Відкрити головне меню

Список птахів Боснії і Герцеговини

стаття-список у проекті Вікімедіа

Цей список є списком видів птахів, зареєстрованих на території Боснії і Герцеговини.

Список птахів Боснії і Герцеговини
Relief Map of Bosnia and Herzegovina.svg
Боснія і Герцеговина
Біорегіон
Біогеографічний екорегіон Палеарктика
Місцевість
Фауна більшого обсягу
За географією Боснія і Герцеговина
За систематикою птахи
За екологією морська фауна, суходільна фауна
За біогеографією Фауна Землі
Геологічний вік сучасність
Особливості
Видовий обсяг 318

Він включає 318 видів, з яких три види є залітними і не належать до орнітофауни країни.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

EX Extinct Зниклий
CR Critically Endangered Знаходиться під критичною загрозою
EN Endangered Знаходиться під загрозою
VU Vulnerable Уразливий
NT Near Threatened Близький до загрозливого стану
LC Least Concern В найменшій загрозі
DD Data Deficient Відомості недостатні
NE Not Evaluated Види з недослідженим статусом

Крім того у таблицю введені наступні теги:

  • (A) випадкові — види, які рідко або випадково зустрічаються в Боснії і Герцеговині.
  • (I) інтродуковані — види заселені в Боснії і Герцеговині внаслідок прямого або непрямого людського втручання.
  • (Ex) викорінені — види, які більше не зустрічаються в Боснії і Герцеговині, хоча популяції існують в інших місцях

