Термодинамічна система

об'єкт вивчення термодинаміки, сукупність матеріальних тіл, які перебувають у взаємодії з навколишніми тілами і можуть обмінюватися з ними енергією і частинками.

Термодинам́ічна сист́ема — об'єкт вивчення термодинаміки, сукупність матеріальних тіл, що є об’єктами вивчення і які перебувають у взаємодії з навколишніми тілами.

Ключовим для опису термодинамічної системи є поняття термодинамічної рівноваги.

У рівноважному стані термодинамічна система характеризується температурою.