ, креатинін). Речовина, яка повністю реабсорбується має нульовий кліренс (глюкоза).

Рекомендовані для визначення ШКФ наступні формули: Cockroft-Gault (1976 р.), Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) (1999),  Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) (2009), проба Реберга — Тареева.

 • Проба Реберга — Тареева : ШКФ (мл/хв) = креатинін сечі (ммоль/24 год) * хвилинний діурез (мл/хв) / креатинін крові (ммоль/л)
 • Формула Cockroft-Gault : рШКФ = (140 - вік, років) * маса тіла (кг) * (1,23 - для чоловіків або 1,05 - для жінок) / креатинін крові (ммоль/л)
 • Скорочена формула дослідження MDRD : рШКФ (мл/хв/1,73 м²) = 186 * (креатинін сироватки, мг/дл) - 1,154 * (вік, років) - 0,208 * (0,742 для жінок) * (1,210 для афроамериканців)
 • Формула CKD-EPI : рШКФ = 141 * min (креатинін крові, мг/дл/0,9) - 0,411 * max (креатинін крові, мг/дл/0,9) - 1,209*0,993 віку * (1,159 для афроамериканців) - для чоловіків; рШКФ = 141 * min (креатинін крові, мг/дл/0,7) - 0,329 * max (креатинін крові, мг/дл/0,7) - 1,209*0,993 віку * (1,159 для афроамериканців) - для жінок;

Див. також

Література

 1. A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: a new prediction equation. Modification of Diet in Renal Disease Study Group / [A. Levey, J. Bosch, J. Lewis et al.] // Ann Intern Med. – 1999. – N 30. – Р. 461–470.
 2. New Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate / [A. Levey, L. Stevens, C. Schmid et al.] // Ann Intern Med. – 2009. – N 150. – P. 604–612.
 3. Assessing kidney function – measured and estimated glomerular filtration rate / [L. Stevens,J. Coresh, T. Greene et al.] // N Engl J Med. – 2006. – N 354. – P. 2473–2483.
 4. Measuring the glomerular filtration rate in obese individuals without overt kidney disease /[A. Friedman, M. Strother, S. Quinney et al.] // Nephron Clin Pract. – 2010. – N 116. – Р. 224–234.
 5. National Kidney Foundation. KDOQI Clinical Practice Guidelines and Clinical Practice Recommendations for Diabetes and Chronic Kidney Disease // Am J Kidney Dis. – 2007. – № 49. – Suppl2. – Р. 1–180.

Посилання:

 1. Guyton, Arthur; Hall, John (2006). Chapter 26: Urine Formation by the Kidneys: I. Glomerular Filtration, Renal Blood Flow, and Their Control. У Gruliow, Rebecca. Textbook of Medical Physiology (Book) (вид. 11th). Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier Inc. с. 308–325. ISBN 0-7216-0240-1. 
 2. Keener, James; Sneyd, James (2004). 20: Renal Physiology. У Marsden, J.E. Mathematical Physiology (Book). Interdisciplinary Mathematics. Mathematical Biology Vol. 8. Sirovich, Wiggins (вид. 1st). New York, NY: Springer Science +Business Media LLC. с. 612–636. ISBN 0-387-98381-3. 

[1] A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: a new prediction equation. Modification of Diet in Renal Disease Study Group / [A. Levey, J. Bosch, J. Lewis et al.] // Ann Intern Med. – 1999. – N 30. – Р. 461–470.

 • [2] New Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate / [A. Levey, L. Stevens, C. Schmid et al.] // Ann Intern Med. – 2009. – N 150. – P. 604–612.
 • [3] Chapter 18 - Urinary System: Renal Function
 • [4] Assessing kidney function – measured and estimated glomerular filtration rate / [L. Stevens,J. Coresh, T. Greene et al.] // N Engl J Med. – 2006. – N 354. – P. 2473–2483.
 • [5] Measuring the glomerular filtration rate in obese individuals without overt kidney disease /[A. Friedman, M. Strother, S. Quinney et al.] // Nephron Clin Pract. – 2010. – N 116. – Р. 224–234.
 • [6] National Kidney Foundation. KDOQI Clinical Practice Guidelines and Clinical Practice Recommendations for Diabetes and Chronic Kidney Disease // Am J Kidney Dis. – 2007. – № 49. – Suppl2. – Р. 1–180.


 1. Levey, A. S.; Bosch, J. P.; Lewis, J. B.; Greene, T.; Rogers, N.; Roth, D. (1999-03-16). A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: a new prediction equation. Modification of Diet in Renal Disease Study Group. Annals of Internal Medicine 130 (6). с. 461–470. ISSN 0003-4819. PMID 10075613. Процитовано 2017-05-28. 
 2. Levey, Andrew S.; Stevens, Lesley A.; Schmid, Christopher H.; Zhang, Yaping (Lucy); Castro, Alejandro F.; Feldman, Harold I.; Kusek, John W.; Eggers, Paul та ін. (2009-05-05). A New Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate. Annals of internal medicine 150 (9). с. 604–612. ISSN 0003-4819. PMC PMC2763564. PMID 19414839. Процитовано 2017-05-28. 
 3. Chapter 18. droualb.faculty.mjc.edu. Процитовано 2017-05-28. 
 4. Stevens, Lesley A.; Coresh, Josef; Greene, Tom; Levey, Andrew S. (2006-06-08). Assessing kidney function--measured and estimated glomerular filtration rate. The New England Journal of Medicine 354 (23). с. 2473–2483. ISSN 1533-4406. PMID 16760447. doi:10.1056/NEJMra054415. Процитовано 2017-05-28. 
 5. Friedman, Allon N.; Strother, Matthew; Quinney, Sara K.; Hall, Stephen; Perkins, Susan M.; Brizendine, Edward J.; Inman, Margaret; Gomez, Gerardo та ін. (2017-05-28). Measuring the Glomerular Filtration Rate in Obese Individuals without Overt Kidney Disease. Nephron. Clinical Practice 116 (3). с. c224–c234. ISSN 1660-8151. PMC PMC2945276. PMID 20606483. doi:10.1159/000317203. Процитовано 2017-05-28. 
 6. KDOQI (2007-02-01). KDOQI Clinical Practice Guidelines and Clinical Practice Recommendations for Diabetes and Chronic Kidney Disease. American Journal of Kidney Diseases: The Official Journal of the National Kidney Foundation 49 (2 Suppl 2). с. S12–154. ISSN 1523-6838. PMID 17276798. doi:10.1053/j.ajkd.2006.12.005. Процитовано 2017-05-28.