Шайгородський Юрій Жанович

радянський і український політолог, соціальний психолог
Версія від 20:03, 4 жовтня 2020, створена Andriy.vBot (обговорення | внесок) (заміна синтаксу відповідно до обговорення)

Шайгородський Юрій Жанович
Народився 1 січня 1960(1960-01-01) (61 рік)
Українська РСР, СРСР
Країна Україна Україна
Національність українець
Діяльність науковець
Alma mater Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (1981)
Галузь політологія,
соціальна психологія
Заклад Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України
Посада головний науковий співробітник
Звання професор
Ступінь доктор політичних наук,
кандидат психологічних наук
Науковий керівник Михальченко Микола Іванович
Членство Український центр політичного менеджменту
Нагороди
Заслужений працівник освіти України
Нагрудний знак «За наукові досягнення»

Шайгоро́дський Ю́рій Жа́нович — український політолог, соціальний психолог. Доктор політичних наук, кандидат психологічних наук, професор. Головний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса Національної академії наук України. Віце-президент Асоціації політичних наук України (з 2010). Президент Українського центру політичного менеджменту. Головний редактор наукових журналів: «Політичний менеджмент» і «Соціальна психологія».

Біографічна довідка

Народився 1 січня 1960. Закінчив Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова (м. Одеса, 1981), аспірантуру Інституту молоді (м. Москва, 1992), докторантуру Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України (м. Київ, 1998). Має понад 20 років стажу наукової та науково-педагогічного роботи, зокрема в закладах вищої освіти III—IV рівня акредитації. Працював головним консультантом Секретаріату Верховної Ради України, заступником керівника Управління внутрішньої політики Адміністрації Президента України, начальником Управління у зв'язках з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України. Головний редактор (з 2001 р.) українських наукових журналів: «Політичний менеджмент»[1] (фахове видання з політичних та історичних наук) і «Соціальна психологія»[2] (фахове видання з психологічних, соціологічних і філософських наук). Заступник голови редакційної колегії збірника наукових праць «Сучасна українська політика», член редакційних колегій низки вітчизняних наукових видань: «Український соціум», «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації», «Людина і політика», «Публічне управління: теорія та практика», збірника наукових праць «Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України». Член Координаційної ради з питань реалізації в Україні Ініціативи "Партнерство «Відкритий Уряд»,[3] входить до складу науково-експертної ради при Міністерстві освіти і науки України.[4] Голова Комітету інтеграції науки і вищої школи-член правління Громадської ради при Міністрестві освіти і науки України (2014—2016).[5] Академік Академії наук вищої школи України. Академік, член президії Української академії політичних наук. Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Національному університеті «Одеська юридична академія» (2010—2012), у Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова (з 2010), в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (з 2012). Коло наукових інтересів: теорія та історія політичної науки, політична міфологія, політичні партії, виборчі технології, аксіологія, політична і соціальна психологія, психологія особистості, соціальні інститути та суспільні відносини, світоглядні проблеми українського суспільства.

Нагороди та відзнаки

Заслужений працівник освіти України (2008). Відзнака Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення», відзнака Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту «За активну громадську діяльність». Відзнака НАН України «За професійний здобутки». Державний службовець 3 рангу (2004).

Наукові праці

Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі монографій і навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів. Науковий редактор і упорядник понад 20 книжкових та 150 періодичних наукових видань.

