Те́за, тезис — багатозначний термін, який залежно від контексту може означати:

  • Положення, що коротко й чітко формулює основну ідею чого-небудь або провідне завдання, що стоїть перед кимось.
  • Тези — слова, що мають декілька значень. Це — положення, висловлень у статті чи книзі, яке треба довести. Це (за філософією Гегеля) — вихідний пункт процесу розвитку, перший ступінь тріади (теза, антитеза, синтез). Це (у множині) — коротко сформульовані основні положення доповіді, лекції, статті.
  • Тези — коротко сформульовані основні положення доповіді, лекції, статті тощо.
  • У логіці — складова частина довединня; положення, істинність якого треба довести.
  • У філософії Гегеля — вихідний пункт процесу розвитку, перший ступінь тріади.
Інше

Див. також

Джерела