СписокРедагувати

Українська назва Біноміальна назва Автор таксона Статус МСОП Зображення
Ряд: Гагароподібні
Родина: Гагарові
Гагара червоношия Gavia stellata Brunnich, 1764 LC  
Гагара чорношия Gavia arctica Linnaeus, 1758 LC  
Ряд: Пірникозоподібні
Родина: Пірникозові
Пірникоза мала Podiceps ruficollis Pallas, 1764 LC  
Пірникоза сірощока Podiceps grisegena Boddaert, 1783 LC  
Пірникоза велика Podiceps cristatus Linnaeus, 1758 LC  
Пірникоза червоношия Podiceps auritus Boddaert, 1783 LC  
Пірникоза чорношия Podiceps nigricollis Brehm, 1831 LC  
Ряд: Пеліканоподібні
Родина: Пеліканові
Пелікан рожевий Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758 LC  
Пелікан кучерявий Pelecanus crispus Bruch, 1832 VU  
Родина: Бакланові
Баклан великий Phalacrocorax carbo Linnaeus, 1758 LC  
Баклан чубатий Phalacrocorax aristotelis Linnaeus, 1761 LC  
Баклан малий Phalacrocorax pygmaeus Pallas 1773) LC  
Ряд: Лелекоподібні
Родина: Чаплеві
Чапля сіра Ardea cinerea Linnaeus, 1758 LC  
Чапля руда Ardea purpurea Linnaeus, 1766 LC  
Чапля велика біла Ardea alba Linnaeus, 1758 LC  
Мала біла чапля Egretta garzetta Linnaeus, 1766 LC  
Чапля жовта Ardeola ralloides Scopoli, 1769 LC  
Чапля єгипетська Bubulcus ibis Linnaeus, 1758 LC  
Квак Nycticorax nycticorax Linnaeus, 1758 LC  
Бугай Botaurus stellaris Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Лелекові
Лелека чорний Ciconia nigra Linnaeus, 1758 LC  
Лелека білий Ciconia ciconia Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Ібісові
Коровайка Plegadis falcinellus Linnaeus, 1766 LC  
Косар Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 LC  
Ряд: Гусеподібні
Родина: Качкові
Лебідь-шипун Cygnus olor Gmelin, 1789 LC  
Лебідь-кликун Cygnus cygnus Linnaeus, 1758 LC  
Лебідь американський Cygnus columbianus Ord, 1815 LC  
Гуменник Anser fabalis Latham, 1787 LC  
Гуска білолоба Anser albifrons Scopoli, 1769 LC  
Гуска мала Anser erythropus Linnaeus, 1758 VU  
Гуска сіра Anser anser Latham, 1790 LC  
Казарка червоновола Branta ruficollis Pallas, 1769 EN  
Огар Tadorna ferruginea Pallas, 1764 LC  
Галагаз звичайний Tadorna tadorna Linnaeus, 1758 LC  
Свищ Anas penelope Linnaeus, 1758 LC  
Нерозень Anas strepera Linnaeus, 1758 LC  
Чирянка мала Anas crecca Linnaeus, 1758 LC  
Крижень Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 LC  
Шилохвіст Anas acuta Linnaeus, 1758 LC  
Чирянка велика Anas querquedula Linnaeus, 1758 LC  
Широконіска Anas clypeata Linnaeus, 1758 LC  
Чирянка мармурова Marmaronetta angustirostris Menetries, 1832 LC  
Чернь червонодзьоба Netta rufina Pallas, 1773 LC  
Попелюх Aythya ferina Linnaeus, 1758 LC  
Чернь білоока Aythya nyroca Güldenstädt, 1770 NT  
Чернь чубата Aythya fuligula Linnaeus, 1758 LC  
Чернь морська Aythya marila Linnaeus, 1758 LC  
Гага звичайна Somateria mollissima Linnaeus, 1758 LC  
Морянка Clangula hyemalis Linnaeus, 1758 VU  
Турпан Melanitta fusca Linnaeus, 1758 LC  
Гоголь Bucephala clangula Linnaeus, 1758 LC  
Крех малий Mergellus albellus Linnaeus, 1758 LC  
Крех середній Mergus serrator Linnaeus, 1758 LC  
Крех великий Mergus merganser Linnaeus, 1758 LC  
Савка Oxyura leucocephala Scopoli, 1769 EN  
Ряд: Соколоподібні
Родина: Скопині
Скопа Pandion haliaetus Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Яструбові
Осоїд Pernis apivorus Linnaeus, 1758 LC  
Шуліка рудий Milvus milvus Linnaeus, 1758 NT  
Шуліка чорний Milvus migrans Boddaert, 1783 LC  
Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758 LC  
Ягнятник Gypaetus barbatus Linnaeus, 1758 NT  
Стерв'ятник Neophron percnopterus Linnaeus, 1758 EN  
Сип білоголовий Gyps fulvus Hablizl, 1783 LC  
Гриф чорний Aegypius monachus Linnaeus, 1766 NT  
Змієїд Circaetus gallicus Gmelin, 1788 LC  
Лунь очеретяний Circus aeruginosus Linnaeus, 1758 LC  
Лунь польовий Circus cyaneus Linnaeus, 1766 LC  
Лунь степовий Circus macrourus Gmelin, 1770 NT  
Лунь лучний Circus pygargus Linnaeus, 1758 LC  
Яструб коротконогий Accipiter brevipes Severtzov, 1850) LC  
