Відмінності між версіями «Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу»

В ІФНТУНГ з 27.08 2018 року функціонує 8, а не 9 інститутів, змінено назви інститутів через їх об'єднання
(В ІФНТУНГ з 27.08 2018 року функціонує 8, а не 9 інститутів, змінено назви інститутів через їх об'єднання)
|примітки =
}}
'''Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу''' (ІФНТУНГ) — єдиний в Україні вищий навчальний заклад IV рівня акредитації нафтогазового профілю, багатофункціональний та розгалужений навчально-науково-виробничий комплекс, база Прикарпатської регіональної організації студентів та викладачів з довузівською та післядипломною підготовкою, в якому в 98 інститутах, 3 коледжах та фізико-технічному ліцеї, що входять до структури університету, навчається більше 10 тисяч студентів, в тому числі — до 590 іноземних студентів з 36 країн Європи, Азії та Африки.
 
ВНЗ заснований у 1967 р. як [[Івано-Франківськ]]ий інститут нафти і газу. З 1994 р. — державний технічний університет нафти та газу IV рівня акредитації, з 2001 р. — національний. Член [[УАБО]].
Із проголошенням незалежності України у вищій освіті розпочалися якісні зміни, що торкнулись й вишу. У 1993 році Міжгалузева акредитаційна комісія (МАК) ухвалила рішення про акредитацію інституту за ІV рівнем. [[Файл:IFNTung 1.jpg|right|міні|Навчальний корпус № 5|альт=Навчальний корпус № 5]]У 1994 році вийшла постанова Кабінету Міністрів України № 244 від 20.04.94. р. «Про створення Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу на базі Івано-Франківського інституту нафти і газу». Першим ректором університету обрано проф. [[Крижанівський Євстахій Іванович|Є. І. Крижанівського]] (з 2009 р. — член-кореспондент НАН України, з 2015 р. — академік НАН України), який до цього часу очолює ВНЗ.{{Немає АД|23|03|2017}}
 
В університеті запрацював профільний науково-дослідний інститут, який займався розробленням і впровадженням у промисловість високоефективних технічних засобів та технологій підвищення темпів будівництва, розвідки нафтових і газових свердловин,  було створено відділ зв’язку з виробництвом і практики. У 1994 році при університеті було також створено навчально-науково-виробничий комплекс на базі споріднених технікумів, профтехучилищ, ліцеїв та гімназій. У цьому ж році на військовій кафедрі ІФДТУНГ розпочато підготовку кадрових офіцерів для Збройних сил України. У травні 1996 року при ІФДТУНГФДТУНГ організовано Нафтогазовий технологічний парк. У цей період активізувалась міжнародна співпраця: у виші навчалося 47 іноземних громадян, перший випуск яких відбувся у 1997 році.
 
