Цíнність – цінністю вважається будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини чи суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, заради якого вона живе.


Цінність у економіці

Цінність товару - це ті технічні і економічні параметри, якими володіє товар і визначають його вагомість для людей.

Цінності - це соціально схвалювані уявлення більшості людей про те, що таке добро, справедливість, патріотизм,любов,дружбу тощо.