Відмінності між версіями «Термометрія»

== Фізичні основи вимірювання температури. ==
 
Як згадано вище, беспосередньобезпосередньо температуру виміряти неможливо. Про її зміну судять по зміні інших фізичних властивостей тіл ([[об'єм]]у, [[тиск]]у, електричного опору, [[ЕРС]], інтенсивності випромінювання тощо), пов'язаних з температурою певними закономірностями. Тому методи вимірювання температури є по суті методами вимірювання зазначених вище термометричних властивостей. При розробці конкретного методу або приладу необхідно вибрати термометричне тіло, у якого відповідна властивість добре відтворюється і досить суттєво змінюється з температурою. ''Термометрична властивість тіла'' — це така її властивість, залежність якої від температури має монотонний характер і не має відчутного гістерезису, що дає можливість використовувати її (властивість) для вимірювання температури.
 
Для вимірювання температури необхідно мати одиницю вимірювання і шкалу, за якою відраховується її значення від вибраного рівня. Принцип побудови емпіричної температурної шкали полягає у виборі двох основних легко відтворних реперних точок, яким приписують довільні значення температури <math>t_1</math> i <math> t_2</math>. Температурний діапазон між цими значеннями ділять на рівне число частин <math>N</math> і частину <math>1/N</math> беруть за одиницю вимірювання температури. Далі вибирають фізичну властивість (термометричну величину) <math>E</math>, (об’єм рідини, тиск газу, електричний опір, термо – ЕРС), яку умовно вважають лінійно залежною від температури. Звідси витікає рівняння
<math>dt=kdE</math>
 
де <math>k</math> ─ коефіціент пропорційності. У інтегральному вигляді маєммаємо
 
<math>t=kE+C</math>
Анонімний користувач