Тертишник Володимир Митрофанович (нар. 4 липня 1953(19530704)) — український правник, доктор юридичних наук, професор, Професор кафедри кримінально-правових дисциплін Університету митної справи і фінансів.

Життєпис

Народився в селі Грунь Лебединського району Сумської області. Українець.

У 1979 році з відзнакою закінчив юридичний вуз, спеціальність «Правознавство». Був нагороджений медаллю Міністерства освіти «За відмінне навчання». З 1983 по 1986 роки навчався в ад'юнктурі ВНДІ МВС СРСР (м. Москва). 29 січня 1987 року захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 в ВНДІ МВС СРСР (м. Москва) на тему «Проблеми збирання та дослідження речових доказів на початковому етапі розслідування».

Працював на посадах завідувача кафедрою в юридичних вузах Харкова і Дніпропетровська. Став засновником юридичного факультету Сумського державного університету.

25 грудня 2009 року захистив дисертацію доктора юридичних наук на тему «Гарантії прав і свобод людини та забезпечення встановлення істини у кримінальному процесі України».

З 20 вересня 2016 року - Академік Академії політичних наук.

Наукова діяльність

Основні роботи

 • Реабілітація жертв незаконних кримінальних переслідувань, політичних репресій та зловживань владою: підручник для слухачів магістратури юридичних вузів / В. В. Ченцов, В. М. Тертишник. Київ: Правова єдність, 2016  324 с.
 • Тертишник В. М. Реалізація правових позицій та прецедентної практики Європейського суду з прав людини в розв’язанні проблем кримінально-процесуального права України / В. М. Тертышник // Правова позиція. –  2016. – № 1 (16). – С. 7-13.
 • Тертишник В. М. Доктрина та проблеми і ризики конституційної й судово-правової реформи в Україні. Суспільно політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук». К., 2016. Випуск 4.  С. 147-160.
 • Тертишник В. М. Цивілізаційний вибір державотворення та проблеми конституційної реформи в Україні. Публічне право. 2016. № 4(24). С. 57-64.
 • Корнієнко М. В., Тертишник В. М. Доктринальні проблеми інституту негласних слідчих (розшукових) дій. Міжнародний науковий журнал «Верховенство права». 2017. №1. С. 95-101.  
 • Корнієнко М. В., Тертишник В. М.  Принципи права в розв’язанні юридичних колізій. Міжнародний науковий журнал «Верховенство права». 2017. №2. С. 10-16.
 • Тертишник В. М., Шемшученко Ю. С. Доктринальні проблеми забезпечення верховенства права в процесі конституційної й судово-правової реформи в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Спецвипуск. Ч. 1 2017. С. 46-52.
 • Тертишник В. М. Істина «поза розумним сумнівом»: проблеми та колізії доказового права. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. №2. Т.1  С. 116-120.
 • Тертишник В. М. Від тоталітарності до правовладдя: доктринальні аспекти державотворення. Право.ua. 2017. №2. С. 5-11.
 • Тертишник В. М. Правнича допомога та функція захисту в кримінальному процесі: гармонізація доктрини. Правова позиція. 2018. № 1 (10). С. 146-153.
 • Тертышник В. М. Верховенство права в сфере правосудия: алгебра процесса, или мои права моё богатство. Защита прав человека (Молдова-Болгария). Комрат. 2018. С. 225-232.
 • Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Видання 15-те доповн. і перероб. / В. М. Тертишник. – К.: Правова єдність, 2018.  854 с.
 • Тертишник В. М. Правнича допомога та захист у кримінальному процесі: Підручник / За заг. ред.  д.ю.н., академіка НАН України Ю. С. Шемшученко. Київ: Алерта, 2018. 480 с.
 • Тертишник В. М. Презумпція невинуватості: інтегральна правнича засада та її застосування при виконанні функції захисту. Правова позиція. 2018. №1 (20). С. 120-126. URL: http://legalposition.umsf.in.ua/archive/2018/1/14.pdf
 • Тертишник В. М. Земля в національній доктрині державотворення. Наше право. 2019. №1. С. 5-10.
 • Тертишник В. М. «Squeeze-out» (сквіз-аут): юридична знахідка чи правничий офсайд на ринку капіталів. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. №1.  С. 164-167.
 • Тертишник В. М. Синергетика правового абсурду на теренах земельних реформ. Право.ua. 2019. №3. С. 5-10.
 • Тертишник В. М. Інтегративна модель засади верховенства права та її реалізація в розвитку доктрини й процесуальної форми змагального кримінального судочинства. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. №3.  С. 187-193.  https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2019/12/3-19-ua/31.pdf
 • Тертишник В. М. Синергетика абсурду: негативна селекція та інші проблеми формування громадянського  суспільства. Європейські перспективи. 2019. №4. С. 5-10.
 • Зловживання на ринку капіталів: економко-правові аспекти / За ред. О. Г. Кошового, д. ю. н., проф. В. М. Тертишника, д. е. н. , проф.  Н. М. Шелудько. Дніпро: ЛІРА, 2019. 532 с.
 • Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя: підручник. / Тертишник В. М. та ін.; за заг. ред. д. ю.н. проф. В. М. Тертишника та докт. наук держ. упр., професора В. В. Ченцова. Київ: Алерта, 2021. 276 с.
 • Протидія white-collar crime (інтегративний аналіз, коментар законодавства та пошук шляхів його удосконалення). / Тертишник В. М., Каменський Д. В., Кошовий О. Г., Корнієнко М. В., Тертишник О. І., Ченцов В. В. Шишков С. Є.  / Під загальною редакцією доктора юридичних наук, професора В. М. Тертишника. Київ, 2021. 346 с.

Нагороди і почесні звання

Нагороджений знаком «За наукові досягнення» МОН України (2006).

За активну творчу діяльність нагороджений медаллю А. П. Чехова[1].

Примітки

 1. Визначні юристи сьогодення. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — С. 527; Юридична енциклопедія. Т. 6. — Київ; Видавництво Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2003. — С. 50; Володимир Тертишник: Посада професора вузу дає свободу та незалежність // Український Юрист. −2004, №?. — С. 18-20.

Науковці України – еліта держави. – К. «Логос України», 2015. - С. 299.

Посилання