Незнаю

Властивості універсальної множини

 • Будь-який об'єкт, якою б не була його природа є елементом універсальної множини.
   
 • Зокрема, універсальна множина містить сама себе в якості одного з елементів.
   
 • Будь-яка множина є підмножиною універсальної множини.
   
 • Зокрема, універсальна множина є власною підмножиною.
   
 • Об'єднання універсальної множини з будь-якою іншою множиною дорівнює універсальній множині.
   
 • Зокрема, об'єднання універсальної множини із собою дорівнює універсальній множині.
   
 • Перетин універсальної множини з іншою множиною дорівнює множині, що перетинається з універсальною.
   
 • Зокрема, перетин універсальної множини із собою дорівнює універсальній множині.
   
 • Виключення універсальної множини з будь-якої іншої множини дорівнює порожній множині.
   
 • Зокрема, виключення універсальної множини із самої себе дорівнює порожній множині.
   
 • Виключення будь-якої множини з універсальної множини дорівнює доповненню цієї множини.
   
 • Доповненням універсальної множини є порожня множина.
   
 • Симетрична різниця універсальної множини з будь-якою множиною дорівнює доповненню останної множини.
   
 • Зокрема, симетрична різниця універсальної множини із собою дорівнює порожній множині.
   

Див. також