Яструб малий Accipiter nisus Linnaeus, 1758 LC  
Яструб великий Accipiter gentilis Linnaeus, 1758 LC  
Канюк звичайний Buteo buteo Linnaeus, 1758 LC  
Канюк степовий Buteo rufinus Cretzschmar, 1829) LC  
Зимняк Buteo lagopus Pontoppidan, 1763 LC  
Підорлик малий Aquila pomarina Brehm, 1831 LC  
Підорлик великий Aquila clanga Pallas, 1811 VU  
Орел-могильник Aquila heliaca Savigny, 1809 VU  
Беркут Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758 LC  
Яструбовий орел Aquila fasciatus Vieillot, 1822 LC  
Орел-карлик Aquila pennatus Gmelin, 1788 LC  
Родина: Соколові
Боривітер степовий Falco naumanni Fleischer, 1818 LC  
Боривітер звичайний Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 LC  
Кібчик Falco vespertinus Linnaeus, 1766 NT  
Підсоколик малий Falco columbarius Linnaeus, 1758 LC  
Підсоколик великий Falco subbuteo Linnaeus, 1758 LC  
Середземноморський сокіл Falco biarmicus Temminck, 1825 LC  
Балабан Falco cherrug Gray, 1834 EN  
Сапсан Falco peregrinus Tunstall, 1771 LC  
Ряд: Куроподібні
Родина: Тетерукові
Глушець Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 LC  
Тетерук Tetrao tetrix Linnaeus, 1758 LC  
Орябок Tetrastes bonasia Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Фазанові
Європейський кеклик Alectoris graeca Meisner, 1804 NT  
Куріпка сіра Perdix perdix Linnaeus, 1758 LC  
Перепілка звичайна Coturnix coturnix Linnaeus, 1758 LC  
Ряд: Журавлеподібні
Родина: Журавлині
Журавель сірий Grus grus Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Пастушкові
Пастушок Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 LC  
Деркач Crex crex Linnaeus, 1758 LC  
Погонич малий Porzana parva Scopoli, 1769 LC  
Погонич-крихітка Porzana pusilla Pallas, 1776 LC  
Погонич звичайний Porzana porzana Linnaeus, 1766 LC  
Курочка водяна Gallinula chloropus Linnaeus, 1758 LC  
Лиска Fulica atra Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Дрохвові
Дрохва Otis tarda Linnaeus, 1758 VU  
Хохітва Tetrax tetrax Linnaeus, 1758 NT  
Ряд: Сивкоподібні
Родина: Кулики-сороки
Кулик-сорока Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Чоботарові
Кулик-довгоніг Himantopus himantopus Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Лежневі
Лежень Burhinus oedicnemus Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Дерихвостові
Дерихвіст лучний Glareola pratincola Linnaeus, 1766 NT  
Родина: Сивкові
Чайка Vanellus vanellus Linnaeus, 1758 LC  
Сивка звичайна Pluvialis apricaria Linnaeus, 1758 LC  
Сивка морська Pluvialis squatarola Linnaeus, 1758 LC  
Пісочник великий Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 LC  
Пісочник малий Charadrius dubius Scopoli, 1786 LC  
Пісочник морський Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758 LC  
Хрустан Charadrius morinellus Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Баранцеві
Слуква Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 LC  
Баранець малий Lymnocryptes minimus Brunnich, 1764 LC  
Баранець великий Gallinago media Latham, 1787 NT  
Баранець звичайний Gallinago gallinago Linnaeus, 1758 LC  
Грицик великий Limosa limosa Linnaeus, 1758 LC  
Кульон середній Numenius phaeopus Linnaeus, 1758 LC  
Кульон тонкодзьобий Numenius tenuirostris Vieillot, 1817 CR  
Кульон великий Numenius arquata Linnaeus, 1758 NT  
Коловодник чорний Tringa erythropus Pallas, 1764 LC  
Коловодник звичайний Tringa totanus Linnaeus, 1758 LC  
Коловодник ставковий Tringa stagnatilis Bechstein, 1803 LC  
Коловодник великий Tringa nebularia Gunnerus, 1767 LC  
Коловодник лісовий Tringa ochropus Linnaeus, 1758 LC  
Коловодник болотяний Tringa glareola Linnaeus, 1758 LC  
Набережник Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758 LC  
Побережник білий Calidris alba Pallas, 1764 LC  
Побережник малий Calidris minuta Leisler, 1812 LC  
Побережник білохвостий Calidris temminckii Leisler, 1812 LC  
Побережник червоногрудий Calidris ferruginea Pontoppidan, 1763 LC  
Побережник чорногрудий Calidris alpina Linnaeus, 1758 LC  
