Відмінності між версіями «Цифровий ідентифікатор об'єкта»

м
* [[Біофізичний вісник]] 10.26565/2075-3810
* [[Буковинський медичний вісник]] 10.24061/2413-0737
* [[Вісник економіки транспорту і промисловості]]
* [[Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки]]
* [[Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка]] 10.17721 Серія:
** Проблеми регуляції фізіологічних функцій
** Біологія
* Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. 10.31866 Серія:
** Аудіовізуальне мистецтво і виробництво <ref>{{Cite web|title=Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts Series in Audiovisual Art and Production {{!}} ScienceGate|url=https://www.sciencegate.app/source/326418|website=www.sciencegate.app|accessdate=2021-06-16|language=en}}</ref>
** Мистецтвознавство <ref>{{Cite web|title=Crossref Metadata Search|url=https://search.crossref.org/?q=2410-1176|website=search.crossref.org|accessdate=2021-06-16}}</ref>
* [[Вісник Полтавської державної аграрної академії]]
* [[Вісник проблем біології і медицини]] 10.29254
* [[Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iмені В.Н. Каразiна. Cepiя "Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка"|"Вісник Харківського національного університету імені В. &nbsp;Н. &nbsp;Каразіна. Сер. Математика, прикладна математика та механіка"]] 10.26565/2221-5646
* [[Економіка харчової промисловості]]
* [[Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»]]
* [[Єдине здоров’яздоров'я та проблеми харчування України]] 10.33273/2663-9726
* [[Здоров'я, спорт, реабілітація]] 10.5281
* [[Клінічна та профілактична медицина]] 10.31612
* [[Львівський медичний часопис]] 10.25040
* [[Міжнародний журнал медицини і медичних досліджень]] 10.11603
* [[Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство»]] <ref>[https://ul-journal.org/index.php/journal International Scientific Journal of Universities and Leadership]</ref>
* [[Мікробіологічний журнал]] 10.15407
* [[Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту]]
* [[Наукове сходження:Біологічні науки]] | [[Наукове сходження:Медичні науки]] | [[Наукове сходження:Фармацевтичні науки]] 10.155787
* [[Нейрофізіологія]] 10.1007
* [[Офтальмологічний журнал]] 10.31288
* [[Праці Наукового товариства ім. Шевченка]] 10.25040
* [[Проблеми економіки транспорту]] 10.15802/pte<ref>pte.diit.edu.ua</ref>
* [[Проблеми ендокринної патології]] 10.21856
* [[Проблеми етномузикології]]
* [[Проблеми кріобіології і кріомедицини]] 10.15407
* [[Проблеми радіаційної медицини та радіобіології]] 10.33145
* [[Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу]]
* [[Реабілітація та паліативна медицина]] 10.15574/RPM
* [[Світ медицини та біології]] 10.26724
* [[Сучасна педіатрія. Україна]] 10.15574/SP
* [[Схід (журнал)|Схід]]
* [[Східноукраїнський медичний журнал]] 10.21272
* [[Технологічний аудит та резерви виробництва]]
* [[Український біохімічний журнал]] 10.15407
* [[Український географічний журнал]]
* Український хімічний журнал 10.33609<ref>[https://ucj.org.ua/index.php/journal/about Про Український хімічний журнал]</ref>
* [[Український журнал Перинатологія і педіатрія]] 10.15574/PP
* [[Хірургія дитячого віку]] 10.15574/PS
* [[Цитологія і генетика]] 10.3103
* [[Часопис «Філософія освіти»]] <ref>[https://philosopheducation.com/index.php/philed Philosophy of Education]</ref>
* [[Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука]] 10.11603
* [[Ядерна фізика та енергетика (журнал)|Ядерна фізика та енергетика]]