Fout tijdens aanmaken account

Uw IP-adres bevindt zich in een bereik dat geblokkeerd is op alle wiki's van de Wikimedia stichting.

Deze blokkade is uitgevoerd door Tks4Fish (meta.wikimedia.org). De opgegeven reden is Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. .

  • Aanvang blokkade: 7 dec 2020 14:42
  • Einde blokkade: 7 dec 2023 14:42

Uw huidige IP-adres is 18.212.120.195 en het geblokkeerde bereik is 18.212.0.0/16. Vermeld alle bovenstaande gegevens als u ergens op deze blokkade reageert.

Als u van mening bent dat u per abuis bent geblokkeerd, dan kunt u meer informatie en instructies vinden in het globale beleid Geen open proxy's. Voor andere gevallen kunt u een herzieningsverzoek op Meta-Wiki plaatsen of een e-mail sturen naar de stewards OTRS via stewards@wikimedia.org. Vergeet niet de bovenstaande gegevens te vermelden.

Terug naar Збіжність (вимірювання).