Плавунець плоскодзьобий Phalaropus fulicarius Linnaeus, 1758 LC  
Турухтан Philomachus pugnax Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Поморникові
Поморник середній Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815) LC  
Поморник короткохвостий Stercorarius parasiticus Linnaeus, 1758 LC  
Поморник довгохвостий Stercorarius longicaudus Vieillot, 1819 LC  
Родина: Мартинові
Мартин сизий Larus canus Linnaeus, 1758 LC  
Мартин морський Larus marinus Linnaeus, 1758 LC  
Мартин чорнокрилий Larus fuscus Linnaeus 1758 LC  
Мартин жовтоногий Larus cachinnans Pallas, 1811 LC  
Мартин середземноморський Larus michahellis Naumann, 1840 LC  
Мартин звичайний Larus ridibundus Linnaeus, 1766 LC  
Мартин малий Larus minutus Pallas, 1776 LC  
Мартин середземноморський Ichthyaetus melanocephalus Temminck, 1820 LC  
Родина: Крячкові
Крячок чорнодзьобий Gelochelidon nilotica Gmelin, 1789 LC  
Крячок рябодзьобий Thalasseus sandvicensis Latham, 1787 LC  
Крячок річковий Sterna hirundo Linnaeus, 1758 LC  
Крячок малий Sterna albifrons Pallas, 1764 LC  
Крячок білощокий Chlidonias hybrida Pallas, 1811 LC  
Крячок білокрилий Chlidonias leucopterus Temminck, 1815 LC  
Крячок чорний Chlidonias niger Linnaeus, 1758 LC  
Ряд: Рябкоподібні
Родина: Рябкові
Саджа звичайна Syrrhaptes paradoxus (Pallas, 1773) LC  
Ряд: Голубоподібні
Родина: Голубові
Голуб сизий Columba livia Gmelin, 1789 LC  
Голуб-синяк Columba oenas Linnaeus, 1758 LC  
Припутень Columba palumbus Linnaeus, 1758 LC  
Горлиця звичайна Streptopelia turtur Linnaeus, 1758 LC  
Горлиця садова Streptopelia decaocto Frivaldszky, 1838 NT  
Ряд: Зозулеподібні
Родина: Зозулеві
Зозуля чубата Clamator glandarius Linnaeus, 1758 LC  
Зозуля звичайна Cuculus canorus Linnaeus, 1758 LC  
Ряд: Совоподібні
Родина: Сипухові
Сипуха Tyto alba Scopoli, 1769 LC  
Родина: Совові
Совка Otus scops Linnaeus, 1758 LC  
Пугач звичайний Bubo bubo Linnaeus, 1758 LC  
Сова сіра Strix aluco Linnaeus, 1758 LC  
Сова довгохвоста Strix uralensis Pallas, 1771 LC  
Сичик-горобець Glaucidium passerinum Linnaeus, 1758 LC  
Сич хатній Athene noctua Scopoli, 1769 LC  
Сич волохатий Aegolius funereus Linnaeus, 1758 LC  
Сова вухата Asio otus Linnaeus, 1758 LC  
Сова болотяна Asio flammeus Pontoppidan, 1763 LC  
Ряд: Дрімлюгоподібні
Родина: Дрімлюгові
Дрімлюга Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 LC  
Ряд: Серпокрильцеподібні
Родина: Серпокрильцеві
Серпокрилець білочеревий Tachymarptis melba Linnaeus, 1758 LC  
Серпокрилець чорний Apus apus Linnaeus, 1758 LC  
Серпокрилець блідий Apus pallidus Shelley, 1870 LC  
Ряд: Сиворакшоподібні
Родина: Рибалочкові
Рибалочка Alcedo atthis Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Бджолоїдкові
Бджолоїдка звичайна Merops apiaster Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Сиворакшеві
Сиворакша Coracias garrulus Linnaeus, 1758 NT  
Родина: Одудові
Одуд Upupa epops Linnaeus, 1758 LC  
Ряд: Дятлоподібні
Родина: Дятлові
Крутиголовка Jynx torquilla Linnaeus, 1758 LC  
Дятел малий строкатий Dendrocopos minor Linnaeus, 1758 LC  
Дятел середній Dendrocopos medius Linnaeus, 1758 LC  
Дятел білоспинний Dendrocopos leucotos Bechstein, 1802 LC  
Дятел звичайний Dendrocopos major Linnaeus, 1758 LC  
Дятел сирійський Dendrocopos syriacus Hemprich & Ehrenberg, 1833 LC  
Дятел трипалий Picoides tridactylus Linnaeus, 1758 LC  
Жовна чорна Dryocopus martius Linnaeus, 1758 LC  
Жовна зелена Picus viridis Linnaeus, 1758 LC  
Жовна сива Picus canus Gmelin, 1788 LC  
Ряд: Горобцеподібні
Родина: Жайворонкові
Жайворонок степовий Melanocorypha calandra Linnaeus, 1766 LC  
Жайворонок малий Calandrella brachydactyla Leisler, 1814 LC  
Посмітюха Galerida cristata Linnaeus, 1758 LC  
Жайворонок лісовий Lullula arborea Linnaeus, 1758 LC  
Жайворонок польовий Alauda arvensis Linnaeus, 1758 LC  
Жайворонок рогатий Eremophila alpestris Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Ластівкові
Ластівка берегова Riparia riparia Linnaeus, 1758 LC  
