Відмінності між версіями «Міжнародна система величин»

Відповідне рівняння для сили магнітної взаємодії між елементами струмів <math>I_1d\vec{r_1}</math> та <math>I_2d\vec{r_2}</math> двох нескінченно тонких провідників задається виразом:
 
<math>\mathrm{d}^2\vec{{F}} = {\mu_0I_1I_2 \over 4\pi} \frac{[d\vec{r_1},[d\vec{r_2},\vec{r}]]}{r^3}</math>.
 
Ці рівняння в Міжнародній системі величин відрізняються від рівнянь для електромагнітних величин в різних варіантах системи [[СГС]], в яких [[Діелектрична проникність вакууму|<math> \varepsilon_0 </math>]] і [[Магнітна проникність вакууму|<math> \mu_0 </math>]]&nbsp;— [[Безрозмірнісна фізична величина|безрозмірнісні]] величини зі значенням рівним 1, а коефіцієнт <math>4\pi</math> в знаменнику відсутній.