У 2001 р. згідно з Указом Президента України університету було надано статус національного. З 2001 по 2009 роки в університеті було здійснено великий об’єм робіт відповідно до Болонської декларації. У 2004 році ІФНТУНГ одним з перших взяв участь у проведенні педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи при організації навчального процесу. Розширилось використання комп’ютерних технологій, зокрема розпочато впровадження в університеті дистанційної форми навчання, а згодом створено Центр дистанційного навчання. Для навчального процесу переобладнали та модернізували аудиторії, збільшили кількість спеціалізованих кабінетів та навчальних лабораторій. ІФНТУНГ проводить перепідготовку та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів нафтогазової галузі. У 2001 р. створено Інститут післядипломної освіти (ІПО).
Важливу роль в житті університету відіграє його міжнародна наукова і освітня діяльність. Студенти ІФНТУНГ мають можливість навчатися у Краківській гірничо-металургійній академії ім. С. Сташіца (Польща) і отримати диплом магістра європейського взірця, проходять виробничі практики і стажування у навчальних закладах Німеччини, Чехії, Польщі, Угорщини, Канади, Туреччини, Греції та інших країн. Університет є учасником зарубіжних проектів: 7-ої Рамкової програми ЄС із досліджень та інновацій; Програми прикордонного співробітництва Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна тощо. Університет серед перших в Україні організував свою діяльність згідно з міжнародними стандартами Міжнародної організації з стандартизації (стандарти ІSО), Європейської асоціації забезпечення якості вищої освіти (стандарти й директиви ENQA''')''' та міжнародної робочої угоди (стандарти IWA) у сфері освіти. [[Файл:IFNTung 4.jpg|right|міні|альт=Дипломи європейського зразка отримують магістри інституту нафтогазової інженерії|Дипломи європейського зразка отримують магістри інституту нафтогазової інженерії]]
Університет входить до числа небагатьох в Україні вишів, які отримали офіційне визнання того, що їхня наукова діяльність та послуги у сфері освіти відповідають міжнародним стандартам<ref>[http://www.plitka.kharkov.ua/certs/433_iso9001.pdf ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги»]</ref>: відповідно сертифікат № UA 2.047.09380-15 від 13 листопада 2015&nbsp;р. та сертифікат № UA 2.047.09517-15 від 31 грудня 2015&nbsp;р.[[Файл:IFNTung 5.jpg|right|міні|альт=Геологічний музей|Геологічний музей]]
Матеріально-технічна база університету охоплює 12 навчально-лабораторних корпусів, Геологічний музей, бібліотеку, 8 гуртожитків,  базу відпочинку, базу практик, спортивні споруди (стадіон, легкоатлетичний манеж, плавальний басейн, 6 спортивних залів), 4 кафе, їдальню, профілакторій  Створено Дністровський інженерно-екологічний навчально-науковий виробничий протипаводковий полігон (с. МаріямпільМаямпіль Галицького району).
 
== [[Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: 50 / за ред. Крижанівського Є. І. – Київ: Логос, 2017. – 456 с.|Освітня діяльність]] ==
Освітня діяльність університету (вища освіта університетського рівня, повна загальна середня освіта, післяшкільна освіта неуніверситетського рівня, професійна освіта) сертифікована на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю» та підтверджена сертифікатом на систему управління якістю освітніми послугами<ref>[http://nung.edu.ua/files/styles/large_image/public/news_image/1_63.jpg?itok=DRsmtw13 № UA 2.047.09517-15]</ref> від 31 грудня 2015 року.
 
=== Навчально-наукові інститути ===
=== Інститути, спеціальності, спеціалізації ступеня бакалавра ===
·                  
====Енергетичний інститут====
''Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка''<ref name="ЕІ">[http://nung.edu.ua/department/%D0%B5%D1%96 ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ]</ref>
* Електротехнічні системи електроспоживання
* Енергетичний менеджмент
 
*====Інститут архітектури, Архітектурабудівництва таі містобудуванняенергетики<ref name="ІАБТ">[http://nung.edu.ua/department/%D1%96%D0%B0%D0%B1%D1%82 ІНСТИТУТ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА І ТУРИЗМУ]</ref><ref name="ЕІ">[http://nung.edu.ua/department/%D0%B5%D1%96 ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ]</ref>====
''Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка''<ref name="ЕІ"/>
* Прилади і системи неруйнівного контролю;
* Метрологія та вимірювальна техніка
 
''Науки==== проІнститут землю''природничих наук і туризму<ref>[http://nung.edu.ua/department/%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D1%96%D0%B3%D0%B3 ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОФІЗИКИ]</ref><ref name="ІЕІ">[http://nung.edu.ua/department/%D1%96%D0%B5%D1%96 ІНЖЕНЕРНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ]</ref> ====
====Інженерно-екологічний інститут====
''Екологія''<ref name="ІЕІ">[http://nung.edu.ua/department/%D1%96%D0%B5%D1%96 ІНЖЕНЕРНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ]</ref>
 
''Інформаційна,====Інститут бібліотечнагуманітарної підготовки та архівнадержавного справа''управління<ref>[http://nung.edu.ua/department/%D0%B3%D0%BF%D0%B4%D1%83 ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ]</ref>====
''Технології захисту навколишнього середовища''<ref name="ІЕІ"/>
* Екологічний контроль та аудит
 
