Цинізм (грец. kynismos - вчення киників) - нігілістичне відношення до людської культури та/або відверто зневажливе, зухвале ставлення до загальноприйнятих норм моралі, етики, до кого/чого-небудь, що користується загальним визнанням, повагою.

Терміни цинік, циніки, цинізм походять з давньогрецької філософії. З вчення грецького філософа Сократа в пошуку істини, зв'язаних з мораллю, етикою та естетикою. Вчення лягло в основу однієї з сократівських шкіл - школи киників, Антисфен, Кратет. Діоген Синопський, який жив в бочці - найбільш відомий представник із киників. Висунувши ідеал безмежної духовної свободи індивіда та зведення до мінімуму потреб, киники відносилися з демонстративною зневагою до всяких соціальних інститутів, звичаїв і загальноприйнятих культурних норм.

Киники – назва в грецькій транскрипції. В римському (латинь) трактуванні –«циніки». В цьому значенні слово і ввійшло в культуру.


Література

  • Чанишев А. Н. Курс лекцій по стародавній філософії. – М., 1981.
  • Трубецкой С. Н. Курс історії стародавньої філософії. – М., 1997.
  • Томсон Дж. Перші філософи. – М., 1959.