Ластівка скельна Ptyonoprogne rupestris Scopoli, 1769 LC  
Ластівка сільська Hirundo rustica Linnaeus, 1758 LC  
Ластівка даурська Cecropis daurica Laxmann, 1769 LC  
Ластівка міська Delichon urbicum Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Плискові
Плиска біла Motacilla alba Linnaeus, 1758 LC  
Плиска жовта Motacilla flava Linnaeus, 1758 LC  
Плиска гірська Motacilla cinerea Tunstall, 1771 LC  
Щеврик польовий Anthus campestris Linnaeus, 1758 LC  
Щеврик лісовий Anthus trivialis Linnaeus, 1758 LC  
Щеврик лучний Anthus pratensis Linnaeus, 1758 LC  
Щеврик червоногрудий Anthus cervinus Linnaeus, 1758 LC  
Щеврик гірський Anthus spinoletta Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Золотомушкові
Золотомушка жовточуба Regulus regulus Linnaeus, 1758 LC  
Золотомушка червоночуба Regulus ignicapillus Temminck, 1820 LC  
Родина: Омелюхові
Омелюх звичайний Bombycilla garrulus Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Пронуркові
Пронурок Cinclus cinclus Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Воловоочкові
Волове очко Troglodytes troglodytes Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Тинівкові
Тинівка альпійська Prunella collaris Scopoli, 1769 LC  
Тинівка лісова Prunella modularis Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Дроздові
Дрізд гірський Turdus torquatus Linnaeus, 1758 LC  
Дрізд чорний Turdus merula Linnaeus, 1758 LC  
Чикотень Turdus pilaris Linnaeus, 1758 LC  
Дрізд білобровий Turdus iliacus Linnaeus, 1766 LC  
Дрізд співочий Turdus philomelos Brehm, 1831 LC  
Дрізд-омелюх Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Cettiidae
Очеретянка середземноморська Cettia cetti Temminck, 1820) LC  
Родина: Кропив'янкові
Кобилочка звичайна Locustella naevia Boddaert, 1783 LC  
Кобилочка річкова Locustella fluviatilis Wolf, 1810 LC  
Кобилочка солов'їна Locustella luscinioides Savi, 1824 LC  
Родина: Acrocephalidae
Очеретянка тонкодзьоба Acrocephalus melanopogon Temminck, 1823 VU  
Очеретянка прудка Acrocephalus paludicola Vieillot, 1817 VU  
Очеретянка лучна Acrocephalus schoenobaenus Linnaeus, 1758 LC  
Очеретянка ставкова Acrocephalus scirpaceus Hermann, 1804 LC  
Очеретянка чагарникова Acrocephalus palustris Linnaeus, 1758 LC  
Очеретянка велика Acrocephalus arundinaceus Linnaeus, 1758 LC  
Берестянка бліда Iduna pallida Hemprich & Ehrenberg, 1833 LC  
Берестянка оливкова Hippolais olivetorum Strickland, 1837 LC  
Берестянка звичайна Hippolais icterina Vieillot, 1817 LC  
Родина: Phylloscopidae
Вівчарик весняний Phylloscopus trochilus Linnaeus, 1758 LC  
Вівчарик-ковалик Phylloscopus collybita Vieillot, 1817 LC  
Вівчарик світлочеревий Phylloscopus bonelli Vieillot, 1819 LC  
Вівчарик східний Phylloscopus orientalis Brehm, 1855 LC
Вівчарик жовтобровий Phylloscopus sibilatrix Bechstein, 1793 LC  
Родина: Sylviidae
Кропив'янка чорноголова Sylvia atricapilla Linnaeus, 1758 LC  
Кропив'янка садова Sylvia borin Boddaert, 1783 LC  
Кропив'янка сіра Sylvia communis Latham, 1787 LC  
Кропив'янка прудка Sylvia curruca Linnaeus, 1758 LC  
Кропив'янка яструбина Sylvia nisoria Bechstein, 1795 LC  
Кропив'янка товста Sylvia crassirostris Cretzschmar, 1830 LC  
Кропив'янка червоновола Sylvia cantillans Pallas, 1764 LC  
Кропив'янка середземноморська Sylvia melanocephala Gmelin, 1789 LC  
Родина: Мухоловкові
Скеляр строкатий Monticola saxatilis Linnaeus, 1766 LC  
Скеляр синій Monticola solitarius Linnaeus, 1758 LC  
Мухоловка сіра Muscicapa striata Pallas, 1764 LC  
Мухоловка строката Ficedula hypoleuca Pallas, 1764 LC  
Мухоловка білошия Ficedula albicollis Temminck, 1815 LC  
Мухоловка мала Ficedula parva Bechstein, 1792 LC  
Вільшанка Erithacus rubecula Linnaeus, 1758 LC  
Соловейко західний Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 LC  
Синьошийка Luscinia svecica Linnaeus, 1758 LC  
Соловейко рудохвостий Cercotrichas galactotes Temminck, 1820 LC  
Горихвістка чорна Phoenicurus ochruros Gmelin, 1774 LC  
Горихвістка звичайна Phoenicurus phoenicurus Linnaeus, 1758 LC  
