Відмінності між версіями «Шайгородський Юрій Жанович»

→‎Біографічна довідка: уточнення, оформлення
(уточнення)
(→‎Біографічна довідка: уточнення, оформлення)
== Біографічна довідка ==
Народився [[1 січня]] [[1960]]. Закінчив [[Одеський національний університет імені І. І. Мечникова|Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова]] (м. Одеса, 1981), аспірантуру Інституту молоді (м. Москва, 1992), докторантуру [[Інститут психології імені Григорія Костюка АПН України|Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України]] (м. Київ, 1998).
 
Має понад 20 років стажу наукової та науково-педагогічного роботи, зокрема в [[Заклади вищої освіти України|закладах вищої освіти]] III—IV рівня акредитації.
Працював головним консультантом Секретаріату [[Секретаріат Верховної Ради України|Верховної Ради України]], заступником керівника Управління внутрішньої політики [[Адміністрація Президента України|Адміністрації Президента України]], начальником [[Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ|Управління у зв'язках з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України]].
 
В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України працює з квітня 2011 року — на посаді головного наукового співробітника відділу теорії та історії політичної науки, з липня 2020 року — заступника директора з наукової роботи.
 
[[Головний редактор]] (з 2001&nbsp;р.) українських наукових журналів: [[Політичний менеджмент (журнал)|«Політичний менеджмент»]]<ref>[http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=PoMe Політичний менеджмент: науковий журнал. На сайті Національної бібліотеки України ім. В.&nbsp;І.&nbsp;Вернадського]</ref> ([[Наукові видання|фахове видання]] з політичних та історичних наук) і [[Соціальна психологія (журнал)|«Соціальна психологія»]]<ref>[http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=sp Соціальна психологія: науковий журнал. На сайті Національної бібліотеки України ім. В.&nbsp;І.&nbsp;Вернадського]</ref> ([[Наукові видання|фахове видання]] з психологічних, соціологічних і філософських наук). Заступник голови редакційної колегії збірника наукових праць [[Сучасна українська політика (збірник наукових праць)|«Сучасна українська політика»]], член редакційних колегій низки вітчизняних наукових видань: «[[Український соціум]]», «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації», «[[Людина і політика]]», «Публічне управління: теорія та практика», збірника наукових праць «Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.&nbsp;Ф.&nbsp;Кураса НАН України».
 
Член Координаційної ради з питань реалізації в Україні Ініціативи "Партнерство «Відкритий Уряд»,<ref>[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/671-2012-п Кабінет Міністрів України. Постанова від 13 червня 2012&nbsp;р. №&nbsp;671.]</ref> входить до складу науково-експертної ради при Міністерстві освіти і науки України.<ref>{{Cite web |url=http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1038.3148.0 |title=Про утворення науково-експертної ради при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України |accessdate=17 січень 2013 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20150402131032/http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1038.3148.0 |archivedate=2 квітень 2015 |deadurl=yes }}</ref> Голова Комітету інтеграції науки і вищої школи-член правління Громадської ради при Міністрестві освіти і науки України (2014—2016).<ref>[https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0816729-14?lang=uk Наказ МОН України Про склад Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України]</ref>
 
Академік [[Академія наук вищої школи України|Академії наук вищої школи України]]. Академік, член президії Української академії політичних наук.
 
Член [[Спеціалізовані вчені ради|спеціалізованих вчених рад]] із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Національному університеті [[Національний університет "Одеська юридична академія"|«Одеська юридична академія»]] (2010—2012), у [[Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова|Національному педагогічному університеті ім. М.&nbsp;П.&nbsp;Драгоманова]] (з 2010), в [[Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України|Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.&nbsp;Ф.&nbsp;Кураса НАН України]] (з 2012).
 
Коло наукових інтересів: теорія та історія політичної науки, [[Політичний міф|політична міфологія]], [[політичні партії]], виборчі технології, [[аксіологія]], політична і [[соціальна психологія]], психологія особистості, соціальні інститути та [[суспільні відносини]], світоглядні проблеми українського суспільства.
 
3602

редагування