Теорема Безу
Залишок від ділення многочлена на двочлен дорівнює .

Наслідок

  • Число a є коренем многочлена   тоді й тільки тоді, коли   ділиться без залишку на двочлен  .

Доказ теореми Безу

Маємо  , причому  . Підставляємо  , оскільки  , то маємо  .