 • Політика: взаємодія реальності і міфу : [монографія] / Ю. Ж. Шайгородський / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — К. : Знання України, 2009. — 400 с., 500 прим.[6]
 • Політичне управління в сучасному суспільстві : [монографія] / М. В. Туленков, Ю. Ж. Шайгородський. — К. : Центр соціальних комунікацій, 2011. — 217 с. — 300 прим.[7]
 • Влада і суспільство: діалог через громадські ради : [монографія] / [Шайгородський Ю. Ж., Андрійчук Т. С. та ін. ; за заг. ред. Шайгородського Ю. Ж.] ; USAID [та ін.]. — К. : ПАЛИВОДА, 2011. — 147 с. : табл., рис. — 1000 прим.[8]
 • Політика соціального захисту : [монографія] / М. В. Туленков, Ю. Ж. Шайгородський. — К. : Центр соціальних комунікацій, 2011. — 184 с. — 300 прим.[7]
 • Економічна культура особистості: соціально-психологічний аспект : [монография] / В. Москаленко, Ю. Шайгородський, О. Міщенко. — К. : Центр соціальних комунікацій, 2012. — 347 с.[7]
 • Сучасний менеджмент (теорії, концепції, моделі): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Туленков, О. Чувардинський, Ю. Шайгородський. — Полтава: Інтер Графіка, 2008. — 376 с.[7]
 • Соціальна психологія : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. Циба, Ю. Шайгородський. — Полтава: Дивосвіт, 2009. — 336 с.[7]
 • Адаптація України до переходу світ-системи від одно- до багатополюсності [Текст] / [авт. кол.: Михальченко М. І., Шайгородський Ю. Ж., Шевченко О. К. та ін. ; за ред. М. Михальченка] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. — 116 с. — 300 прим.
 • Ціннісний конструкт міжкультурної комунікації / Ю. Ж. Шайгородський // Український соціум. — 2002. — № 1. — С. 41-48.
 • Политический миф как теоретический дискурс / Ю. Шайгородский // Revista de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice: Academia de ştiinţe a Moldovei, 2009. — С. 72-82.
 • Міфологія як засіб моделювання політичної реальності / Ю. Шайгородський // Віче: журнал Верховної Ради України. — 2009. — № 15. — С. 35-38.[9]
 • Міфологізація дійсності як виклик раціональній політиці в Україні / Ю. Шайгородский // Політичні проблеми сучасної України. — К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. — С. 452—485.
 • Синдром політичної прокрастинації: причини і наслідки / Юрій Шайгородський // Політичний менеджмент: наук. журнал / голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. — 2013. — № 59. — С. 16-29.
 • Політичні партії України : в 3 т. / уклад. Ю. Шайгородський . — К. : Укр. центр політичного менеджменту, 2005. — Т. 1. — 876 с.; Т. 2. — 900 с.; Т. 3. — 872 с. (укр.), 500 прим.[10]
 • Верховна Рада України IV скликання: Передвиборні програми / авт.-упоряд. Ю. Шайгородський. — К. : Український центр політичного менеджменту, 2002. — 566 с.— 1500 прим.[11]
 • Вибори '98: документи, статистичні дані, аналіз / Центр соціально- психологічних досліджень та політичного менеджменту; ред. Ю. Шайгородський. — Х. : Форт, 1998. — 636 с.+ дод. — 5000 прим.[12]
 • Психологические предпосылки эффективности труда учителя / Ю. Ж. Шайгородский. — М. : Институт общего образования МО РФ, 1992. — 51 с. 
 • Точка отсчета : Методики личност. и социал.- психол. диагностики учителя / Ю. Ж. Шайгородский. — Омск: «Интеллектика», 1992. — 37 с. — (Серия «Психологическая служба школы»). — 10000 экз.[13]

Посилання

Примітки

 1. Політичний менеджмент: науковий журнал. На сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
 2. Соціальна психологія: науковий журнал. На сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
 3. Кабінет Міністрів України. Постанова від 13 червня 2012 р. № 671.
 4. Про утворення науково-експертної ради при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України. Архів оригіналу за 2 квітень 2015. Процитовано 17 січень 2013. 
 5. Наказ МОН України Про склад Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України
 6. Інститут політичних політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України
 7. а б в г д Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського
 8. Влада і суспільство: діалог через громадські ради
 9. Віче: журнал Верховної Ради України.
 10. Український центр політичного менеджменту
 11. Український центр політичниго менеджменту
 12. Український центр політичниго менеджменту
 13. Генеральный алфавитный каталог РНБ