Трав'янка лучна Saxicola rubetra Linnaeus, 1758 LC  
Трав'янка європейська Saxicola rubicola Linnaeus, 1766 LC  
Кам'янка звичайна Oenanthe oenanthe Linnaeus, 1758 LC  
Кам'янка іспанська Oenanthe hispanica Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Суторові
Синиця вусата Panurus biarmicus Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Довгохвостосиницеві
Синиця довгохвоста Aegithalos caudatus Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Синицеві
Гаїчка середземноморська Poecile lugubris Temminck, 1820 LC  
Гаїчка болотяна Poecile palustris Linnaeus, 1758 LC  
Гаїчка-пухляк Poecile montanus Baldenstein, 1827 LC  
Синиця чорна Parus ater Linnaeus, 1758 LC  
Синиця чубата Lophophanes cristatus Linnaeus, 1758 LC  
Синиця велика Parus major Linnaeus, 1758 LC  
Синиця блакитна Parus caeruleus Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Повзикові
Повзик звичайний Sitta europaea Linnaeus, 1758 LC  
Повзик скельний Sitta neumayer Michahelles, 1830 LC  
Родина: Tichodromidae
Стінолаз Tichodroma muraria Linnaeus, 1766 LC  
Родина: Підкоришникові
Підкоришник звичайний Certhia familiaris Linnaeus, 1758 LC  
Підкоришник короткопалий Certhia brachydactyla Brehm, 1820 LC  
Родина: Ремезові
Ремез Remiz pendulinus Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Вивільгові
Вивільга звичайна Oriolus oriolus Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Сорокопудові
Сорокопуд терновий Lanius collurio Linnaeus, 1758 LC  
Сорокопуд сірий Lanius excubitor Linnaeus, 1758 LC  
Сорокопуд чорнолобий Lanius minor Gmelin, 1788 LC  
Сорокопуд червоноголовий Lanius senator Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Воронові
Сойка Garrulus glandarius Linnaeus, 1758 LC  
Сорока звичайна Pica pica Linnaeus, 1758 LC  
Горіхівка Nucifraga caryocatactes Linnaeus, 1758 LC  
Галка альпійська Pyrrhocorax graculus Linnaeus, 1766 LC  
Галка Corvus monedula Linnaeus, 1758 LC  
Грак Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 LC  
Ворона чорна Corvus corone Linnaeus, 1758 LC  
Крук Corvus corax Linnaeus, 1758 LC  
Ворона сіра Corvus cornix Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Шпакові
Шпак рожевий Sturnus roseus Linnaeus, 1758 LC  
Шпак звичайний Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Calcariidae
Подорожник лапландський Calcarius lapponicus Linnaeus, 1758 LC  
Пуночка Plectrophenax nivalis Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Вівсянкові
Вівсянка звичайна Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 LC  
Вівсянка городня Emberiza cirlus Linnaeus, 1766 LC  
Вівсянка гірська Emberiza cia Linnaeus, 1766 LC  
Вівсянка садова Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 LC  
Вівсянка чорноголова Emberiza melanocephala Scopoli, 1769 LC  
Вівсянка очеретяна Emberiza schoeniclus Linnaeus, 1758 LC  
Просянка Emberiza calandra Linnaeus, 1758 LC  
Родина: В'юркові
Зяблик Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 LC  
В'юрок Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 LC  
Шишкар ялиновий Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 LC  
Зеленяк Carduelis chloris Linnaeus, 1758 LC  
Чечітка звичайна Carduelis flammea Linnaeus, 1758 LC  
Чиж Spinus spinus Linnaeus, 1758 LC  
Щиглик Carduelis carduelis Linnaeus, 1758 LC  
Коноплянка Acanthis cannabina Linnaeus, 1758 LC  
Щедрик Serinus serinus Linnaeus, 1766 LC  
Снігур Pyrrhula pyrrhula Linnaeus, 1758 LC  
Костогриз Coccothraustes coccothraustes Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Горобцеві
Горобець хатній Passer domesticus Linnaeus, 1758 LC  
Горобець польовий Passer montanus Linnaeus, 1758 LC  
В'юрок сніговий Montifringilla nivalis Linnaeus, 1766 LC  

ДжерелаРедагувати

  • Складений за допомогою розширеного пошуку на веб-сайті МСОП
  • Lepage, Denis. Checklist of birds of Lithuania. Bird Checklists of the World. Avibase. Процитовано 26 April 2007. 
  • Clements, James F. (2000). Birds of the World: a Checklist. Cornell University Press. с. 880. ISBN 0-934797-16-1.