Доктор юридичних наук, професор, академік Академії політичних наук України. Професор Університету митної справи і фінансів.

Життєпис

Народився в селі Грунь Лебединського району Сумської області. Українець.

У 1979 році з відзнакою закінчив юридичний вуз, спеціальність «Правознавство». Був нагороджений медаллю Міністерства освіти «За відмінне навчання». 29 січня 1987 року захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09.

Працював на посадах завідувача кафедрою в юридичних вузах Харкова і Дніпропетровська. Став засновником юридичного факультету Сумського державного університету.

25 грудня 2009 року захистив дисертацію доктора юридичних наук на тему «Гарантії прав і свобод людини та забезпечення встановлення істини у кримінальному процесі України».

З 20 вересня 2016 року - Академік Академії політичних наук.

Наукова діяльність

Основні роботи

 • Реабілітація жертв незаконних кримінальних переслідувань, політичних репресій та зловживань владою: підручник для слухачів магістратури юридичних вузів / В. В. Ченцов, В. М. Тертишник. Київ: Правова єдність, 2016  324 с.
 • Тертишник В. М., Шемшученко Ю. С. Доктринальні проблеми забезпечення верховенства права в процесі конституційної й судово-правової реформи в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Спецвипуск. Ч. 1 2017. С. 46-52.
 • Тертишник В. М. Істина «поза розумним сумнівом»: проблеми та колізії доказового права. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. №2. Т.1  С. 116-120.
 • Тертишник В. М. Від тоталітарності до правовладдя: доктринальні аспекти державотворення. Право.ua. 2017. №2. С. 5-11.
 • Тертышник В. М. Верховенство права в сфере правосудия: алгебра процесса, или мои права моё богатство. Защита прав человека (Молдова-Болгария). Комрат. 2018. С. 225-232.
 • Тертишник В. М. Правнича допомога та захист у кримінальному процесі: Підручник / За заг. ред.  д.ю.н., академіка НАН України Ю. С. Шемшученко. Київ: Алерта, 2018. 480 с.
 • Тертишник В. М. Презумпція невинуватості: інтегральна правнича засада та її застосування при виконанні функції захисту. Правова позиція. 2018. №1 (20). С. 120-126. URL: http://legalposition.umsf.in.ua/archive/2018/1/14.pdf
 • Тертишник В. М. Земля в національній доктрині державотворення. Наше право. 2019. №1. С. 5-10.
 • Тертишник В. М. «Squeeze-out» (сквіз-аут): юридична знахідка чи правничий офсайд на ринку капіталів. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. №1.  С. 164-167.
 • Тертишник В. М. Синергетика правового абсурду на теренах земельних реформ. Право.ua. 2019. №3. С. 5-10.
 • Тертишник В. М. Інтегративна модель засади верховенства права та її реалізація в розвитку доктрини й процесуальної форми змагального кримінального судочинства. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. №3.  С. 187-193.  https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2019/12/3-19-ua/31.pdf
 • Тертишник В. М. Синергетика абсурду: негативна селекція та інші проблеми формування громадянського  суспільства. Європейські перспективи. 2019. №4. С. 5-10.
 • Зловживання на ринку капіталів: економко-правові аспекти / За ред. О. Г. Кошового, д. ю. н., проф. В. М. Тертишника, д. е. н. , проф.  Н. М. Шелудько. Дніпро: ЛІРА, 2019. 532 с.
 • Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник.  8-ме вид., доповн. і перероб. Київ: Алерта, 2020.  452 с.
 • Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. 8-ме вид., доповн. і перероб. Київ: Алерта, 2020.  406 с.
 • Тертишник В. М. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментьар. Вид. 17-те доповн. і перероб. К.: Алерта, 2020.  1088 с.
 • Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя: підручник. / Тертишник В. М. та ін.; за заг. ред. д. ю.н. проф. В. М. Тертишника та докт. наук держ. упр., професора В. В. Ченцова. Київ: Алерта, 2021. 276 с.
 • Протидія white-collar crime (інтегративний аналіз, коментар законодавства та пошук шляхів його удосконалення). / Тертишник В. М., Каменський Д. В., Кошовий О. Г., Корнієнко М. В., Тертишник О. І., Ченцов В. В. Шишков С. Є.  / Під загальною редакцією доктора юридичних наук, професора В. М. Тертишника. Київ, 2021. 346 с.

Нагороди і почесні звання

Нагороджений знаком «За наукові досягнення» МОН України (2006).

За активну творчу діяльність нагороджений медаллю А. П. Чехова[1].

Примітки

 1. Визначні юристи сьогодення. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — С. 527; Юридична енциклопедія. Т. 6. — Київ; Видавництво Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2003. — С. 50; Володимир Тертишник: Посада професора вузу дає свободу та незалежність // Український Юрист. −2004, №?. — С. 18-20.

Науковці України – еліта держави. – К. «Логос України», 2015. - С. 299.

Посилання