Відмінності між версіями «Спектральний аналіз»

 
==Загальний опис==
Спектральний аналіз ґрунтується на явищі [[Дисперсія світла|дисперсії світла]]. Традиційно розмежовують:
* атомарний<ref>Атомний спектральний аналіз - Спектральний аналіз, в основі якого лежить інтерпретація
*інформації, атомарнийщо присутня в атомних спектрах.</ref> та молекулярний спектральний аналіз,
* ''«емісійний»''&nbsp;— за спектром випромінення та ''«[[Атомно-абсорбційний аналіз|абсорбційний]]»''&nbsp;— за спектром поглинання,
* ''«[[мас-спектрометрія|мас-спектрометричний]]»''&nbsp;— за спектром мас [[атом]]арних чи [[молекула|молекул]]ярних [[іон]]ів.
 
Спектральний аналіз оснований на використанні спектрів електромагнітного випромінювання, поглинання, відбиття або люменісценції. Залежно від визначення атомного або молекулярного складу розрізняють атомний і молекулярний спектральний аналіз, які в свою чергу підрозділяються на якісний і кількісний. Якісний аналіз проводиться шляхом порівняння спектру зразка із спектром відомих речовин. Кількісний аналіз оснований на вимірі інтенсивності випромінювань (довжині хвиль поглинання, відбиття і т.д.), що належать атомам і молекулам, які аналізуються, і наступним розрахунком концентрацій за їхніми значеннями. Спектральний аналіз застосовується на всіх стадіях геологорозвідувальних робіт, при дослідженні родовищ корисних копалин, при мінералогічних дослідженнях для визначення більше 70 елементів при вмісті від 10<sup>-6</sup> до 10 % з можливістю одночасного визначення до 40 елементів у кожної пробі.
 
== Принцип дії ==