*==== Інститут економіки та Економікаменеджменту<ref name="Економ">[http://nung.edu.ua/department/%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%83 ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ У НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ]</ref> ====
''Геодезія та землеустрій''<ref name="ІЕІ"/>
* Землеустрій та кадастр
* Геодезія
* Геоінформаційні системи і технології
* Оцінка землі та нерухомого майна
 
====Інститут архітектури, будівництва і туризму====
* Архітектура та містобудування<ref name="ІАБТ">[http://nung.edu.ua/department/%D1%96%D0%B0%D0%B1%D1%82 ІНСТИТУТ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА І ТУРИЗМУ]</ref>
* Будівництво та цивільна інженерія<ref name="ІАБТ"/>
* Туризм
 
====Інститут геології та геофізики====
{{main|Інститут геології і геофізики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу}}
''Науки про землю''<ref>[http://nung.edu.ua/department/%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D1%96%D0%B3%D0%B3 ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОФІЗИКИ]</ref>
* Геологія нафти і газу
* Геофізика
* Геоінформатика
 
====Інститут гуманітарної підготовки та державного управління====
''Інформаційна, бібліотечна та архівна справа''<ref>[http://nung.edu.ua/department/%D0%B3%D0%BF%D0%B4%D1%83 ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ]</ref>
* Документознавство та інформаційна діяльність
 
''Філологія''
* Переклад (англійська мова)
 
====Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі====
* Економіка<ref name="Економ">[http://nung.edu.ua/department/%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%83 ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ У НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ]</ref>
* Підприємництво, торгівля та біржова діяльність<ref name="Економ"/>
* Фінанси, банківська справа та страхування<ref name="Економ"/>
* Облік і оподаткування<ref name="Економ"/>
* Менеджмент<ref name="Економ"/>
 
====Інститут інженерної механіки====
''Нафтогазова інженерія та технології''<ref name="меха">[http://nung.edu.ua/department/iim ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ]</ref>
* Обладнання нафтових і газових промислів
''Прикладна механіка''<ref name="меха"/>
* Комп`ютеризовані та роботизовані технології машинобудування;
* Технологія та устаткування зварювання
''Автомобільний транспорт''<ref name="меха"/>
 
====Інститут інформаційних технологій====
''Комп'ютерна інженерія''<ref>[http://nung.edu.ua/department/%D1%96%D1%82 ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ]</ref>
 
''Інженерія програмного забезпечення''
 
''Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології''
* Комп'ютеризовані системи управліннята автоматики;
* Автоматизоване управління технологічними процесами
 
''Телекомунікації та радіотехніка''
 
==== Інститут нафтогазової інженерії ====
''Нафтогазова інженерія та технології''<ref>[http://nung.edu.ua/department/%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96 ІНСТИТУТ НАФТОГАЗОВОЇ ІНЖЕНЕРІЇ]</ref>
* Видобування нафти і газу
* Газонафтопроводи та газонафтосховища
 
''Гірництво''
* Буріння нафтових і газових свердловин
 
====Кафедра військової підготовки====
Нафтогазова інженерія та технології<ref>[http://nung.edu.ua/department/%D0%BA%D0%B2%D0%BF КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ]</ref>
 
''Забезпечення військ (сил) РП, пальним та мастильними матеріалами''
 
''Нафтогазова інженерія====Інститут таінженерної технології''механіки<ref name="меха">[http://nung.edu.ua/department/iim ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ]</ref>====
''Комп'ютерна====Інститут інженерія''інформаційних технологій<ref>[http://nung.edu.ua/department/%D1%96%D1%82 ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ]</ref>====
''Нафтогазова==== інженеріяІнститут танафтогазової технології''інженерії<ref>[http://nung.edu.ua/department/%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96 ІНСТИТУТ НАФТОГАЗОВОЇ ІНЖЕНЕРІЇ]</ref>====
Нафтогазова====Кафедра інженеріявійськової та технологіїпідготовки<ref>[http://nung.edu.ua/department/%D0%BA%D0%B2%D0%BF КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ]</ref>====
===Інститут післядипломної освіти===
[[Файл:IFNTung 6.jpg|right|міні|альт=Тренажерний буровий центр|Тренажерний буровий центр]]
10

редагувань