Відмінності між версіями «Приват-доцент»

1) не є кандидатами наук (докторами філософії), але мають великий стаж та особисті долягнення в педагогічній роботі;
 
2) кандидатамкандидати наук (докторамдоктори філософії), які з певних причин не здобули вчене звання "доцент".
 
Порядок присвоєння вченого звання "приват-доцент" регулюється відповідним положенням, затвердженим Вченою радою конкретного закладу вищої освіти.
10 394

редагування