Тертишник Володимир Митрофанович: відмінності між версіями

м
Відкинуто редагування Володимир Тертишник (обговорення) до зробленого Fessor
м (Відкинуто редагування Володимир Тертишник (обговорення) до зробленого Fessor)
Мітка: Відкіт
{{КОІ}}
Доктор юридичних наук, професор, академік Академії політичних наук України. Професор Університету митної справи і фінансів.
{{науковець}}
'''Тертишник Володимир Митрофанович''' ({{н.}} {{ДН|4|7|1953}}) — український [[правник]], [[доктор юридичних наук]], [[професор]], Професор кафедри кримінально-правових дисциплін Університету митної справи і фінансів.
 
== Життєпис ==
Народився в селі [[Грунь (Лебединський район)|Грунь]] [[Лебединський район|Лебединського району]] [[Сумська область|Сумської області]]. [[Українець]].
 
У 1979 році з відзнакою закінчив юридичний вуз, спеціальність «Правознавство». Був нагороджений медаллю Міністерства освіти «За відмінне навчання». З 1983 по 1986 роки навчався в ад'юнктурі ВНДІ МВС СРСР (м. Москва). 29 січня 1987 року захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 в ВНДІ МВС СРСР (м. [[Москва]]) на тему «Проблеми збирання та дослідження речових доказів на початковому етапі розслідування».
 
Працював на посадах завідувача кафедрою в юридичних вузах [[Харків|Харкова]] і [[Дніпропетровськ]]а. Став засновником юридичного факультету [[Сумський державний університет|Сумського державного університету]].
== Основні роботи ==
* Реабілітація жертв незаконних кримінальних переслідувань, політичних репресій та зловживань владою: підручник для слухачів магістратури юридичних вузів / В. В. Ченцов, В. М. Тертишник. Київ: Правова єдність, 2016  324 с.
* Тертишник В. М. Реалізація правових позицій та прецедентної практики Європейського суду з прав людини в розв’язанні проблем кримінально-процесуального права України / В. М. Тертышник // Правова позиція. –  2016. – № 1 (16). – С. 7-13.
* Тертишник В. М. Доктрина та проблеми і ризики конституційної й судово-правової реформи в Україні. Суспільно політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук». К., 2016. Випуск 4.  С. 147-160.
* Тертишник В. М. Цивілізаційний вибір державотворення та проблеми конституційної реформи в Україні. Публічне право. 2016. № 4(24). С. 57-64.
* Корнієнко М. В., Тертишник В. М. Доктринальні проблеми інституту негласних слідчих (розшукових) дій. Міжнародний науковий журнал «Верховенство права». 2017. №1. С. 95-101.  
* Корнієнко М. В., Тертишник В. М''.''  Принципи права в розв’язанні юридичних колізій. Міжнародний науковий журнал «Верховенство права». 2017. №2. С. 10-16.
* ''Тертишник В. М.,'' ''Шемшученко Ю. С.'' Доктринальні проблеми забезпечення верховенства права в процесі конституційної й судово-правової реформи в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Спецвипуск. Ч. 1 2017. С. 46-52.
*''Тертишник В. М.'' Істина «поза розумним сумнівом»: проблеми та колізії доказового права. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. №2. Т.1  С. 116-120.
*Тертишник В. М''.'' Від тоталітарності до правовладдя: доктринальні аспекти державотворення. Право.ua. 2017. №2. С. 5-11.
* ''Тертишник В. М.'' Правнича допомога та функція захисту в кримінальному процесі: гармонізація доктрини. ''Правова позиція''. 2018. № 1 (10). С. 146-153.
* Тертышник В. М. Верховенство права в сфере правосудия: алгебра процесса, или мои права моё богатство. ''Защита прав человека (Молдова-Болгария)''. Комрат. 2018. С. 225-232.
*Тертишник В. М. ''Правнича допомога та захист у кримінальному процесі: Підручни''к / За заг. ред.  д.ю.н., академіка НАН України Ю. С. Шемшученко. Київ: Алерта, 2018. 480 с.
*Тертишник В. М. ''Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України''. Видання 15-те доповн. і перероб. / В. М. Тертишник. – К.: Правова єдність, 2018.  854 с.
* Тертишник В. М. ''Правнича допомога та захист у кримінальному процесі: Підручни''к / За заг. ред.  д.ю.н., академіка НАН України Ю. С. Шемшученко. Київ: Алерта, 2018. 480 с.
*Тертишник В. М. ''Презумпція невинуватості: інтегральна правнича засада та її застосування при виконанні функції захисту''. Правова позиція. 2018. №1 (20). С. 120-126. URL: <nowiki>http://legalposition.umsf.in.ua/archive/2018/1/14.pdf</nowiki>
*Тертишник В. М. ''Земля в національній доктрині державотворення.'' Наше право. 2019. №1. С. 5-10''.''
*Тертишник В. М. ''Синергетика абсурду: негативна селекція та інші проблеми формування громадянського  суспільства''. Європейські перспективи. 2019. №4. С. 5-10.
*Зловживання на ринку капіталів: економко-правові аспекти / За ред. О. Г. Кошового, д. ю. н., проф. В. М. Тертишника, д. е. н. , проф.  Н. М. Шелудько. Дніпро: ЛІРА, 2019. 532 с.
*Тертишник В. М. ''Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник.''  8-ме вид., доповн. і перероб. Київ: Алерта, 2020.  452 с.
*Тертишник В. М. ''Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник.'' 8-ме вид., доповн. і перероб. Київ: Алерта, 2020.  406 с.
* Тертишник В. М. ''Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментьар.'' Вид. 17-те доповн. і перероб. К.: Алерта, 2020.  1088 с.
*Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя: підручник. / Тертишник В. М. та ін.; за заг. ред. д. ю.н. проф. В. М. Тертишника та докт. наук держ. упр., професора В. В. Ченцова. Київ: Алерта, 2021. 276 с.
*Протидія white-collar crime (інтегративний аналіз, коментар законодавства та пошук шляхів його удосконалення). / Тертишник В. М., Каменський Д. В., Кошовий О. Г., Корнієнко М. В., Тертишник О. І., Ченцов В. В. Шишков С. Є.  / Під загальною редакцією доктора юридичних наук, професора В. М. Тертишника. Київ, 2021. 346 с.